Hírek

Országos Szentségimádás

 

Országos szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszus előkészületi évében november 25-én, szombaton 17-18 óráig.


Kedves Testvérem!

"Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett…"

Egyórás szentségimádásra hívunk Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen az estén, bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Tarts velünk! Veled együtt megleszünk 20 000-en.

A helyi közösségünkkel mi is összegyűlünk, hogy Krisztust együtt imádjuk.

 


Gyere, tarts velünk Te is, és jelentkezz!
 

A jelentkezési lap kitöltésekor kérlek, ne felejtsd el jelezni, ha szívesen segítesz a szentségimádás szervezésében és lebonyolításában, illetve ha fel szeretnél iratkozni a NEK 2020 hírlevélre, melynek segítségével folyamatosan tájékozódhatsz arról, hogyan halad a 2020-as esemény előkészítése, és első kézből értesülhetsz programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.

Várunk november 25-én!

Szeretettel,
Palya János plébános

Feltámadási menet Szent László évében

A Szent László-egyházközségek, Szentlászló nevű települések vezetőinek!

 

Főtisztelendő Plébános úr!

 

 „Idvezlégy kegyes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma!” – így szól a középkori himnusz, és hozzá tehetjük az „édes oltalma” után: és Isten népeknek adott dicsősége!

A 2005 óta létező Feltámadási menet e küzdelmes időkben a Szentlélek által a kőből forrást fakasztó, a kőszívekből hitet fakasztó, a szüzet mentő nagy királyunk felé fordul! Jubileumi évi szervezésünk össze szeretné fogni a kárpát-medencei Szent László-egyházközségeket, Szentlászló nevű falvakat és a Szent László néphagyományokkal ékes településeket, hogy egymást erősítve, közösen imádkozva segítsük elő családjaink, településünk, hazánk és Európa keresztény szellemének megerősödését a Szent Lászlóhoz való hűség jegyében, ezáltal az ő vezetésével.

 

Ő földi életében meghívást kapott a császári trónra és a keresztes hadjárat fővezéri tisztségére, valamint Mária választott vitéze címet kapta középkori utódaitól. Őt protestáns magyar testvéreink kitüntető tisztelete is övezi, és ma is patrónusa jó pár szlovák egyházközségnek. Nem véletlenül kellett eljönnie az ő évének, az ő idejének!

 

Miképp jönne létre ebben az évben a Feltámadási menet húsvéttól pünkösdig, a Balatontól Csíksomlyóig végig a Kárpát-medencében? Erről szólnak az alábbi sorok:

A kőbányai Szent László templomaiban a szokásos szombat esti szentmise keretében lesz a Szent László-egyházközségek, Szentlászló nevű- és Szent László-hagyománnyal bíró települések ünnepsége. A meghívott települések kb. 20-80 km-re vannak a helyszíntől, tehát könnyen oda lehet jutni és utána haza.

 

A települési közösségek legalább 3-4 fővel képviseltethetnék magukat. Így jönne létre a több irányból érkezők által egy „közösségcsillag” Szent László nevében.

A zamárdi szervezés magára vállalja, hogy az ünnepi szentmisét vállaló egyházközség plébánosának hozzájárulásával meghívja oda az illető közösségeket.

E találkozások során a feltámadási jelvényre a közösség képviselői felkötnék szalagjukat, a zarándokkönyvbe beírhatnak emléksorokat.

 

Az ünnepség keretében minden résztvevő település képviselői kapnának ott egy-egy arra méltó fiúnak és lánynak szánt jubileumi évi Szent László-jelvényt, amelyről a főszervező zamárdiak gondoskodnak. Ezt hazaérve (vagy akár a helyszínen) adhatnák át az arra érdemes, kiválasztott fiataloknak.

 

A fiúk esetében a vallásosság, a nemzeti hagyományok tisztelete, a jószívűség, az igazságszeretés erényeiben való növekedés – hozzávéve a testi edzettséget – adhatná a megmérettetési szempontokat.

 

A lányoknál utóbbi helyett a Szűzanya iránti szeretetet és tiszteletet. De mindez csak ajánlás, gondolatébresztés, nem több.

 

Egy-egy ünnepséget követően az ünnep házigazdáinak annyi segítséget kellene vállalnia, hogy egy autónyi „különítménye” továbbvinné a feltámadási jelvényt a következő ünnepség helyszínére, hiszen a szalagos feltámadási jelvények – és a metaforával élve, a találkozási csillagok – így haladnak Csíksomlyó felé.

 

A csíksomlyói búcsú pedig alkalmas volna arra, hogy a Szent László-kötődésű székely közösségek ott kössék fel szalagjaikat ünnepélyesen a búcsúi nagymisét követően, illetve a moldvaiak a csángó misében. Jó pár szlovák Szent László-egyházközség létezik, őket is megpróbáljuk bevonni e jubileumi évi kezdeményezésbe egy külön ággal, reméljük, sikerül.

 

Mindez május 6-án, szombaton lesz. Jelentkezni lehet Grébelnénél a Művelődési Házban.

A hit dala: Kopt keresztények válasza a véres terrorra

Merénylet főként a keresztények ellen, hogy emlékeztessék őket arra, nincsenek jogaik.

A teljes cikk a Vatikáni Rádió oldalán itt olvasható.
 

Virágvasárnap közel 50 embert gyilkoltak meg iszlamista terroristák Egyiptomban istentisztelet alatt a templomaikban.
 

Az évek óta életveszélyben élő hívők a folyamatos erőszakra ezzel az Istent magasztaló dallal válaszoltak.
 
Az arab nyelvű gospel szövege (ide kattintva meghallgatható)
 
Mennyei Egyház
 
Szembenézhetünk a halállal a Krisztusba vetett hitünk miatt.
És láthatjuk, amint a gonoszság növekszik és felfedi undorító arcát.
És aki gyilkol, úgy gondolja, hogy jót tesz.
És elfelejti, hogy semmi sem választhat el minket tőled, mivel tebenned vagyunk.
 
Az egyház nem fél a haláltól, ez egy mennyei egyház.
Az egyház imádkozik és megbocsát, és mindig szeret.
 
Urunk, világosítsd meg a szemeket.
Urunk, nyisd meg az elméket.
Szereteted olvassza meg a szívek kegyetlenségét.
 
Micsoda választhat el minket Krisztus szeretetétől?
Sem nehézség, sem nyomorúság, vagy akár üldözés sem.
Te mondtad, hogy e világon nyomorúságunk lesz.
Mitől félnénk, amíg velünk vagy az úton?

Ifiklub - 2017. február 26.

Az Ifiklub második alkalmára készülünk, ami a most vasárnap (február 26-án) lesz.
 

Várunk szeretettel minden fiatalt a plébániára vasárnap délelőtt, akik a korcsoportnak megfelelnek és szeretnének közösen egy önfeledt délelőttöt eltölteni!
 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Február 25-én lesz a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Mi is méltó módon szeretnénk megemlékezni erről a napról, ezért 2017. március 4-én, szombaton du. 5 órakor Sándor István szalézi örökfogadalmas életéről nézünk meg egy filmet, akit a kommunisták végeztek ki, majd utána P. Havasi József szalézi atya fog előadást tartani.

 

Mindenkit szeretettel várunk a plébániára!

A Halloweenről

2016. október 23.

Így hangzik Réz András tollából a Halloween magyarázata.

 

"Aki azt hiszi, hogy ennek az igen zajos és ma már fölöttébb mókás ünnepnek a neve egy bécsi telefonközpontostól ered – téved. Október 31. éjszakájának felfordulásai és furcsaságai ennél sokkal mélyebben gyökereznek. Maga a név – Halloween – az angolban a katolikus hagyományt idézi. A Halloween ugyanis az All Hallows Eve (Mindenszentek estéje) eltorzult formája. Azt azonban nem szabad elfelednünk, hogy a kelta írek már Krisztus előtt az 5. században is megemlékeztek erről a napról, ugyanis a nyár náluk október 31-én ért véget. Ezt a napot Samhain-nak nevezték: ez volt a kelta újév.

Most, hogy már Magyarországon is divatba jöttek a különféle Halloween-partik, -bulik és -bálok, nem baj, ha tudjuk, miről is szólnak az ilyenkor szokásos lökött jelmezek, a világító tökfejek, a tűzijáték és a ricsaj.

A kelták úgy tartották, hogy ezen a napon a tér és idő szabályai érvényüket vesztik.

Az egyik magyarázat szerint azok a lelkek, akik az elmúlt év során veszítették el testüket (értsd: meghaltak), ezen a napon visszatérnek, hogy új testet találjanak maguknak, és ebben új életet kezdjenek. Az élők viszont nem szeretnék, hogy szellemek költözzenek beléjük, ezért ezen az éjszakán mindent megtesznek a szellemek távoltartása érdekében. Így aztán otthonaikban kioltották a tüzet, hogy a szellemeknek ne legyen kedvük behatolni a hideg, sötét házakba, ők maguk pedig kísérteties ruhákat öltöttek magukra, és nagy zajjal parádéztak föl és alá, hogy ezzel elijesszék a testekre vadászó lelkeket.

Egy másik magyarázat szerint a tüzeket azért oltották ki, hogy majd a közös tűzből – a druidák Usinachban égő tüzéből – újragyújtsák őket.

Egy harmadik változat a nyilvános tűzrakást az emberáldozattal hozza kapcsolatba. E szerint ilyenkor vetették máglyára azokat, akiket – feltevésük szerint – már megszálltak a szellemek.

A Halloweennek van egy szélesebb kultúrkört érintő értelmezése is. Ez pedig a boszorkányhithez kapcsolódik. A boszorkánysághoz ugyanis hozzátartoznak a nagy beavató szertartások, a boszorkányszombatok intézménye. Ebből az eseményből évente négyet tartottak meg, minden évszakban egyet-egyet. Egyet Gyertyaszentelő idején, egyet májusban (ez volt a Walpurgis-éj), augusztusban tartották Lammas szertartását, végül pedig Halloweent. Szóval elég katyvaszos nap ez: keverednek benne kelta, germán pogány elemek, ott bujkál benne egy kis római komponens is (a rómaiak a keltáktól átvették ezt a napot, kétségtelen, hogy már emberáldozattól mentesen), és végül ott a katolikus hagyomány. Ehhez képest Magyarországra egyértelműen Amerikából, sőt, az amerikai tömegkultúrából került át. Ja, és hogyan került Amerikába? Az 1840-es években a kelta hagyományokat őrző ír bevándorlók vitték magukkal.

Halloween elképzelhetetlen az édességet kéregető gyerekek nélkül. Ezt viszont nem az írek hozták. Ez keresztény szokás, amely már a kilencedik században is létezett. A korai keresztények november 2-án házról-házra jártak „léleksüteményért”. Ezért cserébe imádkoztak a nagylelkű adományozó családjában elhunytak lelkéért. Ehhez kapcsolódott még az a hiedelem is, hogy a halál után a lelkek a pokol tornácára kerülnek (limbus), és az imádság hozzásegíti őket, hogy a mennybe kerüljenek.

Ami a tököt illeti, az eredetileg tarlórépa volt. Nem a kelta mitológiából, még csak nem is a keresztény hagyományokból származik, hanem az ír folklórból, pontosabban egy népmeséből.

Ennek hőse rászedte az ördögöt. Felcsalta egy fa tetejére, aztán keresztet vésett a fa kérgébe, így az ördög nem tudott lemászni. Végül az egyszeri ember – bizonyos Jack – alkut kötött az ördöggel. Megállapodtak, hogy az ördög innen kezdve békén hagyja az embert, aki cserében leengedi a fáról. Hiába tűnt jó üzletnek, miután Jack meghalt, nem bocsátották be a mennyországba. Érthető: alkut kötött az ördöggel. De a pokolba sem juthatott be, hiszen átverte az ördögöt. Ekkor kapott az ördögtől egy égő zsarátnokot, hogy ennek fénye vezesse a sötétségben. Jack pedig a zsarátnokot egy kivájt répába tette.

Amerikában azonban az ír bevándorlók azt konstatálták, hogy ott van tök bőségesen, így Jack mesebeli lámpása répa helyett a kivájt tök lett. És hogy teljes legyen ennek a multikulturális ünnepnek a képe, tegyük hozzá azt is, hogy manapság Amerikában sok templomban szerveznek Halloweenkor programokat a gyerekeknek, amelyeknek elengedhetetlen tartozéka a tökvájó verseny.

Magadnak végzett lelkigyakorlat

2016. október 21.

"Csináld  magad!" lelkigyakorlat az időszűkében élőknek.
Hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, az a Magyar Kurír oldalán itt olvasható.

„Mi Atyánk” – Papp Miklós előadása a pesti ferenceseknél

2016. október 14.

Október 14-én, pénteken este a pesti ferences Alkantarai Szent Péter-templom előadótermében Papp Miklós görögkatolikus morálteológus beszélt a Miatyánk etikájáról „A magyar görögkatolikus metropólia kincsei” elnevezésű előadás-sorozat keretében.

A teljes cikk a Magyar Kurír oldalán itt olvasható.

Templomunk búcsúja

2016. június 19.

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy templomunk búcsúja 2016. július 3-án lesz. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezdődik.

Adó 1%-ának felajánlása

2016. április 25.

Egyházközségünk nevében tájékoztatjuk, hogy a 2009. december 17-én bejegyzett, "A VÁCSZENTLÁSZLÓI EGYHÁZKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY" név alatt nyilvántartott Alapítványunk fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását.

 

Az Alapítvány célja a templom felújítása, hitoktatáshoz szükséges szemléltetési eszközök beszerzése, hittanos táborok költségeinek finanszírozása, hátrányos helyzetűek megsegítése, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység tervezése, szervezése és támogatása,

 

Amennyiben úgy érzi, hogy e célok megvalósításának érdekében szeretne tenni, úgy köszönettel vesszük támogatását.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma nevében: Palya János plébános

 

Az 1% felajánlásához szükséges információkat ide kattintva tekintheti meg és töltheti le.

 

 

Az ukrajnai rászorulók megsegítésére gyűjtenek vasárnap a templomokban

2016. április 20.

A konfliktustól sújtott területeken humanitárius szükséghelyzet áll fenn: a pápa felhívására április 24-én Európa-szerte, így hazánk templomaiban is gyűjtést tartanak a rászorulók gondjainak enyhítésére. A befolyt összeg hozzáadódik ahhoz az adományhoz, amelyet Ferenc pápa ajánlott fel.

A felhívás szövege a Magyar Kurír oldalán itt olvasható.
 

Ferenc pápa: Kétféle keresztényüldözés van a világban

2016. április 12.

Az üldöztetés az egyház mindennapi kenyere – mondta a pápa április 12-én, kedden a Szent Márta-ház kápolnájában tartott reggeli szentmise homíliájában.

A teljes homília a Magyar Kurír oldalán itt olvasható.

Adó 1%-ának felajánlása

2016. március 12.

Egyházközségünk nevében tájékoztatjuk, hogy a 2009. december 17-én bejegyzett, "A VÁCSZENTLÁSZLÓI EGYHÁZKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY" név alatt nyilvántartott Alapítványunk fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását.

 

Az 1% felajánlásához szükséges információkat és a dokumentumot ide kattintva töltheti le.

Nagyböjti lelki program - 2016

2016. február 7.

A 2016-os nagyböjti lelki programunk ide kattintva tölthető le.

Mit javall Aquinói Szent Tamás rosszkedv ellen?

2016. február 4.

Aquinói Szent Tamás „Summa Theologiae” című munkájában meglepően gyakorlatias gyógymódokat javasol rosszkedvünk ellen. Carlo de Marchinak, az Opus Dei vikáriusának az olasz katolikus egyház nemzeti kongresszusán elmondott előadásából idézünk.

 

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Szentlélek Szeminárium

2016. január 31.

Szeretettel hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy Szentlélek szeminárium kezdődik a turai templomban két hét múlva, február 14-én du. ½ 4-kor. Ez egy 10 hetes lelki tanfolyam. A plakáton (ide kattintva) megtalálhatók a részletek.

 

Ha valaki szeretne jönni, a jelentkezési lapot a sekrestyében átveheti, és kitöltve hozza magával az első alkalomra.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása

2016. január 17.

Az Egyház gyűjtést hirdet 2016. január 24-re az üldözött közel-keleti keresztények megsegítésére. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívása az alábbiakban olvasható.

 

Kedves Testvérek!

Az elmúlt évben minden korábbinál nagyobb számban érkeztek migránsok Európába. Érkezésükkel a mi életünknek is részévé lettek azok a tragikus emberi sorsok és helyzetek, amelyek a világ számos pontján, különösen a Közel-Keleten kialakult konfliktusok és háborúk következtében jöttek létre.
Püspöki Konferenciánk a hívek nagylelkű adományainak – az úgynevezett Szentföldi gyűjtésnek – köszönhetően már korábban is évente juttatott el segélyt a nehéz körülmények között élő szentföldi keresztényeknek, akik hálás szívvel fogadták a segítséget. Ezen túlmenően a Püspöki Konferencia 2015 novemberében harmincmillió forint gyorssegélyt küldött a menekülttáborokban élő keresztényeknek téli szükségleteik támogatására.
A szülőföldjükön maradt családoknak jelen körülmények között további hatékony segítségre van szüksége. Meg kell szervezni az otthonaikból elűzött, de a régióban menekültként élő keresztény családok gyermekeinek taníttatását, és előteremteni annak anyagi fedezetét. Egyetlen gyermek éves tanítási költségei körülbelül 300.000 forintot tesznek ki. E nemes, a jövőbe mutató célhoz kérjük a hívek nagylelkű támogatását, és ezért 2016. január 24-re minden templomban országos gyűjtést hirdetünk. Az anyagi támogatás nem csupán a költségek fedezését jelenti az elüldözött családok és gyermekeik számára, hanem a keresztény közösség testvéri szolidaritásának kifejeződése. Alapja annak a reménynek, hogy Isten a legnehezebb helyzetben élők számára is előkészíti a jövőt és a békét. A hívek pedig az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával mennyei Atyánk irgalmas szeretetéről tesznek tanúságot.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Budapest, 2016. január

Hogyan haladj az életszentség felé 2016-ban?

2016. január 10.

Néri Szent Fülöp, a „bohócruhás misztikus”, a fiatalok és a reumás betegek védőszentje gondolatai alapján állította össze a Magyar Kurír Katolikus Hírportál az alábbi jótanácsokat, hogy segítségünkre legyen az életszentség felé vezető úton. Az oldalra ide kattintva látogathatnak el.

Elindult az Egyházközség honlapja

2016. január 3.

Szeretettel adjuk hírül a kedves Testvéreknek, hogy elindult Egyházközségünk honlapja. Az aktuális híreket, hirdetéseket, kezdeményezésekkel kapcsolatos részleteket ide láltogatva olvashatják el.

Gyűjtés a rászorulók javára

2015. december 5.

A vácszentlászlói karitász ruha- és tartós élelmiszer gyűjtést tart 2015. november 30. és december 14. között. Kérjük a Testvéreket, hogy az adományokat a szentmisére hozzák magukkal, és a padok végén lévő, kis asztalon helyezzék el.

 

Adományaikat előre is hálásan köszönjük!

A bizalom imakilencede

Nehéz a bizalom útját járni még emberek között is, hát még Istennel. Isten a megfoghatatlan, de mégis mindig mindenütt velünk van: az örömben, a bánatban, a megpróbáltatásokban, még a bűneimben is. A Benne való bizalmat, a teljes ráhagyatkozást meg kell tanulnunk. Ehhez segít bennünket egy imakilenced, amelyet mindig újra lehet és kell is kezdeni, ha befejeztük, mert csak így növekedhet bennünk az Isten iránti bizalom.

Egy szentség hírében élt papnak, Don Dolindo Ruotol (boldoggá avatása folyamatban van) nápolyi fenrencesnek adta az Úr ezt a tanítást.

Az imakilenced itt letölthető.

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now