top of page

Rózsafüzér

A szentolvasó (rózsafüzér) a katolikus nép kedvelt imádsága, melyet egyénileg és közösségben egyaránt végezhetünk.

Az egyes tizedek előtt annak tartalmáról rövid elmélkedés végezhető. Az Üdvözlégy imádkozása közben magunk elé képzeljük, hogy az adott tizednek az eseményei hogyan valósultak meg, és milyen hatása lehet a saját életünkre.

(Október kimondottan a rózsafüzér hónapja.)
 


AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI
 

Bevezető rész
 

 • aki hitünket növelje;

 • aki reményünket erősítse;

 • aki szeretetünket tökéletesítse;


Öt tized titkai
 

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

 2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.

 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.

 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.


 
A VILÁGOSSÁG OLVASÓ TITKAI

 

Bevezető rész
 

 • aki megtisztítson minket;

 • aki lelkünk békéjét megőrizze;

 • aki a szentségekben megerősítsen;


Öt tized titkai
 

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

 2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

 3. aki meghirdette Isten országát.

 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.


 
A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI

Bevezető rész

 

 • aki értelmünket megvilágosítsa;

 • aki emlékezetünket megerősítse;

 • aki akaratunkat tökéletesítse;


Öt tized titkai
 

 1. aki érettünk vérrel verítékezett.

 2. akit érettünk megostoroztak.

 3. akit érettünk tövissel koronáztak.

 4. aki érettünk a keresztet hordozta.

 5. akit érettünk keresztre feszítettek.

 

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI


Bevezető rész
 

 • aki gondolatainkat igazgassa;

 • aki szavainkat vezérelje;

 • aki cselekedeteinket kormányozza;


Öt tized titkai
 

 1. aki a halálból feltámadt.

 2. aki a mennybe fölment.

 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.

 4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.

 5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.


 
RÓZSAFÜZÉR VÉGÉN


Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?
Az alábbi rövid leírás pdf formátumban ide kattintva tölthető le.
bottom of page