top of page

Szentmisék, hirdetések

Szentmisék és szentségimádások rendje

Keddenként: 17:30 (szentségimádás)
Télen és nyáron, minden vasárnap: 9:30 (szentmise)

2024. április 28.
 • A jegyeseket ma 15:00 órára várom a turai plébániára.

 • Kedden ½ 6-tól imádkozzuk az Öröm útját, ezt követően szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • Szerdán elkezdődnek a májusi litániák este 6 órakor.

 • A jövő héten csütörtökön és szombaton is este 6 órakor lesz májusi litánia. Májusban a többi héten kedden fél hatkor, csütörtökön és szombaton 6 órakor kezdjük a májusi ájtatosságokat. 

 • Csütörtökön este 7 órakor várom a turai plébániára azokat a felnőtteket, akik szeretnének elsőáldozni, vagy bérmálkozni.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szentéletű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért is. Mivel ez a nap Anyák napja is, ezért a Szentmisét az édesanyákért ajánljuk fel.

 • Május 11-én délután 3 órától az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei részére lesz lelki délután a turai plébánián. Szeretettel várjuk a szülőket erre az alkalomra.

 • Előre hirdetjük, hogy az ima-katekézis következő alkalma kettő hét múlva, május 12-én du. fél hatkor lesz a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
   

2024. április 21.
 • Ma 16:00 órakor szentségimádást tartunk. Az Úr Jézus szeretettel vár minden imádkozni vágyó Testvért.

 • Kedden este 17:30-kor imádkozzuk az Öröm útját, amelyre mindenkit szeretettel hívunk, 6 órától szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • Jövő vasárnap a szentmise előtt búzaszentelés lesz. Isten áldását kérjük a vetésekre és a munkánkra. Szíveskedjünk a templomkertben gyülekezni.

 • A jegyeseket jövő vasárnap 15:00 órára várom a plébániára, hogy megbeszélhessük a házasságkötés szertartását.

 • Szeretetláng Mozgalom Országos Találkozója lesz május 4-én, szombaton a máriaremetei kegytemplomban. (Program a plakáton!)

 • Élő Rózsafüzér Zarándoklat lesz május 11-én, szombaton hazánkért, Budapestért.
  A plébánia padlásán a feltárási munkára várom a jelentkezőket. Eddig 1 fő van.   

   

2024. április 7.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért. 17:00 órakor a turai plébánián a kateketikai munkacsoport megbeszélése lesz. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek vezethessen bennünket a hitoktatásról való megbeszélésünkben.

 • Hétfőn ünnepli az Egyház Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. Templomunkban a több éves hagyományt követve imádkozzuk az 1.000 Üdvözlégyet.

 • Hétfőn a turai templomban az este 6 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében lesz a lelki adoptálók ünnepélyes ígérettétele.

 • Kedden este 6 órától szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • A leendő elsőáldozók szüleivel a következő találkozónk csütörtökön este 7 órakor lesz a turai plébánián.

 • Szombaton (április 13-án) este 6 órától Fatimai imaórára várjuk a kedves testvéreket.
   

2024. március 24.
 • Kedden este 6 órától csendes szentségimádást tartunk, közben szentgyónási lehetőség lesz. Utána kezdődik a szentmise.

 • Nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik a szentmise, amelyet Varga János verbita atya celebrál. Az oltárfosztás hozzátartozik a szertartáshoz. Szíveskedjenek megvárni! A szentmise után Lamentációt imádkozunk Varga János atya vezetésével. A Lamentáció a zsolozsmához tartozó Jeremiás siralmait tartalmazza.

 • Nagypénteken du. 3 órakor kezdődik a szertartás, amelyet Magyar Bertalan diakónus végez.

 • Nagyszombaton du. 5 órakor kezdjük a Húsvéti Vigília szertartását tűzszenteléssel, majd szentmise, utána pedig gyertyás körmenetet tartunk. Tisztelettel kérjük a testvéreket, hogy a nagyszombati szertartásra gyertyákat szíveskedjenek hozni. Ezt a szertartást is Varga János verbita atya végzi.

 • Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn is 9 órakor kezdődik a szentmise. Húsvétvasárnap du. 4 órakor dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban. Ne feledjük, hogy Húsvétvasárnapra virradóra az órákat 1 órával előre kell állítani!

 • Az adó 1 %-át szeretettel elfogadjuk az Alapítványunkra. Hálásan köszönjük a felajánlásokat! Az Alapítvány adószáma a nyilatkozattal együtt a Honlapunkon is megtalálható.

 • A Karitász szeretettel fogadja a kedves testvérek pénzadományait, amelyet Húsvét előtt a településünkön élő rászoruló testvérek részére élelmiszer utalvány formájában osztunk szét.  Adományaikat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett perselybe tehetik. Felajánlásaikat a rászorulók nevében is szívből köszönjük.
   

2024. március 10.
 • Kedden este 6 órától szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz. A szentmise után a plébánián szalézi munkatársi est lesz, amelyre szeretettel hívunk minden érdeklődőt.

 • Szerdán este 6 órától fatimai imaórára hívjuk és várjuk a testvéreket.

 • Pénteken, nemzeti ünnepünkön este 6 órakor a nemzeti keresztutat imádkozzuk hazánkért, amelyre várjuk a férfi testvéreket és a családokat is.

 • Március 22-én a keresztutat a Vácszentlászlói Páduai Szent Antal Karitász Csoport tagjainak vezetésével imádkozzuk.

 • Jövő vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet a Szentföld javára, az ott élő keresztény testvéreink megsegítésére. Szeretettel kérjük a testvérek adományait erre a nemes célra.

 • Húsvéti betegellátás március 19-én, kedden lesz. A sekrestyében szíveskedjenek felíratni azokat a betegeket, akik ezt kérik.

 • Lelkigyakorlat a turai templomban március 20-21-22-én, (szerda csütörtök, péntek) este 6 órakor lesz. Előtte gyónási lehetőség  5 órától.

 • Gyóntatás nálunk Virágvasárnap előtti szombaton, 23-án du. 2-4-ig lesz!

 • Az adó 1 %-át szeretettel elfogadjuk az Alapítványunkra. Hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat! Az Alapítvány adószáma a nyilatkozattal együtt a Honlapunkon is megtalálható.

 • A Karitász is szeretettel fogadja a kedves testvérek pénzadományait, amelyet Húsvét előtt a településünkön élő rászoruló testvérek részére élelmiszer utalvány formájában osztunk szét. Adományaikat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett perselybe tehetik. Felajánlásaikat a rászorulók nevében is szívből köszönjük.
   

2024. március 3.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szentéletű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért. ½ 6-kor szentségimádást tartunk, majd utána Egyháztanácsgyűlés lesz. A jegyes-kurzus Turán du. 3 órakor kezdődik.

 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • Pénteken a keresztúti ájtatosságot este 6 órakor imádkozzuk.

 • Jövő vasárnap a szentmise ½ 12-kor kezdődik. (Valkón reggel 7-kor, Turán este 6 órakor.)

 • Kettő hét múlva az Egyház gyűjtést hirdet a Szentföld javára, az ott élő keresztény testvéreink megsegítésére. Szeretettel kérjük a testvérek adományait erre a nemes célra.

 • Lelkigyakorlat a turai templomban március 20-21-22-én, (szerda csütörtök, péntek) este 6 órakor lesz. Mindhárom nap előtte 5 órától lesz gyóntatás.

 • Gyóntatás Virágvasárnap előtti szombaton, 23-án du. 2-4-ig lesz!
   

2024. február 18.
 • A jegyeskurzus ma 15:00 órakor folytatódik a turai plébánián. Szeretettel várjuk azokat is, akik az elsőről lemaradtak.

 • Szentségimádásunk ma este 17:30-kor kezdődik az oktatás miatt.

 • A Szentlélek-szeminárium hétfőn este 19:00 órakor folytatódik a turai plébánián. Azt is szeretettel várjuk, aki valami miatt az első alkalomról lemaradt, de szeretné elvégezni ezt a szemináriumot.

 • Kedden este 18:00 órától szentségimádást tartunk, majd szentmise lesz.

 • Pénteken este 18:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk.

 • Jövő vasárnapra az Egyház gyűjtést hirdet a katolikus iskolák javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a célra.

 • Az Egyháztanács tagjainak hirdetem, hogy kettő hét múlva megbeszélésünk lesz a plébánián. A jegyes-kurzus miatt később kezdünk: 17:30-kor rövid szentségimádás, majd utána gyűlésünk lesz.
   

2024. február 11.
 • Hétfőn este 7 órakor kezdődik a Szentlélek-szeminárium a turai plébánián.

 • Kedden délután 5 órától fatimai imaórára hívunk mindenkit, este 6 órától szentségimádást tartunk, utána szentmise lesz.

 • Szerdán HAMVAZÓSZERDA lesz. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyböjt. A vasárnapi szentmise keretében lesz a hamvazkodás. Ez a nap szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van.

 • Péntektől este 6 órakor elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok.

 • Szombaton 10 órakor folytatjuk az elsőáldozásra készülő gyerekekkel a szentségi felkészülést a plébánián.

 • Ismét hirdetem a testvéreknek a katekumenátus lehetőségét. Azokat a felnőtteket várjuk, akik nem voltak elsőáldozók, vagy nincsenek megkeresztelkedve sem, de szeretnének ezekben a szentségekben részesülni.

 • Jövő vasárnap a jegyes-kurzus miatt este ½ 6-kor kezdődik a szentségimádás.

 • Püspök atya ide helyezett egy kispapot, Busai Pétert, aki a lelkipásztori féléves gyakorlatát nálunk tölti. Imádkozzunk érte, hogy szent életű pap váljon belőle.

2024. február 4.
 • Most a szentmise végén Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért.

 • Kedden este 6 órától szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • A leendő elsőáldozók szüleivel csütörtökön este 7 órakor lesz a következő találkozónk a turai plébánián. Az esti beszélgetés témája az apaság.

 • A Szentlélek-szeminárium február 12-én, hétfőn este 7 órakor kezdődik. Jelentkezési lapok a sekrestyében találhatók.

 • Ismét hirdetem a testvéreknek a katekumenátus lehetőségét. Azokat a felnőtteket várjuk, akik nem voltak elsőáldozók, vagy nincsenek megkeresztelkedve sem, de szeretnének ezekben a szentségekben részesülni.

2024. január 21.
 • Kedden este 6 órától csendes szentségimádást tartunk, ½ 7-kor pedig szentmise lesz.

 • Jövő vasárnap du. 3 órakor kezdődik a jegyes-tanfolyam a turai plébánián. Minden házasodni vágyó fiatal párt szeretettel várunk.

 • Pécsi Rita elmaradt előadása január 31-én, szerdán este 6 órakor kezdődik a turai templomban.

 • Előre hirdetjük a Testvéreknek, hogy február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén lesz a Szeretetláng ünnepélyes átadása a turai templomban.

 • A Szentlélek-szeminárium február 12-én, hétfőn este 7 órakor kezdődik a turai plébánián. Jelentkezési lapok a sekrestyében találhatók.

2024. január 14.
 • Kedden nem lesz szentmise!

 • Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz. 16:00 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.

 • A jegyes-tanfolyam január 28-án 15:00 órakor kezdődik a turai plébánián.

 • Pécsi Rita előadása január 31-én, szerdán este 6 órakor Turán lesz.

2024. január 7.
 • Ma Urunk megkeresztelésének ünnepe van, egyben a hónap első vasárnapja is.

 • Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért.

 • Kedden este 6 órától szentségimádást tartunk, utána szentmise lesz.

 • Csütörtökön este 7 órakor a leendő elsőáldozók szüleivel lesz találkozónk a turai plébánián. Szeretettel várjuk őket!

 • Szombaton este 6 órától Fatimai imaórát tartunk a templomban.

 • A jegyes-tanfolyam január 28-án, vasárnap 15 órakor kezdődik a turai plébánián.

2023. december 31.
 • Hétfőn, Újév ünnepén ½ 10-kor kezdődik az ünnepi szentmisénk.

 • Kedden nem lesz szentmise.

 • Szombaton Vízkereszt ünnepe lesz, amely parancsolt ünnep, ezért pénteken este ½ 7-kor előesti szentmise lesz, amelynek keretében vizet is szentelünk. (Valkón du. 5 órakor kezdődik az előesti szentmise, Turán pedig Vízkereszt napján, szombaton de. 10 órakor lesz szentmise.)

 • Jövő vasárnap Urunk megkeresztelésének ünnepe, egyben a hónap első vasárnapja is. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

 • A jegyes-tanfolyam január 28-án 15:00 órakor kezdődik a turai plébánián.

2023. december 23.
 • Dec. 24-én, vasárnap délelőtt nem lesz szentmise!

 • Szenteste a szentmise éjjel 10 órakor kezdődik. Előtte ¼ 10-től pedig a pásztorjáték, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.

 • Karácsony napján kivételesen 9 órakor kezdődik a szentmise. Az énekkar a szentmise előtt ½ 9-kor kezdi a szokásos egyházzenei áhítatát. Jöjjünk minél többen és hallgassuk őket. A szép zene által is hangolódjunk rá Jézus születésének ünnepére.

 • Karácsony 2. napján ½ 10-kor lesz szentmise.

 • A jövő vasárnap Szent Család vasárnapja, de Szilveszter napja is. A szentmise ½ 10-kor kezdődik, és ennek keretében lesz a családok megáldása és az év végi hálaadásunk is.

 • Újév napján is ½ 10-kor lesz szentmise.

 • Jövőre januárban indul a jegyes-tanfolyam! Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik 2024-ben szeretnének házasságot kötni. A jegyes-tanfolyam időpontjai: január 28., február 18., március 3., 17. Mind a négy alkalommal du. 3-kor kezdődnek az előadások a turai plébánián.

 • Megköszönjük mindazoknak a munkáját, akik a templomunk szebbé tételében részt vettek. Köszönjük a virágokat, a virágokra az adományokat, a fenyőfákat, hogy általuk szebb lehet a templom. Megköszönjük Tóth-Telek Zitának, Sára Balázsnak és az énekkarnak, hogy szebbé tették a liturgiánkat. Megköszönjük a Karitász részére adott adományokat is. Részletes beszámoló a hálaadó szentmisén lesz. Isten fizessen meg mindenkinek mindent!
   

2023. december 17.
 • Ma 15:30-kor szentségimádást tartunk, majd 16:00 órakor folytatjuk az ima-katekézisünket. Mindenkit szeretettel várunk.

 • Az utolsó roráténk kedden hajnali 6 órakor kezdődik. Gyóntatás ½ 6-tól a szentmise kezdetéig lesz.

 • Szombaton, 23-án este 17:30-kor lesz csak szentmise, vasárnap délelőtt nem lesz.

 • Jövő vasárnap szenteste a szentmise éjjel 10 órakor kezdődik. Előtte 21:15-től Pásztorjáték lesz, amelyre minden kedves testvérünket szeretettel várjuk. 

 • Karácsony napján a szentmise 9:00 órakor kezdődik.  Az énekkar a szentmise előtt ½ 9-kor kezdi a szokásos egyházzenei áhítatát. Jöjjünk minél többen és hallgassuk őket. A szép zene által is hangolódjunk rá Jézus születésének ünnepére.

 • Karácsony második napján 9:30-kor kezdődik a szentmise.

2023. november 26.
 • Kedden este 6 órától szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • Az adventikoszorú-készítés szombaton de. 10 órakor kezdődik a plébánián. Szeretettel várjuk a családokat. Az elkészített koszorúkat a vasárnapi szentmise elején áldjuk meg. A koszorú darabja 500 Ft-ba kerül, ezért felajánlásokat szeretettel elfogadunk. A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a templomban lehet a kitett papíron.

 • Jövő vasárnap Advent 1. vasárnapja, egyben a hónap első vasárnapja is. Imádkozzunk szent életű papokért, papik és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért.

 • Pécsi Rita előadása december 4-én, hétfőn du. 5 órától lesz a turai templomban. Az előadás címe: Rejtett tartalékaink tartós stresszhelyzetben. Alcímek: Honnan az erő? Honnan az új élet? Gyógyító és mérgező kapcsolatok… és ezekhez hasonlók. Mindenkit szeretettel várunk!

 • Karácsonyi betegellátás 12-én, kedden lesz. A sekrestyében szíveskedjenek felíratni a betegeket pontos címmel.

2023. november 19.
 • Kedden 6 órától szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • Kedden a szentmise után Szalézi munkatársi est lesz a plébánián, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 • Szombaton, Krisztus Király vasárnapjának előestéjén du. 4 órakor szentségimádást tartunk templomunkban.

 • Jövő vasárnap a szentmise reggel 7 órakor kezdődik, mert Valkón lesz a jubiláns házasok szentmiséje ½ 9-kor.

 • Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz. Ez az évközi idő utolsó vasárnapja.

 • December 2-án 10 órától adventi koszorúkötés lesz a plébánián.

 • Pécsi Rita ismét jön hozzánk, előadást tartani december 4-én, hétfőn du. 5 órától. Az előadás címe: Rejtett tartalékaink tartós stresszhelyzetben. Alcímek: Honnan az erő? Honnan az új élet? Gyógyító és mérgező kapcsolatok… és ezekhez hasonlók.

 • A Gödöllői Premontrei Iskolaközpont felvételit hirdet a 2024/25-ös tanévre. A részletek a hirdető táblán olvashatók.

 • Az Ifi-klub előfeltétele a bérmálkozásnak. Tehát, aki bérmálkozni szeretne, azt szeretettel várjuk az ifi-csapatba. 2019-es püspöki rendelet, hogy mindenki csak a saját egyházközségében járulhat elsőáldozáshoz, és részesülhet a bérmálás szentségében – tehát nem a Premiben, nem Hatvanban, hanem Turán!

2023. november 5.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szentéletű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért!

 • Kedden délelőtt az esperesi kerületünk papjainak gyűlése lesz, amelynek témája a keresztség szentségének kiszolgáltatása és a felnőtt katekézis. Szeretettel kérjük a testvérek imáit, hogy a Szentlélek vezethessen bennünket ezeknek a fontos kérdéseknek a megvitatásában.

 • Kedden este 6 órakor csendes szentségimádást tartunk, utána pedig szentmise lesz.

 • A leendő elsőáldozók szüleivel csütörtökön este 7 órakor találkozunk a turai plébánián.
  Szíveskedjenek magukkal hozni a gyermekeik misenaplóját is. Mindenkit szeretettel várunk.

 • A jubiláns házasok hálaadó szentmiséje kettő hét múlva, 19-én lesz. Szeretettel várjuk a 25., 40., 50. és 60. évüket ünneplőket és az özvegyeket is.

 • Jövő vasárnapra az Egyház gyűjtést hirdet a Karitász javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait, hogy a szegényebb családokat segíteni tudja a helyi Karitász is.

 • Jövő vasárnap délután 4 órakor Imakatekézis 1. alkalom lesz a plébánián. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Kérjük az egyházközségi képviselőtestület tagjait, hogy mindenképp vegyenek részt ezen az alkalmon.

2023. október 29.
 • Kedden lesz október utolsó napja, ezért Turával megcseréljük a két szentmisés napot. Tehát nálunk hétfőn lesz szentmise ½ 7-kor, előtte a Rózsafüzér imádságot 6 órakor kezdjük.

 • Szerdán MINDENSZENTEK ÜNNEPE lesz. Parancsolt ünnep. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. 11 órától pedig a temető bejárati keresztjénél lesz a szertartás, utána kezdjük a sírkőszentelést.

 • Csütörtökön HALOTTAK NAPJA lesz. ½ 4-től a Fájdalmas Rózsafüzért imádkozzuk, amelyet a meghalt hívekért ajánlunk fel. A szentmise a Rózsafüzér után kezdődik, tehát du. 4 órakor!

 • Szombaton 9 órától a Missziós munkacsoport megbeszélése lesz Turán. Kérjük a testvérek imáit, hogy a Szentlélek vezessen bennünket ezen a megbeszélésen, amely egyházközségeink jövőjéről szól majd.

 • Jövő vasárnaptól megváltozik a szentmisénk időpontja: ½ 10-kor kezdünk (Valkón ¾ 8-kor, Turán pedig 11-kor).

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért!

2023. október 22.
 • Hétfőn, kedden és csütörtökön este 6 órakor imádkozzuk a Rózsafüzért. Kedden a Rózsafüzér után kezdődik a szentmise.

 • Ne feledjük, hogy a jövő vasárnapra virradóra az órákat 1 órával vissza kell állítani! A szentmisénket az új időszámítás szerint kezdjük.

 • SÍRKŐSZENTELÉS Mindenszentek ünnepén a 10 órakor kezdődő szentmise után lesz. A szentelések előtt a bejáratnál, a keresztnél egy rövid szertartást végzünk.

 • Előre hirdetem a Testvéreknek, hogy november első vasárnapjától, tehát november 5-től megváltozik a szentmise időpontja: ½ 10-kor kezdünk. (Valkón ¾ 8-kor, Turán 11-kor kezdődnek a szentmisék.)

2023. október 15.
 • Ma du. 4 órakor szentségimádást tartunk, viszont az Egyháztanács-gyűlés elmarad, mert Dányban lesz bérmálás, és nekem ott kell lennem.

 • Hétfőn, kedden és csütörtökön este 6 órakor imádkozzuk a Rózsafüzért. Kedden a Rózsafüzér után kezdődik a szentmise.

 • Jövő vasárnap a szentmise ½ 12-kor fog kezdődni. Előtte ¾ 11-kor kezdjük a rózsafüzért imádkozni. (Valkón reggel 7-kor, Turán pedig este 6-kor lesz szentmise.)

 • Jövő vasárnap az egyház gyűjtést hirdet a missziók javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra, hogy így is támogassuk az Egyház missziós tevékenységét.

 • Az idén is meghirdették az “Egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért” elnevezésű, világméretű ima kezdeményezést a világ békéjéért. Ebbe mi is bekapcsolódunk, ezért vasárnap a gyermekek fogják a Rózsafüzért imádkozni. Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat! Imádkozzunk együtt a békéért!

 • Előre hirdetem a Testvéreknek, hogy november első vasárnapjától, tehát november 5-től megváltozik a szentmise időpontja: ½ 10-kor kezdünk. (Valkón ¾ 8-kor, Turán 11-kor kezdődnek a szentmisék.)

2023. október 8.
 • Hétfőn, kedden és csütörtökön este 6 órakor imádkozzuk a Rózsafüzért. Kedden a Rózsafüzér után kezdődik a szentmise.

 • Kedden a szentmise után Szalézi munkatársi est lesz a plébánián, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 • Pénteken (okt.13.) este 6 órától fatimai imaórára hívjuk a kedves testvéreket.

 • Jövő vasárnap terménymegáldás keretében adunk hálát Istennek azokért az adományokért, amelyekkel táplálja a testünket is.

 • Újra elkezdjük  havonta egyszeri vasárnapi szetnségimádásainkat, ezért a jövő vasárnap du 4 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is. A szentségimádás után az Egyháztanács tagjait várom szeretettel a plébániára megbeszélésre.

 • Jövő hét végén folytatjuk a gyerekekkel az elsőáldozási szentségi felkészülést. Várjuk azoknak az érintett szülőknek a visszajelzéseit, akik még nem válaszoltak, hogy szombat délelőtt vagy a vasárnapi szentmise utáni időpont a megfelelőbb a családjuk számára.

 • Kettő hét múlva az egyház gyűjtést hirdet a missziók javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra, hogy így is támogassuk az Egyház missziós tevékenységét.

 • Kettő hét múlva, 22-én, vasárnap ½ 12-kor lesz a szentmise, mert Medjugorjéba zarándokolok, és a helyettes atya így tud jönni.

 • Ismét hirdetem: a volt elsőáldozók szüleinek ígértem, hogy folytatjuk a beszélgetéseket. Várom azok jelentkezését, akik igénylik ezeknek a beszélgetéseknek a folytatását.

 • Azt is ismét hirdetem, hogy várjuk azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy még nem voltak elsőáldozók, de szeretnék ezeket a szentségeket felvenni. Részükre egy kurzust indítunk.

 • Örömmel hirdetjük, hogy a turai gyermekénekkar a Váci Székesegyház Kórusiskolájának tiszteletbeli tagozata lett. Köszönjük Varga Laci atyának és Tóth-Telek Zitának.

2023. október 1.
 • Megkezdjük a Rózsafüzér ájtatosságainkat. Hétfőn, kedden és csütörtökön este 6 órakor imádkozzuk a Rózsafüzért. Kedden a Rózsafüzér után kezdődik a szentmise. Ma a Rózsafüzért a szentmise után imádkozzuk.

 • Csütörtökön lesz a leendő elsőáldozók szüleivel az első foglalkozás a turai plébánián. Várjuk őket este 7 órára Turára.

 • Szombaton a turai plébánián de. 9 órától a három Egyházközség missziós munkacsoportjának lesz összejövetele. Kérjük a testvérek imáit, hogy a Szentlélekre tudjunk figyelni, és Ő irányítsa a munkánkat.

 • Jövő vasárnap Magyarok Nagyasszonya főünnepe lesz.

 • A volt elsőáldozók szüleinek ígértem, hogy folytatjuk a beszélgetéseket. Jövő vasárnapig várom azok jelentkezését, akik igénylik ezeknek a beszélgetéseknek a folytatását, amely a turai plébánián lesz majd.

 • Várjuk azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy még nem voltak elsőáldozók, de szeretnék ezeket a szentségeket felvenni. Részükre egy kurzust indítunk.

2023. július 30.
 • Most, a szentmise után megáldjuk a nagymamákat, majd az autókat és utasaikat.

 • Kedden 18:00 órától csendes szentségimádást tartunk, 18:30-tól pedig a szentmise kezdődik.

 • Jövő vasárnap Urunk színeváltozását fogjuk ünnepelni.

 • A turai templom búcsúját kettő hét múlva ünnepeljük. Ezen a vasárnapon templomunkban a szentmise 8 órakor fog kezdődni.

 • Az idei Szeretetláng Fesztivál augusztus 26-án lesz. Jelentkezni augusztus 6-ig lehet.
   

2023. július 16.
 • Hétfőn a turai plébánián kezdődik az Oratórium. A tábornyitó szentmise a turai templomban ½ 10-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt imádkozhassunk az Oratórium sikeréért. Aki nem jön, az itthon imádkozzon erre a szándékra.

 • Kedden nem lesz szentmise, de este 6 órakor lesz szentségimádás. Minden imádkozni vágyót vár az Úr Jézus.

 • Szent Anna és Szent Kristóf ünnepe kapcsán kettő hét múlva a vasárnapi szentmisét a nagymamákért ajánljuk fel, és áldásban részesülnek. Szeretettel várjuk őket unokáikkal, dédunokáikkal együtt. A szentmise végén pedig megáldjuk az autókat és utasaikat.

2023. július 9.
 • Kedden nem lesz szentmise! Szentségimádás lesz 6 órától

 • Jövő vasárnap a szentmise keretében adok hálát azért, hogy az Úr meghívott papjai sorába, és meg is tartott 40 éven át. Ez az Ő kegyelme.

2023. július 2.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

 • Du. 4 órakor a turai templomban szentségimádást tartunk, utána pedig megbeszélésre hívjuk a három egyházközség Egyháztanácsának tagjait.

 • Kedden 6 órától szentségimádást tartunk, ½ 7-kor pedig szentmise lesz.

2023. június 18.
 • Kedden nem lesz szentmise. Este 6 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • Jövő vasárnap lesz templomunk búcsú napja. Az ünnepi szentmise 10 órakor fog kezdődni, amelyet Marton Zsolt püspök atya fog bemutatni. A szentmise keretében ünnepélyesen helyezzük el a Szent László ereklyét. Imádkozzunk továbbra is Szent László királyhoz egyházközségünkért.

 • Holnaptól Szent László kilencedet imádkozunk június 27-ig, Szent László király ünnepéig. A kilenced hátul kinyomtatva megtalálható, tessék vinni belőle.

 • Aki eddig még nem tette, de szeretné, ha gyermeke részt venne, még kitölthető az online jelentkezési lap a nyári oratóriumra.

 • Tanév végi hálaadó szentmisénket (Te Deum) 2 hét múlva, július 2-án ünnepeljük.
   

2023. május 20.
 • Kedden este 6 órától szentségimádást tartunk. A litánia ¼ 7-kor kezdődik, utána pedig a szentmise.

 • Jövő vasárnap Pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Du. 5 órától az Egyháztanács részvételével szentségimádást tartunk, utána pedig találkozunk velük a plébánián.

 • Pünkösd vasárnapjától egyházmegyénkben életbe lép az új misekönyv, amelyben olyan szövegek változtak meg, amelyek mindannyiunkat érintenek, nemcsak a miséző papot. Ilyen a bűnbánati részben ez a szöveg: Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát…

 • Ismét hirdetjük, hogy a nyári Oratórium augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán lehetséges. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. A jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

 • A mai szentmise után szeretettel várjuk a sekrestyében azokat a fiúkat, akik már voltak elsőáldozók és kedvet éreznek a ministráns szolgálatra.
   

2023. május 7.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért is.

 • Kedden este 6 órától csendes szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is. A litánia ¼ 7-kor kezdődik, utána pedig a szentmise.

 • Szombaton délután Egyházzenei Nap lesz a turai templomban: kórusok koncertje és az elkészült orgona megáldása. Részletek a plakáton olvashatók.  

 • Jövő vasárnap a szentmise templomunkban 11 órakor kezdődik. Du. 3 órára pedig a turai plébániára várom a jegyeseket.

 • Előre hirdetjük a Testvéreknek, hogy kettő hét múlva, szombaton az esti szentmise után orgona-koncert lesz a turai templomban. Mindenkit szeretettel várunk a szentmisére is és a koncertre is!

 • Ismét hirdetjük, hogy nyári Oratórium Vácszentlászlón augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán lehetséges. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amelyről majd a jelentkezési lapon találnak információt az érdeklődők.

2023. április 24.
 • Ma este 6 órakor szentségimádással kezdődik az Egyháztanács-gyűlésünk. Erre a szentségimádásra mindenkit szeretettel várunk.

 • Ma du. 4 órakor a turai templomban azokkal a szülőkkel szeretnénk találkozni, akiknek a gyermeke most 1. és 2. osztályba jár, de szeretnék, hogy elsőáldozó legyen. És azokkal is, akiknek a gyermeke idősebb, de még nem volt elsőáldozó.

 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • A pápalátogatás miatt a jövő vasárnap nem lesz szentmise. Helyette szombaton este ½ 5-kor lesz. (Valkón vasárnap reggel ½ 8-kor, Turán pedig 10 órakor.) A búzaszentelés pedig kettő hét múlva lesz.

 • A pápalátogatásra az autóbusz hajnali 5 órakor indul Turáról. Az ABC előtti buszmegállóban szíveskedjenek várakozni, akik jönnek. Mindenki hozzon magával összecsukható széket, tompa végű esernyőt és műanyag flakonban vizet.
  Útiköltség: 2.500 Ft.

 • Hálásan köszönjük azoknak az adományait, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az oltár angyalszobrai megszépüljenek. Tisztelettel kérjük őket, hogy a templomból kimenet szíveskedjenek a bejáratnál elfogadni a részükre készült emléklapokat.

 • Már előre hirdetjük, hogy nyári Oratórium Vácszentlászlón augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amelyről majd a jelentkezési lapon találnak információt az érdeklődők.

2023. április 30.

​​

 • Május 2-tól keddenként este 6 órakor litániát imádkozunk, majd csendes szentségimádást tartunk, ½ 7-kor pedig a szentmise fog kezdődni.

 • Május 2-tól keddenként este 6 órakor litániát imádkozunk, majd csendes szentségimádást tartunk, ½ 7-kor pedig a szentmise fog kezdődni.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért is. Mivel ez a nap Anyák napja is, ezért a Szentmisét az édesanyákért ajánljuk fel. Ekkor lesz a búzaszentelés is. A templomkertben gyülekezzünk.

 • Előre hirdetjük, hogy május 13-án délután Egyházzenei Nap lesz a turai templomban: kórusok koncertje és az elkészült orgona megáldása. Részletek a plakáton olvashatók.

 • Kettő hét múlva, 14-én, vasárnap a szentmise 11 órakor kezdődik, mert Turán lesz 9 órakor, amelyen a csíkszentimrei kórus fog szolgálni.

 • Már előre hirdetjük, hogy nyári Oratórium Vácszentlászlón augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amelyről majd a jelentkezési lapon találnak információt az érdeklődők.

2023. április 2.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.
   

Nagyheti szertartások időpontjai:

 • NAGYCSÜTÖRTÖK: este 6 óra szentmise, majd virrasztás este 8 óráig Akinek van Pió atya Elmélkedés nagycsütörtök éjszakáján imafüzete, kérjük, hozza  el.

 • NAGYPÉNTEK: este ½ 6 óra szertartás

 • NAGYSZOMBAT: este ½ 6 - tűzszentelés - szentmise - körmenet
  16-17 óra között Szent Sír őrzése
  A szentmise után fáklyás körmenetet tartunk. Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal a fáklyákat, vagy gyertyát.

 •  Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn is délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise.

 

A pápai szentmise április 30-án, vasárnap lesz. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • A Karitász nagyböjti adománygyűjtése során 170.000 Ft gyűlt össze, amelyet ezúton is köszönünk minden kedves testvérnek. Ezt az összeget a korábbi adománygyűjtésekből megmaradt összegből kiegészítve, 18 rendszeresen támogatott rászoruló család vagy egyedülálló testvér részére tudunk 10.000 Ft vagy 15.000 Ft értékű étkezési utalványt juttatni, hogy számukra is szebbé tegyük az ünnepet. (Egyedülállók 10.000 Ft, családok 15.000 Ft)

2023. március 26.
 • Ma a szentmise után folytatjuk az elsőáldozásra készülő gyerekekkel a szentségi felkészülést.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Pénteken este 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk, amelyet a Rózsafüzér társulat tagjai vezetnek.

 • Gyónási lehetőség szombaton du. 2-től 4 óráig. Ketten fogunk gyóntatni.

 • Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. A szentmise előtte megszenteljük a barkákat a templomkertben, és körmenettel jövünk a templomba.
  Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért. Du. 4 órakor szentségimádást tartunk, utána pedig egyháztanácsgyűlésünk lesz.

 • A pápai szentmise április 30-án, vasárnap lesz. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • Ismét hirdetjük, hogy a karitász csoport Húsvét előtt újra étkezési utalvánnyal szeretné támogatni a településünkön élő rászoruló családokat. Az adományokat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett Karitász perselybe lehet bedobni. Minden felajánlásnak nagy jelentősége van, amelyet ezúton is köszönünk.

 • Holnap este 7 órakor az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel találkozunk Turán a plébánián.

2023. február 26.
 • Ma 15:00 órakor folytatjuk a jegyes-kurzust a turai plébánián. Szeretettel várunk minden házasságot kötni szándékozó jegyeset!

 • Ma 18:00 órakor pedig szentségimádást tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk, majd utána Egyháztanácsgyűlés lesz a plébánián. Szeretettel várom az Egyháztanács tagjait.

 • Kedden 17:30-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • Pénteken 18:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

 • Kemenes Gábor atya zarándoklatot szervez Medjugorjeba április 10-15-ig. Részletek a plakáton.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Napatár, amelyet elküldünk a levelező listásoknak, és hátul, az asztalon is ott van.

2023. február 19.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Szerdán HAMVAZÓSZERDA lesz. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyböjt. A hamvazkodás szentelményét a vasárnapi szentmise után szolgáltatjuk ki. Ez a nap szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Naptár, amelyet ide kattintva is letölthetnek a Testvérek.

 • Péntektől este 18:00 órakor elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok.

 • Pénteken este 19 órakor Turán a templomban találkozunk az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel.

 • Szombaton 10.00 órától a plébánián folytatódik a szentségi felkészülés az elsőáldozásra készülő gyerekekkel.

 • Jövő vasárnap este 6 órakor Egyháztanács gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.

 • Jövő vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet a katolikus iskolák javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.
   

2023. február 12.
 • Ma 15 órakor kezdődik a jegyes-kurzus a turai plébánián.

 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Kettő hét múlva, 26-án, vasárnap este 6 órakor Egyháztanács Gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.
   

2023. január 29.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Csütörtökön lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise a turai templomban 18:00 órakor kezdődik, amelynek keretében megszenteljük azok gyertyáit, akik elhozzák. A Szeretetláng átadása is a szentmise keretében történik. 17:00 órától csendes szentségimádást tartunk, 17:30-tól pedig a Szeretetláng imacsoport imádkozik.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmise keretében megszenteljük a gyertyákat, és mivel pénteken Szent Balázs püspök ünnepe lesz, ezért a szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn 17:30-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.
   

2023. január 22.
 • Kedden fél hattól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn este ½ 6-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus, a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.

 • A plébániai foglalkozások a jövő héten kivételesen pénteken délután lesznek.

 • Szombaton délelőtt 10 órától folytatjuk az elsőáldozási szentségi felkészülést a plébánián. A témánk a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége lesz. Kérem, hogy a gyerekek ismételjék a Tízparancsot.
   

2023. január 8.
 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Ma (vasárnap, január 8-án) este 6 órakor pedig velük és a szüleikkel szeretnénk találkozni a turai plébánián. Szeretettel várjuk őket.

 • A ma délutánra meghirdetett szülői értekezlet elmarad, mert nagyon sokan betegek lettek. Majd hirdetjük a következő időpontot.

 • Az Új Ember előfizetés a 2023-as évre 19.000 Ft lesz.  Aki szeretné kérni, iratkozzon fel a sekrestyében. Feliratkozási és fizetési határidő január 28.
   

2023. január 1.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért!

 • Kedden este ½ 6-kor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is. Az Úr Jézus várja az imádkozni vágyókat.

 • Pénteken lesz Vízkereszt ünnepe, amely parancsolt ünnep. Az ünnepi szentmise ½ 5-kor kezdődik. A szentmise keretében vizet szentelünk, amelyből lehet haza vinni. A szentmisét Jézus Szíve tiszteletére ajánljuk fel.

 • Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz. Ez az első évközi vasárnap, hiszen Vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi időszak.

 • Jövő vasárnap (január 8-án) 16:00 órakor szülői értekezletet tartunk a templomban.

 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Jövő vasárnap (január 8-án) 18:00 órakor pedig szülői értekezletet tartunk a leendő bérmálkozók szüleinek a turai plébánián.

 • A jegyes-tanfolyam időpontjai: február 12. és 26., március 12. és 26. Mind a négy alkalommal 15:00-kor kezdődnek az előadások.
   

2022. december 18.
 • Csütörtökönként reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • December 24-én, szenteste az éjszakai szentmisénk 22 órakor kezdődik. Előtte pásztorjátékra hívjuk a testvéreket (negyed tízre).

 • December 25-én, karácsony napján a szentmise 9:00 órakor kezdődik.

 • A karácsonyi szentmise előtt 8:30-tól egyházzenei áhítat lesz. Várjuk erre is a testvéreket.

 • December 26-án, karácsony másnapján 8:30-kor kezdődik a szentmise.

 • Akik 2023-ban szeretnének szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

 • Köszönjük a Karitász részére adott adományokat! Részletes beszámoló a hálaadó szentmisén lesz. Isten fizessen meg mindenkinek mindent!

 • December 19-én 15 - 18:00 óra között mézeskalács sütés lesz a plébánián. A szalézi munkatársak szeretettel várják a gyerekeket, családokat erre az alkalomra.

 • Pásztorjáték próbák: hétfőn 18:00 órától és csütörtökön 15:00 órától.

2022. december 11.
 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Advent időszakában csütörtökönként (tehát a héten csütörtökön is) reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • Lelkigyakorlat a turai templomban december 15-16-17-én (csütörtökön, pénteken és szombaton) este 7 órakor lesz. A szentbeszédeket Krizsán Zoltán Hatvan-belvárosi plébános atya tartja. Gyóntatás: csütörtökön és pénteken 6 órától, szombaton 5 órától lesz.

 • A betegekhez pénteken reggel 8 órakor indulok, és Tura felől kezdek. A sekrestyében szíveskedjenek felíratni a betegeket pontos címmel.

 • Gyónási lehetőség szombaton du. 2 órától ½ 5-ig lesz. Ketten fogunk gyóntatni.

 • Csütörtökön délután 3-5 óráig és szombaton 11.30-13.00 óráig pásztorjáték próbát tartunk.

 • December 19-én (hétfőn) délután 3-6 óráig mézeskalács sütés lesz a plébánián. A szalézi munkatársak szeretettel várják a gyerekeket, családokat erre az alkalomra.
   

2022. december 4.
 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Advent időszakában csütörtökönként (tehát a héten csütörtökön is) reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • Pécsi Rita elmaradt előadása holnap, hétfőn este 6 órakor lesz megtartva a turai templomban, amelynek címe: „Legyél azzá, ami vagy – korunk apákért kiált!”

 • Lelkigyakorlat a turai templomban december 15-16-17-én (csütörtökön, pénteken és szombaton) este 7 órakor lesz. A szentbeszédeket Krizsán Zoltán Hatvan-belvárosi plébános atya tartja. Gyóntatás: csütörtökön és pénteken 6 órától, szombaton 5 órától lesz.

 • Karácsonyi betegellátás: december 16-án, pénteken lesz. A sekrestyében szíveskedjenek felíratni a betegeket pontos címmel.

 • A Karitász idén nem gyűjt tartós élelmiszert, mivel a tárolását a plébánián nem tudjuk megoldani, ezért kérjük a kedves adakozni vágyó híveket, hogy az élelmiszer vásárlására szánt pénzösszeget a templomban a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett karitász perselybe legyenek kedvesek bedobni. A karitász csoport étkezési utalványokat vásárol az összegyűlt pénzből, és azt osztják ki a rászoruló családoknak és egyedülálló testvéreknek Karácsony előtt. 

 • A Karitász december 3-án délután a Polgármesteri Hivatal előtt rendezendő hagyományos községi ünnepségen is jelen lesz, ahol az adományokért apró ajándékokat lehet választani.
   

Szentmisék, hirdetések

Szentmisék rendje

Kedd: 17:30 (szentségimádás)
Vasárnap: 9:00

2023. március 19.
 • Ma a szentmise után folytatjuk az elsőáldozásra készülő gyerekekkel a szentségi felkészülést.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Pénteken este 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk, amelyet a Rózsafüzér társulat tagjai vezetnek.

 • Gyónási lehetőség szombaton du. 2-től 4 óráig. Ketten fogunk gyóntatni.

 • Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. A szentmise előtte megszenteljük a barkákat a templomkertben, és körmenettel jövünk a templomba.
  Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért. Du. 4 órakor szentségimádást tartunk, utána pedig egyháztanácsgyűlésünk lesz.

 • A pápai szentmise április 30-án, vasárnap lesz. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • Ismét hirdetjük, hogy a karitász csoport Húsvét előtt újra étkezési utalvánnyal szeretné támogatni a településünkön élő rászoruló családokat. Az adományokat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett Karitász perselybe lehet bedobni. Minden felajánlásnak nagy jelentősége van, amelyet ezúton is köszönünk.

 • Holnap este 7 órakor az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel találkozunk Turán a plébánián.

2023. március 19.
 • Ma nem 6-kor, hanem 5 órakor lesz szentségimádás, amelyre minden testvért hív és vár Jézus, utána pedig Egyháztanácsgyűlést tartunk.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Pénteken este 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk. Köszönjük azoknak, akik a pénteki gyermek-keresztúton segítettek Anesznak, aki sajnos addigra lebetegedett. Imádkozzunk a gyógyulásáért.

 • A húsvéti betegellátás holnap lesz. Délelőtt 9 órakor indulok, és Tura felől kezdek. A sekrestyében írassák fel a neveket pontos címmel.

 • Szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise a turai templomban reggel 7 órakor kezdődik.

 • Jövő vasárnapra az Egyház gyűjtést hirdet a Szentföldön élő katolikus testvéreink javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.

 • Jövő vasárnap a valkói templomban a reggel 7 órai szentmise keretében lehetőség lesz csatlakozni a lelki adoptáláshoz mindenkinek, aki vállalja, hogy kilenc hónapon keresztül minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért. Ők ünnepélyes keretek között, személyesen ígéretet tehetnek a szentmisén. Ha valaki szeretne csatlakozni, szíveskedjen most a szentmise után jelentkezni.

 • Jövő vasárnap a szentmise után folytatjuk az elsőáldozásra készülő gyerekekkel a szentségi felkészülést.

 • A leendő elsőáldozók szüleivel a beszélgetést a lelkigyakorlat miatt áttettük 27-re, hétfőre. Szeretettel várjuk őket.

 • Pápai szentmise lesz április 30-án, vasárnap. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • Ismét hirdetjük, hogy a karitász csoport Húsvét előtt újra étkezési utalvánnyal szeretné támogatni a településünkön élő rászoruló családokat. Az adományokat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett Karitász perselybe lehet bedobni. Minden felajánlásnak nagy jelentősége van, amelyet ezúton is köszönünk.

2023. február 19.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Szerdán HAMVAZÓSZERDA lesz. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyböjt. A hamvazkodás szentelményét a vasárnapi szentmise után szolgáltatjuk ki. Ez a nap szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Naptár, amelyet ide kattintva is letölthetnek a Testvérek.

 • Péntektől este 18:00 órakor elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok.

 • Pénteken este 19 órakor Turán a templomban találkozunk az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel.

 • Szombaton 10.00 órától a plébánián folytatódik a szentségi felkészülés az elsőáldozásra készülő gyerekekkel.

 • Jövő vasárnap este 6 órakor Egyháztanács gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.

 • Jövő vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet a katolikus iskolák javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.
   

2023. február 26.
 • Ma 15:00 órakor folytatjuk a jegyes-kurzust a turai plébánián. Szeretettel várunk minden házasságot kötni szándékozó jegyeset!

 • Ma 18:00 órakor pedig szentségimádást tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk, majd utána Egyháztanácsgyűlés lesz a plébánián. Szeretettel várom az Egyháztanács tagjait.

 • Kedden 17:30-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • Pénteken 18:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

 • Kemenes Gábor atya zarándoklatot szervez Medjugorjeba április 10-15-ig. Részletek a plakáton.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Napatár, amelyet elküldünk a levelező listásoknak, és hátul, az asztalon is ott van.

2023. február 12.
 • Ma 15 órakor kezdődik a jegyes-kurzus a turai plébánián.

 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Kettő hét múlva, 26-án, vasárnap este 6 órakor Egyháztanács Gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.
   

2023. január 29.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Csütörtökön lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise a turai templomban 18:00 órakor kezdődik, amelynek keretében megszenteljük azok gyertyáit, akik elhozzák. A Szeretetláng átadása is a szentmise keretében történik. 17:00 órától csendes szentségimádást tartunk, 17:30-tól pedig a Szeretetláng imacsoport imádkozik.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmise keretében megszenteljük a gyertyákat, és mivel pénteken Szent Balázs püspök ünnepe lesz, ezért a szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn 17:30-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.
   

2023. január 22.
 • Kedden fél hattól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn este ½ 6-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus, a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.

 • A plébániai foglalkozások a jövő héten kivételesen pénteken délután lesznek.

 • Szombaton délelőtt 10 órától folytatjuk az elsőáldozási szentségi felkészülést a plébánián. A témánk a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége lesz. Kérem, hogy a gyerekek ismételjék a Tízparancsot.
   

2023. január 8.
 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Ma (vasárnap, január 8-án) este 6 órakor pedig velük és a szüleikkel szeretnénk találkozni a turai plébánián. Szeretettel várjuk őket.

 • A ma délutánra meghirdetett szülői értekezlet elmarad, mert nagyon sokan betegek lettek. Majd hirdetjük a következő időpontot.

 • Az Új Ember előfizetés a 2023-as évre 19.000 Ft lesz.  Aki szeretné kérni, iratkozzon fel a sekrestyében. Feliratkozási és fizetési határidő január 28.
   

2023. január 1.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért!

 • Kedden este ½ 6-kor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is. Az Úr Jézus várja az imádkozni vágyókat.

 • Pénteken lesz Vízkereszt ünnepe, amely parancsolt ünnep. Az ünnepi szentmise ½ 5-kor kezdődik. A szentmise keretében vizet szentelünk, amelyből lehet haza vinni. A szentmisét Jézus Szíve tiszteletére ajánljuk fel.

 • Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz. Ez az első évközi vasárnap, hiszen Vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi időszak.

 • Jövő vasárnap (január 8-án) 16:00 órakor szülői értekezletet tartunk a templomban.

 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Jövő vasárnap (január 8-án) 18:00 órakor pedig szülői értekezletet tartunk a leendő bérmálkozók szüleinek a turai plébánián.

 • A jegyes-tanfolyam időpontjai: február 12. és 26., március 12. és 26. Mind a négy alkalommal 15:00-kor kezdődnek az előadások.
   

2022. december 18.
 • Csütörtökönként reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • December 24-én, szenteste az éjszakai szentmisénk 22 órakor kezdődik. Előtte pásztorjátékra hívjuk a testvéreket (negyed tízre).

 • December 25-én, karácsony napján a szentmise 9:00 órakor kezdődik.

 • A karácsonyi szentmise előtt 8:30-tól egyházzenei áhítat lesz. Várjuk erre is a testvéreket.

 • December 26-án, karácsony másnapján 8:30-kor kezdődik a szentmise.

 • Akik 2023-ban szeretnének szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

 • Köszönjük a Karitász részére adott adományokat! Részletes beszámoló a hálaadó szentmisén lesz. Isten fizessen meg mindenkinek mindent!

 • December 19-én 15 - 18:00 óra között mézeskalács sütés lesz a plébánián. A szalézi munkatársak szeretettel várják a gyerekeket, családokat erre az alkalomra.

 • Pásztorjáték próbák: hétfőn 18:00 órától és csütörtökön 15:00 órától.

bottom of page