top of page

Szentmisék, hirdetések

Szentmisék rendje

Májusban minden kedden: 18:00 (litánia és szentségimádás), 18:30 (szentmise)
Télen és nyáron, minden vasárnap: 9:00 (szentmise)

2023. július 30.
 • Most, a szentmise után megáldjuk a nagymamákat, majd az autókat és utasaikat.

 • Kedden 18:00 órától csendes szentségimádást tartunk, 18:30-tól pedig a szentmise kezdődik.

 • Jövő vasárnap Urunk színeváltozását fogjuk ünnepelni.

 • A turai templom búcsúját kettő hét múlva ünnepeljük. Ezen a vasárnapon templomunkban a szentmise 8 órakor fog kezdődni.

 • Az idei Szeretetláng Fesztivál augusztus 26-án lesz. Jelentkezni augusztus 6-ig lehet.
   

2023. július 16.
 • Hétfőn a turai plébánián kezdődik az Oratórium. A tábornyitó szentmise a turai templomban ½ 10-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt imádkozhassunk az Oratórium sikeréért. Aki nem jön, az itthon imádkozzon erre a szándékra.

 • Kedden nem lesz szentmise, de este 6 órakor lesz szentségimádás. Minden imádkozni vágyót vár az Úr Jézus.

 • Szent Anna és Szent Kristóf ünnepe kapcsán kettő hét múlva a vasárnapi szentmisét a nagymamákért ajánljuk fel, és áldásban részesülnek. Szeretettel várjuk őket unokáikkal, dédunokáikkal együtt. A szentmise végén pedig megáldjuk az autókat és utasaikat.

2023. július 9.
 • Kedden nem lesz szentmise! Szentségimádás lesz 6 órától

 • Jövő vasárnap a szentmise keretében adok hálát azért, hogy az Úr meghívott papjai sorába, és meg is tartott 40 éven át. Ez az Ő kegyelme.

2023. július 2.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

 • Du. 4 órakor a turai templomban szentségimádást tartunk, utána pedig megbeszélésre hívjuk a három egyházközség Egyháztanácsának tagjait.

 • Kedden 6 órától szentségimádást tartunk, ½ 7-kor pedig szentmise lesz.

2023. június 18.
 • Kedden nem lesz szentmise. Este 6 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • Jövő vasárnap lesz templomunk búcsú napja. Az ünnepi szentmise 10 órakor fog kezdődni, amelyet Marton Zsolt püspök atya fog bemutatni. A szentmise keretében ünnepélyesen helyezzük el a Szent László ereklyét. Imádkozzunk továbbra is Szent László királyhoz egyházközségünkért.

 • Holnaptól Szent László kilencedet imádkozunk június 27-ig, Szent László király ünnepéig. A kilenced hátul kinyomtatva megtalálható, tessék vinni belőle.

 • Aki eddig még nem tette, de szeretné, ha gyermeke részt venne, még kitölthető az online jelentkezési lap a nyári oratóriumra.

 • Tanév végi hálaadó szentmisénket (Te Deum) 2 hét múlva, július 2-án ünnepeljük.
   

2023. május 20.
 • Kedden este 6 órától szentségimádást tartunk. A litánia ¼ 7-kor kezdődik, utána pedig a szentmise.

 • Jövő vasárnap Pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Du. 5 órától az Egyháztanács részvételével szentségimádást tartunk, utána pedig találkozunk velük a plébánián.

 • Pünkösd vasárnapjától egyházmegyénkben életbe lép az új misekönyv, amelyben olyan szövegek változtak meg, amelyek mindannyiunkat érintenek, nemcsak a miséző papot. Ilyen a bűnbánati részben ez a szöveg: Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát…

 • Ismét hirdetjük, hogy a nyári Oratórium augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán lehetséges. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. A jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

 • A mai szentmise után szeretettel várjuk a sekrestyében azokat a fiúkat, akik már voltak elsőáldozók és kedvet éreznek a ministráns szolgálatra.
   

2023. május 7.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért is.

 • Kedden este 6 órától csendes szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is. A litánia ¼ 7-kor kezdődik, utána pedig a szentmise.

 • Szombaton délután Egyházzenei Nap lesz a turai templomban: kórusok koncertje és az elkészült orgona megáldása. Részletek a plakáton olvashatók.  

 • Jövő vasárnap a szentmise templomunkban 11 órakor kezdődik. Du. 3 órára pedig a turai plébániára várom a jegyeseket.

 • Előre hirdetjük a Testvéreknek, hogy kettő hét múlva, szombaton az esti szentmise után orgona-koncert lesz a turai templomban. Mindenkit szeretettel várunk a szentmisére is és a koncertre is!

 • Ismét hirdetjük, hogy nyári Oratórium Vácszentlászlón augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán lehetséges. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amelyről majd a jelentkezési lapon találnak információt az érdeklődők.

2023. április 24.
 • Ma este 6 órakor szentségimádással kezdődik az Egyháztanács-gyűlésünk. Erre a szentségimádásra mindenkit szeretettel várunk.

 • Ma du. 4 órakor a turai templomban azokkal a szülőkkel szeretnénk találkozni, akiknek a gyermeke most 1. és 2. osztályba jár, de szeretnék, hogy elsőáldozó legyen. És azokkal is, akiknek a gyermeke idősebb, de még nem volt elsőáldozó.

 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • A pápalátogatás miatt a jövő vasárnap nem lesz szentmise. Helyette szombaton este ½ 5-kor lesz. (Valkón vasárnap reggel ½ 8-kor, Turán pedig 10 órakor.) A búzaszentelés pedig kettő hét múlva lesz.

 • A pápalátogatásra az autóbusz hajnali 5 órakor indul Turáról. Az ABC előtti buszmegállóban szíveskedjenek várakozni, akik jönnek. Mindenki hozzon magával összecsukható széket, tompa végű esernyőt és műanyag flakonban vizet.
  Útiköltség: 2.500 Ft.

 • Hálásan köszönjük azoknak az adományait, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az oltár angyalszobrai megszépüljenek. Tisztelettel kérjük őket, hogy a templomból kimenet szíveskedjenek a bejáratnál elfogadni a részükre készült emléklapokat.

 • Már előre hirdetjük, hogy nyári Oratórium Vácszentlászlón augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amelyről majd a jelentkezési lapon találnak információt az érdeklődők.

2023. április 30.

​​

 • Május 2-tól keddenként este 6 órakor litániát imádkozunk, majd csendes szentségimádást tartunk, ½ 7-kor pedig a szentmise fog kezdődni.

 • Május 2-tól keddenként este 6 órakor litániát imádkozunk, majd csendes szentségimádást tartunk, ½ 7-kor pedig a szentmise fog kezdődni.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért is. Mivel ez a nap Anyák napja is, ezért a Szentmisét az édesanyákért ajánljuk fel. Ekkor lesz a búzaszentelés is. A templomkertben gyülekezzünk.

 • Előre hirdetjük, hogy május 13-án délután Egyházzenei Nap lesz a turai templomban: kórusok koncertje és az elkészült orgona megáldása. Részletek a plakáton olvashatók.

 • Kettő hét múlva, 14-én, vasárnap a szentmise 11 órakor kezdődik, mert Turán lesz 9 órakor, amelyen a csíkszentimrei kórus fog szolgálni.

 • Már előre hirdetjük, hogy nyári Oratórium Vácszentlászlón augusztus 7-11-ig lesz. Jelentkezés május hónap folyamán. Részvételi díj napi háromszori étkezéssel és anyagköltséggel 22.000 Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, amelyről majd a jelentkezési lapon találnak információt az érdeklődők.

2023. április 2.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.
   

Nagyheti szertartások időpontjai:

 • NAGYCSÜTÖRTÖK: este 6 óra szentmise, majd virrasztás este 8 óráig Akinek van Pió atya Elmélkedés nagycsütörtök éjszakáján imafüzete, kérjük, hozza  el.

 • NAGYPÉNTEK: este ½ 6 óra szertartás

 • NAGYSZOMBAT: este ½ 6 - tűzszentelés - szentmise - körmenet
  16-17 óra között Szent Sír őrzése
  A szentmise után fáklyás körmenetet tartunk. Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal a fáklyákat, vagy gyertyát.

 •  Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn is délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise.

 

A pápai szentmise április 30-án, vasárnap lesz. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • A Karitász nagyböjti adománygyűjtése során 170.000 Ft gyűlt össze, amelyet ezúton is köszönünk minden kedves testvérnek. Ezt az összeget a korábbi adománygyűjtésekből megmaradt összegből kiegészítve, 18 rendszeresen támogatott rászoruló család vagy egyedülálló testvér részére tudunk 10.000 Ft vagy 15.000 Ft értékű étkezési utalványt juttatni, hogy számukra is szebbé tegyük az ünnepet. (Egyedülállók 10.000 Ft, családok 15.000 Ft)

2023. március 26.
 • Ma a szentmise után folytatjuk az elsőáldozásra készülő gyerekekkel a szentségi felkészülést.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Pénteken este 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk, amelyet a Rózsafüzér társulat tagjai vezetnek.

 • Gyónási lehetőség szombaton du. 2-től 4 óráig. Ketten fogunk gyóntatni.

 • Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. A szentmise előtte megszenteljük a barkákat a templomkertben, és körmenettel jövünk a templomba.
  Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért. Du. 4 órakor szentségimádást tartunk, utána pedig egyháztanácsgyűlésünk lesz.

 • A pápai szentmise április 30-án, vasárnap lesz. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • Ismét hirdetjük, hogy a karitász csoport Húsvét előtt újra étkezési utalvánnyal szeretné támogatni a településünkön élő rászoruló családokat. Az adományokat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett Karitász perselybe lehet bedobni. Minden felajánlásnak nagy jelentősége van, amelyet ezúton is köszönünk.

 • Holnap este 7 órakor az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel találkozunk Turán a plébánián.

2023. február 26.
 • Ma 15:00 órakor folytatjuk a jegyes-kurzust a turai plébánián. Szeretettel várunk minden házasságot kötni szándékozó jegyeset!

 • Ma 18:00 órakor pedig szentségimádást tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk, majd utána Egyháztanácsgyűlés lesz a plébánián. Szeretettel várom az Egyháztanács tagjait.

 • Kedden 17:30-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • Pénteken 18:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

 • Kemenes Gábor atya zarándoklatot szervez Medjugorjeba április 10-15-ig. Részletek a plakáton.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Napatár, amelyet elküldünk a levelező listásoknak, és hátul, az asztalon is ott van.

2023. február 19.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Szerdán HAMVAZÓSZERDA lesz. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyböjt. A hamvazkodás szentelményét a vasárnapi szentmise után szolgáltatjuk ki. Ez a nap szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Naptár, amelyet ide kattintva is letölthetnek a Testvérek.

 • Péntektől este 18:00 órakor elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok.

 • Pénteken este 19 órakor Turán a templomban találkozunk az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel.

 • Szombaton 10.00 órától a plébánián folytatódik a szentségi felkészülés az elsőáldozásra készülő gyerekekkel.

 • Jövő vasárnap este 6 órakor Egyháztanács gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.

 • Jövő vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet a katolikus iskolák javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.
   

2023. február 12.
 • Ma 15 órakor kezdődik a jegyes-kurzus a turai plébánián.

 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Kettő hét múlva, 26-án, vasárnap este 6 órakor Egyháztanács Gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.
   

2023. január 29.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Csütörtökön lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise a turai templomban 18:00 órakor kezdődik, amelynek keretében megszenteljük azok gyertyáit, akik elhozzák. A Szeretetláng átadása is a szentmise keretében történik. 17:00 órától csendes szentségimádást tartunk, 17:30-tól pedig a Szeretetláng imacsoport imádkozik.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmise keretében megszenteljük a gyertyákat, és mivel pénteken Szent Balázs püspök ünnepe lesz, ezért a szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn 17:30-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.
   

2023. január 22.
 • Kedden fél hattól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn este ½ 6-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus, a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.

 • A plébániai foglalkozások a jövő héten kivételesen pénteken délután lesznek.

 • Szombaton délelőtt 10 órától folytatjuk az elsőáldozási szentségi felkészülést a plébánián. A témánk a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége lesz. Kérem, hogy a gyerekek ismételjék a Tízparancsot.
   

2023. január 8.
 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Ma (vasárnap, január 8-án) este 6 órakor pedig velük és a szüleikkel szeretnénk találkozni a turai plébánián. Szeretettel várjuk őket.

 • A ma délutánra meghirdetett szülői értekezlet elmarad, mert nagyon sokan betegek lettek. Majd hirdetjük a következő időpontot.

 • Az Új Ember előfizetés a 2023-as évre 19.000 Ft lesz.  Aki szeretné kérni, iratkozzon fel a sekrestyében. Feliratkozási és fizetési határidő január 28.
   

2023. január 1.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért!

 • Kedden este ½ 6-kor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is. Az Úr Jézus várja az imádkozni vágyókat.

 • Pénteken lesz Vízkereszt ünnepe, amely parancsolt ünnep. Az ünnepi szentmise ½ 5-kor kezdődik. A szentmise keretében vizet szentelünk, amelyből lehet haza vinni. A szentmisét Jézus Szíve tiszteletére ajánljuk fel.

 • Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz. Ez az első évközi vasárnap, hiszen Vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi időszak.

 • Jövő vasárnap (január 8-án) 16:00 órakor szülői értekezletet tartunk a templomban.

 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Jövő vasárnap (január 8-án) 18:00 órakor pedig szülői értekezletet tartunk a leendő bérmálkozók szüleinek a turai plébánián.

 • A jegyes-tanfolyam időpontjai: február 12. és 26., március 12. és 26. Mind a négy alkalommal 15:00-kor kezdődnek az előadások.
   

2022. december 18.
 • Csütörtökönként reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • December 24-én, szenteste az éjszakai szentmisénk 22 órakor kezdődik. Előtte pásztorjátékra hívjuk a testvéreket (negyed tízre).

 • December 25-én, karácsony napján a szentmise 9:00 órakor kezdődik.

 • A karácsonyi szentmise előtt 8:30-tól egyházzenei áhítat lesz. Várjuk erre is a testvéreket.

 • December 26-án, karácsony másnapján 8:30-kor kezdődik a szentmise.

 • Akik 2023-ban szeretnének szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

 • Köszönjük a Karitász részére adott adományokat! Részletes beszámoló a hálaadó szentmisén lesz. Isten fizessen meg mindenkinek mindent!

 • December 19-én 15 - 18:00 óra között mézeskalács sütés lesz a plébánián. A szalézi munkatársak szeretettel várják a gyerekeket, családokat erre az alkalomra.

 • Pásztorjáték próbák: hétfőn 18:00 órától és csütörtökön 15:00 órától.

2022. december 11.
 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Advent időszakában csütörtökönként (tehát a héten csütörtökön is) reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • Lelkigyakorlat a turai templomban december 15-16-17-én (csütörtökön, pénteken és szombaton) este 7 órakor lesz. A szentbeszédeket Krizsán Zoltán Hatvan-belvárosi plébános atya tartja. Gyóntatás: csütörtökön és pénteken 6 órától, szombaton 5 órától lesz.

 • A betegekhez pénteken reggel 8 órakor indulok, és Tura felől kezdek. A sekrestyében szíveskedjenek felíratni a betegeket pontos címmel.

 • Gyónási lehetőség szombaton du. 2 órától ½ 5-ig lesz. Ketten fogunk gyóntatni.

 • Csütörtökön délután 3-5 óráig és szombaton 11.30-13.00 óráig pásztorjáték próbát tartunk.

 • December 19-én (hétfőn) délután 3-6 óráig mézeskalács sütés lesz a plébánián. A szalézi munkatársak szeretettel várják a gyerekeket, családokat erre az alkalomra.
   

2022. december 4.
 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Advent időszakában csütörtökönként (tehát a héten csütörtökön is) reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • Pécsi Rita elmaradt előadása holnap, hétfőn este 6 órakor lesz megtartva a turai templomban, amelynek címe: „Legyél azzá, ami vagy – korunk apákért kiált!”

 • Lelkigyakorlat a turai templomban december 15-16-17-én (csütörtökön, pénteken és szombaton) este 7 órakor lesz. A szentbeszédeket Krizsán Zoltán Hatvan-belvárosi plébános atya tartja. Gyóntatás: csütörtökön és pénteken 6 órától, szombaton 5 órától lesz.

 • Karácsonyi betegellátás: december 16-án, pénteken lesz. A sekrestyében szíveskedjenek felíratni a betegeket pontos címmel.

 • A Karitász idén nem gyűjt tartós élelmiszert, mivel a tárolását a plébánián nem tudjuk megoldani, ezért kérjük a kedves adakozni vágyó híveket, hogy az élelmiszer vásárlására szánt pénzösszeget a templomban a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett karitász perselybe legyenek kedvesek bedobni. A karitász csoport étkezési utalványokat vásárol az összegyűlt pénzből, és azt osztják ki a rászoruló családoknak és egyedülálló testvéreknek Karácsony előtt. 

 • A Karitász december 3-án délután a Polgármesteri Hivatal előtt rendezendő hagyományos községi ünnepségen is jelen lesz, ahol az adományokért apró ajándékokat lehet választani.
   

Szentmisék, hirdetések

Szentmisék rendje

Kedd: 17:30 (szentségimádás)
Vasárnap: 9:00

2023. március 19.
 • Ma a szentmise után folytatjuk az elsőáldozásra készülő gyerekekkel a szentségi felkészülést.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Pénteken este 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk, amelyet a Rózsafüzér társulat tagjai vezetnek.

 • Gyónási lehetőség szombaton du. 2-től 4 óráig. Ketten fogunk gyóntatni.

 • Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. A szentmise előtte megszenteljük a barkákat a templomkertben, és körmenettel jövünk a templomba.
  Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért, kispapjainkért. Du. 4 órakor szentségimádást tartunk, utána pedig egyháztanácsgyűlésünk lesz.

 • A pápai szentmise április 30-án, vasárnap lesz. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • Ismét hirdetjük, hogy a karitász csoport Húsvét előtt újra étkezési utalvánnyal szeretné támogatni a településünkön élő rászoruló családokat. Az adományokat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett Karitász perselybe lehet bedobni. Minden felajánlásnak nagy jelentősége van, amelyet ezúton is köszönünk.

 • Holnap este 7 órakor az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel találkozunk Turán a plébánián.

2023. március 19.
 • Ma nem 6-kor, hanem 5 órakor lesz szentségimádás, amelyre minden testvért hív és vár Jézus, utána pedig Egyháztanácsgyűlést tartunk.

 • Kedden este ½ 6-tól szentségimádást tartunk.

 • Pénteken este 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk. Köszönjük azoknak, akik a pénteki gyermek-keresztúton segítettek Anesznak, aki sajnos addigra lebetegedett. Imádkozzunk a gyógyulásáért.

 • A húsvéti betegellátás holnap lesz. Délelőtt 9 órakor indulok, és Tura felől kezdek. A sekrestyében írassák fel a neveket pontos címmel.

 • Szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise a turai templomban reggel 7 órakor kezdődik.

 • Jövő vasárnapra az Egyház gyűjtést hirdet a Szentföldön élő katolikus testvéreink javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.

 • Jövő vasárnap a valkói templomban a reggel 7 órai szentmise keretében lehetőség lesz csatlakozni a lelki adoptáláshoz mindenkinek, aki vállalja, hogy kilenc hónapon keresztül minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért. Ők ünnepélyes keretek között, személyesen ígéretet tehetnek a szentmisén. Ha valaki szeretne csatlakozni, szíveskedjen most a szentmise után jelentkezni.

 • Jövő vasárnap a szentmise után folytatjuk az elsőáldozásra készülő gyerekekkel a szentségi felkészülést.

 • A leendő elsőáldozók szüleivel a beszélgetést a lelkigyakorlat miatt áttettük 27-re, hétfőre. Szeretettel várjuk őket.

 • Pápai szentmise lesz április 30-án, vasárnap. Jelentkezési határidő Húsvét vasárnapja.

 • Ismét hirdetjük, hogy a karitász csoport Húsvét előtt újra étkezési utalvánnyal szeretné támogatni a településünkön élő rászoruló családokat. Az adományokat a Szent Antal szobor talapzatán elhelyezett Karitász perselybe lehet bedobni. Minden felajánlásnak nagy jelentősége van, amelyet ezúton is köszönünk.

2023. február 19.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Szerdán HAMVAZÓSZERDA lesz. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyböjt. A hamvazkodás szentelményét a vasárnapi szentmise után szolgáltatjuk ki. Ez a nap szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Naptár, amelyet ide kattintva is letölthetnek a Testvérek.

 • Péntektől este 18:00 órakor elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok.

 • Pénteken este 19 órakor Turán a templomban találkozunk az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel.

 • Szombaton 10.00 órától a plébánián folytatódik a szentségi felkészülés az elsőáldozásra készülő gyerekekkel.

 • Jövő vasárnap este 6 órakor Egyháztanács gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.

 • Jövő vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet a katolikus iskolák javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.
   

2023. február 26.
 • Ma 15:00 órakor folytatjuk a jegyes-kurzust a turai plébánián. Szeretettel várunk minden házasságot kötni szándékozó jegyeset!

 • Ma 18:00 órakor pedig szentségimádást tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk, majd utána Egyháztanácsgyűlés lesz a plébánián. Szeretettel várom az Egyháztanács tagjait.

 • Kedden 17:30-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és lelki békéjéért is.

 • Pénteken 18:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

 • Kemenes Gábor atya zarándoklatot szervez Medjugorjeba április 10-15-ig. Részletek a plakáton.

 • A nagyböjti lelki felkészülésre az idén is segítséget adhat a Nagyböjti Lelki Napatár, amelyet elküldünk a levelező listásoknak, és hátul, az asztalon is ott van.

2023. február 12.
 • Ma 15 órakor kezdődik a jegyes-kurzus a turai plébánián.

 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Kettő hét múlva, 26-án, vasárnap este 6 órakor Egyháztanács Gyűlésünk lesz. Szeretettel várok mindenkit.
   

2023. január 29.
 • Kedden ½ 6-tól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Csütörtökön lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise a turai templomban 18:00 órakor kezdődik, amelynek keretében megszenteljük azok gyertyáit, akik elhozzák. A Szeretetláng átadása is a szentmise keretében történik. 17:00 órától csendes szentségimádást tartunk, 17:30-tól pedig a Szeretetláng imacsoport imádkozik.

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. A szentmise keretében megszenteljük a gyertyákat, és mivel pénteken Szent Balázs püspök ünnepe lesz, ezért a szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn 17:30-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.
   

2023. január 22.
 • Kedden fél hattól szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel egyházközségünk lelki megújulásáért, hazánkért és a világ békéjéért!

 • Galgahévízen február 13-án, hétfőn este ½ 6-kor a Művelődési Házban Csókay András professzor tart előadást „Krisztus, a tudomány Megváltója” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de a részvétel regisztrációhoz kötött a ghevizmuvhaz@gmail.com e-mail címen.

 • A plébániai foglalkozások a jövő héten kivételesen pénteken délután lesznek.

 • Szombaton délelőtt 10 órától folytatjuk az elsőáldozási szentségi felkészülést a plébánián. A témánk a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége lesz. Kérem, hogy a gyerekek ismételjék a Tízparancsot.
   

2023. január 8.
 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Ma (vasárnap, január 8-án) este 6 órakor pedig velük és a szüleikkel szeretnénk találkozni a turai plébánián. Szeretettel várjuk őket.

 • A ma délutánra meghirdetett szülői értekezlet elmarad, mert nagyon sokan betegek lettek. Majd hirdetjük a következő időpontot.

 • Az Új Ember előfizetés a 2023-as évre 19.000 Ft lesz.  Aki szeretné kérni, iratkozzon fel a sekrestyében. Feliratkozási és fizetési határidő január 28.
   

2023. január 1.
 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért!

 • Kedden este ½ 6-kor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is. Az Úr Jézus várja az imádkozni vágyókat.

 • Pénteken lesz Vízkereszt ünnepe, amely parancsolt ünnep. Az ünnepi szentmise ½ 5-kor kezdődik. A szentmise keretében vizet szentelünk, amelyből lehet haza vinni. A szentmisét Jézus Szíve tiszteletére ajánljuk fel.

 • Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz. Ez az első évközi vasárnap, hiszen Vízkereszt ünnepével véget ért a karácsonyi időszak.

 • Jövő vasárnap (január 8-án) 16:00 órakor szülői értekezletet tartunk a templomban.

 • Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a következő években szeretnének bérmálkozni. Jövő vasárnap (január 8-án) 18:00 órakor pedig szülői értekezletet tartunk a leendő bérmálkozók szüleinek a turai plébánián.

 • A jegyes-tanfolyam időpontjai: február 12. és 26., március 12. és 26. Mind a négy alkalommal 15:00-kor kezdődnek az előadások.
   

2022. december 18.
 • Csütörtökönként reggel ½ 7-kor hajnali áhítatot tartunk a templomban.

 • December 24-én, szenteste az éjszakai szentmisénk 22 órakor kezdődik. Előtte pásztorjátékra hívjuk a testvéreket (negyed tízre).

 • December 25-én, karácsony napján a szentmise 9:00 órakor kezdődik.

 • A karácsonyi szentmise előtt 8:30-tól egyházzenei áhítat lesz. Várjuk erre is a testvéreket.

 • December 26-án, karácsony másnapján 8:30-kor kezdődik a szentmise.

 • Akik 2023-ban szeretnének szentségi házasságot kötni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

 • Köszönjük a Karitász részére adott adományokat! Részletes beszámoló a hálaadó szentmisén lesz. Isten fizessen meg mindenkinek mindent!

 • December 19-én 15 - 18:00 óra között mézeskalács sütés lesz a plébánián. A szalézi munkatársak szeretettel várják a gyerekeket, családokat erre az alkalomra.

 • Pásztorjáték próbák: hétfőn 18:00 órától és csütörtökön 15:00 órától.

bottom of page