Járványügyi rendelkezések

2021. június 6-tól

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük.


A járványhelyzet kedvező alakulására és az ezzel összefüggő állami rendelkezések enyhítésére tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. június 6. napjától az alábbiakat rendelem el.


A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében visszavonom.


Ismét lehetővé válik a kóruspróba és a kóruséneklés, a szükséges elővigyázatosság megtartásával. Köszönöm a kórustagok eddigi türelmét és hűségét.
 

A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:

  • Áldoztatni szentmisében és szentmisén kívül is csak kézbe szabad.

  • A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a szentmisében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely.

  • A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.

 

A 3. pontban felsoroltakon túl a liturgikus szertartásokkal és a szentségkiszolgáltatással összefüggésben az egyházmegyében külön egyházi korlátozás nincs, e tekintetben a továbbiakban a mindenkori állami és intézményi (pl. kórházi) rendelkezéseket (korlátozásokat) kell figyelembe venni. Kérem ugyanakkor ezek szigorú betartását és betartatását.
 

Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre.
 

Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek türelmét. Továbbra is kérem, hogy vigyázzunk egymásra, és imádkozzunk a járvány áldozataiért, hozzátartozóikért, és mindazokért, akik kitartó munkával segítik a járvány elleni védekezést.

  Vác, 2021. június 4.


         Marton Zsolt s.k.
               váci püspök

Szentmise-közvetítések

A vasárnapi szentmisék közvetítésének listája ide kattintva érhető el.

 

A bonum TV élő közvetítése a Mise - élő adás menüponton keresztül tekinthető meg, ahol minden nap 8:30, 12:00, 17:00 és 20:00 órakor sugároznak szentmisét.

Arra bátorítjuk a Kedves Tesvtévreket, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.
 

Ajánljuk a lelki áldozást, ami az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit, ha arra felkészül és a kegyelem állapotában van. 

Rendkívüli Kilenced

Rendkívüli Kilenced Segítő Szűz Mária közbenjárásáért a jávány idejére

Figyelembe véve a vészhelyzetet, amelyet a koronavírus elterjedése okoz a világ nagy részén, Ángel Fernández Artime, szalézi rendfőnök atya arra kéri a szaléziakat, a Szalézi Család tagjait és a fiatalokat, hogy Don Bosco példáját követve hasonló körülmények között újítsák meg bizakodó hitüket Máriában, a Keresztények Segítségében.

Ezért javasolja, hogy a belé vetett bizalmunk jeléül végezzünk egy rendkívüli kilencedet március 15–23. között, és március 24-én fejezzük be azt fölajánlással Máriának, a Keresztények Segítségének.
 
Amikor Don Boscóhoz fordultak, hogy mit tegyenek valamilyen kegyelem elnyeréséért, ő így válaszolt: "Ha kegyelmeket szeretne kérni a Szent Szűztől, mondjon el egy kilencedet." (MB IX, 289). Don Bosco számára a következő feltételek kellett, hogy megvalósuljanak ahhoz, hogy a novéna hatásos legyen:

​Az emberekben való bizakodás fölött elsőként Istenben higgyünk.

A kérés teljességében a Szentségi Jézusra támaszkodjon, aki a kegyelmeknek, jóságnak és áldásoknak forrása. Támaszkodjon Mária közbenjáró hatalmára, akit Isten itt a földön a templomában szeretne dicsőséggel övezni.

Mégis minden esetben tegyük hozzá a “fiat voluntas Tua”, azaz legyen meg a Te akaratod feltételt és azt, hogy az illetőnek, akiért imádkozunk, annak a lelke javára szolgáljon.