Szentmisék, hirdetések

Szentmisék rendje

Vasárnap: 9:00

Kedd: 19:00 (litánia, majd utána szentmise)

ISTENNEK HÁLA, a járvány visszaszorult és az állami intézkedéseket betartva a közösségi találkozásaink az Oltáriszentségben jelen levő Krisztussal és egymással újra létrejöhetnek.

A PÜSPÖKI RENDELKEZÉS alapján:

 • a maszk és a 2 m távolság betartása a templomok padjaiban is kötelező;

 • az idősek, a betegek, a veszélyeztetettek fontolják meg a liturgikus eseményeken való részvételt;

 • a többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik;

 • a liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek: szentmise, szentségimádás, zsolozsma, igeliturgia, litánia és más paraliturgikus és közösségi esemény, valamint a szentségekre való felkészítő alkalmak és a szentség kiszolgáltatása (keresztelés, házasságkötés).

 

 

A korábbi vasárnapi szentmisék felvételeit ide kattintva érheti el.

Hirdetések

2020. augusztus 30.

A héten megkezdődik az iskola és ezzel együtt az iskolai és a plébániai hitoktatás is. Kérjük a testvérek imáit a hitoktatók munkájához, szolgálatához, hogy a gyermekeket, fiatalokat és a családokat bevezessék a keresztény életbe, életük hivatásába.
Imádkozzunk az iskola tanítóiért, tanáraiért és munkatársaikért is!
 
Ma Turán és Kartalon mutatkozik be a hitoktatási, azaz kateketikai munkacsoport (13 fő), a jövő héten, szeptember 6-án pedig majd itt, a vácszentlászlói közösség előtt is az új hitoktatók.

A tanévnyitó Veni Sancte - Jöjj Szentlélek! szentmisék két hét múlva, szeptember 13-án lesznek egyházközségeinkben.
 
Pénteken elsőpéntek lesz. 18 órakor igeliturgiában imádkozunk és szentáldozáshoz járulhatunk.
Minden elsőpénteken közös liturgiával kezdődően lesznek az Animátor estek, amely most a vácszentlászlói plébánián lesz megtartva.
Kérjük a testvérek és Don Bosco tisztelőinek imáit a fiatalokért és hivatásukért!

 

Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért és egyházközségünk lelki megújulásáért!
Délután 4 órakor szentségimádásban visszük az Úr elé szándékainkat.
 
A korábbi hirdetésünket módosítva, a járványhelyzetre tekintettel és Marton Zsolt püspök atya kérése alapján a máriabesnyői Kisboldogasszony és a Hétkápolna búcsúra nem szervezünk csoportos zarándoklatot! A liturgiák online is követhetők lesznek.
További információk: http://mariabesnyo.vaciegyhazmegye.hu/

 

A hét szentjei: Szent Mónika és fia, Szent Ágoston
Mónika 332 körül született Tagastében keresztény szülőktől. A pogány Patríciussal kötött házasságából három gyermeke született. A legidősebb, Ágoston okozott neki legtöbb gondot. "Ennyi könny gyermeke nem veszhet el" - vigasztalta egy püspök. Férje is megtért halála előtt. Mónika követte Ágostont Rómába, Milánóba. Itt megérte, hogy Ágoston megkeresztelkedett. Mónika meghalt 387-ben Afrikába való hazatérése közben. Halálának napja ismeretlen, ezért fiának napja előtt ünnepeljük. Példája: Az oly parányi vízcsepp is - állandóan csepegve - átfúrja a kemény sziklát! Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0827.html

Ágoston a Római Birodalomhoz tartozó Észak-Afrikában született pogány apától és a buzgó keresztény Szent Mónikától. A Vallomások című önéletrajzából ismerjük istenkeresését és erkölcsi vívódásait. Milánóban szónoklattanár lett. Ott szakított bűnös éltével. Szent Ambrus püspök keresztelte meg. Ágoston aztán visszatért hazájába, ott pappá, majd Hippó városának püspökévé lett. A legnagyobb gondolkodók egyike és jeles hittudós. Nem hagyta el híveit akkor sem, amikor városát a vandálok körülvették. Az ostrom idején halt meg 430-ban. Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0828.html  

-

2020. július 26.

MA, vasárnap Szent Anna ünnepe van, ezért szokásaink szerint a szentmise keretében megáldottuk a nagymamákat. Mivel előtte való nap volt Szent Kristóf ünnepe, ezért a szentmise után az autókat és utasaikat is megáldjuk.

 


Pénteken fejeződött be az idei BoscoFeszt! A Szalézi Család és különösen a fiatalok nevében is köszönjük a testvérek imáit! A résztvevőknek: Köszönjük, hogy velünk voltatok az idei BoscoFeszten is, sok új élményben gazdagodtunk együtt, mert így minden könnyebb. Isten áldása kísérjen benneteket, és ne feledjétek, több telik tőletek!

Kedden ifjúsági zarándoklatra indulunk az 5. Trendi Zarándoktáborba, Tihanyba, amelyben idén a szerzetesrendi elöljárók konferenciájával összefogva Pannonhalmát vesszük célba.
A 112 km-es távolságot 5 nap alatt tesszük meg és közben a bencés és szalézi lelkiségen keresztül olyan témákat érintünk, mint:

 • a bennem lévő csend,

 • figyelem,

 • értékeim,

 • kapcsolataim önmagammal-másokkal-Istennel,

 • küldetésem, hivatásom és az, hogy

 • áldottak vagyunk, de

 • legyünk áldások is mások számára.


 Kedden nem lesz szentmise és igeliturgia sem.

Vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. A délutáni szentségimádásban imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, jó és szent papokért. A szentségimádás délután 4 órakor kezdődik.

2020. július 12.

Hétfőn reggel (07.13.) 9 órától kezdődik a II. Szalézi Nyári Oratórium. A nyitó szentmisét délelőtt 10 órakor ünnepeljük János és Pali atyával. Szeretettel várjuk a testvéreket is!

Kedden nem lesz szentmise.

Pénteken (07.17.) az Oratórium hálaadó szentmiséje 17 órakor kezdődik, majd finálé. Erre is szeretettel várjuk a testvéreket!

Harmadik éve imádkozunk a NEK létrejöttéért, de vajon miért is? Mit jelent ez a mi életünkben, az Egyház, mint közösség számára? Vasárnap, július 19-én erre is keressük a választ!
NEK délutánra hívjuk a testvéreket Turára! Délután 5 órától Zsuffa Tünde írónő, a NEK sajtófőnöke, kommunikációs igazgatója és munkatársai tartanak számunkra egy érdekes és tartalmas előadást, hogy miért készüljünk a NEK-re? Az előadások után fórum is lesz, amelyen feltehetik kérdéseiket.
A leendő elsőáldozók szüleit különös tekintettel is várjuk! Szeretettel várunk minden testvért!

 

2020. július 5.

MA, vasárnap 16 órától elsővasárnapi szentségimádást tartunk. Imádkozzunk jó és szent papokért és szerzetesi hivatásokért.


Hétfőn az animátorokkal a magyar szalézi rend egyik bölcsőjébe, az Újpesti Clarisseumba megyünk, ahol a lelki felkészülés egy fontos állomásához érkezik: az ígérettétel előtti küldetésre.
A héten folytatjuk a felkészülést az Oratóriumra. Kérjük a testvérek imáit!

Kedden este 7 órakor lesz a szentmise, majd utána rövid Oratóriumos megbeszélés lesz a plébánián a Szalézi munkatársaknak, a Karitászos szolgálatot végzőknek és a segítőknek.

Csütörtökön az 5 egyházközség hitoktatóival csapatépítő alkalomra megyünk a Váci Püspökségre, majd délután Andrásfalvy János atya, a Szalézi rend tartományfőnöke jön hozzánk, Turára. Kérjük a testvérek imáit!

Péntek este 17:30-tól az Oratóriumos szülőkkel lesz megbeszélés a plébánián.

Péntek este 7 órakor igeliturgiában imádkozunk és szentáldozáshoz járulhatunk, majd csendes szentségimádás lesz.

Szombat este 6 órakor állítjuk fel a sátrakat a templomkertben. Segítő férfi kezeket kérünk a művelethez! Jelentkezni a plébánián lehet Zoli testvérnél, vagy a +36.30.811.4707-es telefonszámon.

2020. június 28.

Kedden (06.30.) este 7 órakor a jegyesekért mutatjuk be a szentmisét. Imádkozzunk értük!
“VÁGJATOK BELE ÉLETETEK LEGNAGYOBB KALANDJÁBA!” – HÁZASSÁGRA BUZDÍTJA A FIATALOKAT BESE GERGŐ ATYA ->>> A blogot ide kattintva olvashatják el a kedves testvérek

A keddi szentmise keretein belül tartjuk a Lelki adoptálás imaóránkat, valamint ekkor kerül sor a vácszentlászlói 2. Vándor evangélium csoport tagjainak megáldására.
A Vándor Evangélium apostoli imaszolgálat azért jött létre, hogy segítse a plébániák életének megújítását. A Vándor Evangéliummal az a célunk, hogy minden plébánián minden egyes ember személyes meghívást kapjon a közös imádságra, s ez az imaszolgálat kapcsolja szorosabb evangéliumi közösségbe a híveket. Turán és Valkón is elindult ez a szép kezdeményezés. Aki meghívást érez, jelentkezhet a plébánián.
További információk >>>

Pénteken délelőtt Pali atyával folytatják a felkészülést a szalézi animátor ígérettételre a fiatalok. Imádkozzunk értük!

Pénteken elsőpéntek, este 7 órától szentmisét ünneplünk, gyóntatás most nem lesz.

Vasárnap 16 órától elsővasárnapi szentségimádást tartunk. Imádkozzunk jó és szent papokért, papi és szerzetesi hivatásokért!
 
A Szalézi Értesítő nyári száma megérkezett a plébániára.

Prohászka Ottokár katolikus pap Szent László királyról (részlet)

A kereszténység még nem volt magyar.

Szent István a nép apostola volt, hozzá emelte föl a nép tétovázó tekintetét, s egy szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. A kereszténység sorsával hullámzott a nép érzelme s bizalma is iránta, s a pogányság tényleg felütötte fejét, üstökbe kötötte haját, s vadul tombolva kísérlette meg többször összetörni István művét. A magyar életet, a magyar eszményt kellett tehát kereszténnyé tenni, hogy ez a kereszténnyé lett nemzeti eszmény nyissa meg a nép szívét a hitnek.

Ez a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.

Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol, s győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, s ezzel vezeti be az Egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett, nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg.

 

2020. június 21.

Kedden (06.23.) a szentmisét a következő szándékra mutatjuk be:

 • Balogh Ferenc és felesége, Lőrincz Margit,  + nagyszülők

 • Szira János és felesége, Takács Mária, fiuk, József és + nagyszülők

A szentmise után pedig csendes szentségimádás lesz egyházközségünk lelki megújulásáért.

 

Pénteken nem lesz igeliturgia, mert Zoli diakónus testvér lelkigyakorlaton lesz.

 

Egy hét múlva templomunk búcsúja lesz, ezért az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, majd a szentmise után körmenetet tartunk.
Turán délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise.
A Szent László kilencedet csütörtökön kezdtük imádkozni, jövő péntekig minden este 7 órakor be lehet csatlakozni. A bejáratnál lévő asztalról elvihető az imalap és innen le is lehet tölteni.

 

Turán jövő vasárnap (06.28.) du. 4 órakor dicsőítő szentségimádást tartanak a templomban. Szeretettel várja az Úr Jézus az imádkozni vágyókat.

 

A Lelki adoptálás imaóra a június 30-án, kedden, az esti liturgia keretében lesz megtartva.

 

Lezárultak a jelentkezések a Szalézi Nyári Oratóriumra és a Trendi Táborra. Szeretettel kérjük a testvérek imáit a résztvevőkért, az animátorokért és a felkészülésért!
 
Püspök atya rendelkezése, hogy továbbra is csak kézbe lehet áldozni, és a szenteltvíz tartót üresen kell hagyni, a valamint a béke szertartásánál a kézfogás továbbra is tilos.
A maszk használata és a védőtávolság már nem kötelező, de a légúti betegségben szenvedőknek igen.
Akik veszélyezetetve érzik magukat, azok továbbra is használhatják a fenti védőintézkedéseket.
 

2020. június 14.

Csütörtökön (június 18-án) este 7 órakor kezdődik a hálaadó szentmise a Te Deum, Erre a szentmisére minden iskolás gyermeket, valamint szüleiket, tanáraikat is szeretettel várjuk, hogy közösen adhassunk hálát az elmúlt iskolai év minden kegyelméért.

Pénteken (június 19-én) Jézus Szentséges Szívének ünnepe lesz. 19 órakor szentmisével ünnepelünk.

 

Szombaton (június 20-án) a hónap harmadik szombatja lesz, ezért a turai templomban az esti szentmisét a következő szándékra is felajánljuk: Hazánk lelki megújulásáért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az un. cursillos szentmise. A szentmise előtt ½ 7-től „A magyarság 5 sebe” rózsafüzért imádkozzák a cursillisták. Csatlakozzunk be, és imádkozzunk közösen Magyar Hazánkért.

 

Kettő hét múlva (28.) templomunk búcsúja lesz ezért az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, majd a szentmise után körmenetet tartunk.
A Szent László kilencedet csütörtökön kezdjük imádkozni, minden este 7 órakor. A bejáratnál lévő asztalról elvihető az imalap. Turán délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise.

A héten még lehet jelentkezni a Szalézi Nyári Oratóriumra június 20-ig, és a TrendiTáborra június 18-ig. Szeretettel kérjük a fiatalokat és a testvéreket a határidők betartására!

DISPOSITIO

Papszentelés környélkén adja ki a püspök atya a dispozíciókat, vagyis a papok áthelyezéseit, kinevezéseit.
Mi is kaptunk kettő ilyen papírt is:

1. Augusztus 1-ei hatállyal jelenlegi feladatai megtartása mellett Palya János turai plébánost kinevezem a kartali és a versegi plébániák plébániai kormányzójává. Ez azt jelenti, hogy augusztus 1-től még két egyházközséget kell ellátnunk, vagyis már 5 egyházközség tartozik hozzánk, ami összesen kb. 21.000 embert jelent az egyházközségek minden munkájával együtt. Éppen ezért kérjük a testvérek imáit, hogy ezt a hatalmas feladatot el tudjuk látni. A paphiány már a Galga-mentét is elérte. A kartali plébános atyát a püspök atya nyugdíjba helyezte.

2. Július 1-ei hatállyal Palya János turai plébánost a hatvani kerület esperesévé nevezem ki.
 

2020. június 7.

 • Ma a hónap első vasárnapja van, ezért du. 4 órakor  szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért és a lelki békéért.

 

 • Június 8-án ünnepeljük Boldog Sándor István vértanú, szalézi szezetes testvért. Kérjük közbenjárását életünkre, a szent és okos döntések meghozatalához.

 

 • Kedden este 7 órakor Jézus Szentséges Szíve litánia, majd szentmise és csendes szentségimádás lesz egyházközségünk lelki megújulásáért és a békéért.

 

 • Pénteken este 7 órakor Jézus Szentséges Szíve litánia, majd igeliturgia és csendes szentségimádás lesz egyházközségünk lelki megújulásáért és a békéért.

 

 • Az idén is bekapcsolódunk a világméretű szentségimádásba, amely Úrnapja előtti  szombaton (június 13.) lesz, így készülve az Eucharisztikus Kongresszusra. A szentségimádás du. 5 órakor kezdődik és este 7-ig tart!

 • Jövő vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe lesz. Az ünnepi szentmise 17 órakor kezdődik, utána pedig az úrnapi körmenet. Tisztelettel kérjük azokat, akik az úrnapi oltárokat eddig is elkészítették, hogy szíveskedjenek ezt az idén is megtenni. A gyermekeket pedig arra kérjük, hogy gyűjtsenek a körmenethez virágszirmokat.

 

 • Június 18-án, csütörtökön este 7 órakor lesz az iskolai hálaadásunk, Te Deumunk, ezért erre az estére minden gyermeket, szülőt és pedagógust szeretettel várunk, hogy közösen adhassunk hálát az elmúlt iskolai év minden kegyelméért.

  Ezen a napon kezdünk el imádkozni templomunk védőszentjéhez és elkezdjük a Szent László kilencedet. Akik szeretnének bekapcsolódni, ennek az imáját megtalálják hátul az asztalon és letölthető innen is.

 

 • Templomunk búcsúja június 28-án lesz, az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

2020. május 31.

 

 • Szeretettel kérjük a testvéreket, akik az NCD egyházközségi állapotfelmérésben részt vesznek, az e-mail-jükre kapott dokumentumokat tanulmányozzák át, és a hozzá tartozó kérdőívet töltsék ki. - Aki nyomtatott formában kéri, kérjük, ogy szóljon a plébániákon.

   

 • Június Jézus Szíve hónapja. Jézus Szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot.
  Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. A jezsuita és a karthaúzi rend is terjesztette e tiszteletet, majd a 17. századi Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik, melyek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szent Szív tisztelőitől engesztelést és áldozást kért a hónap első péntekjén. Ez az ún. Nagykileced.

 

 • A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek: idén JÚNIUS 19.
  Ezen kívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken.
  A litánia imádkozása a Hozsanna 59. oldalán elérhető.

 

 • Kedden este 7 órakor Jézus Szentséges Szíve litánia, majd szentmise és csendes szentségimádás lesz egyházközségünk lelki megújulásáért és a békéért.

 

 • Csütörtökön, június 4-én Magyarország gyásznapja lesz: a trianoni békediktátum 100. évfordulója. 100 éve szakították el az anyaországtól hazánk 2/3 részét. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése szerint délután ½ 5-kor megszólalnak a harangok. Aki a harangszót hallja, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.

 

 • Pénteken este 7 órakor Jézus Szentséges Szíve litánia, majd igeliturgia és csendes szentségimádás lesz egyházközségünk lelki megújulásáért és a békéért.

 

 • Június 8-án (hétfő) ünnepeljük Boldog Sándor Istvánt, szalézi szezetes testvért. Ezt megelőzően kilencedet imádkozunk, amelyet már tegnap (szombaton) elkezdtünk, de még be lehet csatlakozni.

  "Sándor István boldoggá avatása erkölcsi és lelki kárpótlás az Egyháznak és a magyar nemzetnek, valamint fontos a magyar ifjúság szempontjából is, amelynek szüksége van egy olyan patrónusra, aki nagylelkű áldozatra képes, és olyan példaképre, aki megtanítja a megalkuvás nélküli kötelességteljesítésre azzal, hogy tudatosan tanúságot tett a hitéről." (P. Cameroni Pierluigi SDB, egyetemes posztulátor)
  http://szaleziak.hu/article.php?t=kilenced_boldog_sandor_istvan_szalezi_testver_vertanu_kozbenjarasaert

  Imakilencedre hívjuk a Szalézi Családot és minden jóakaratú hívőt május 30. és június 7. között, amelyben Boldog Sándor István, szalézi vértanú testvér közbenjárásáért imádkozunk a szalézi hivatásokért és a nyári oratóriumokért és táborokért.

  A kilenced, kilenc egymást követő napon kell végezni. Érvényességének egyetlen feltétele, hogy meghatározott célra, kitartóan és megszakítás nélkül hajtsák végre a kegyelem állapotában..

 

 

 • II. Szalézi Nyári Oratórium
  2 HELYSZÍN
  2 csoport: (1) plébánia, templomkert és (2) erdei kirándulás, zarándoklat
  Időpont: július 13-17.
  7-18 éves korosztály
  önköltséges, önellátó
  naponta 12 gyermek jelentkezhet és csak a hét 1 napjára tudjuk beosztani
  a 6 fős csoportokat 2 animátor és segítők kísérik.

  A részvételhez regisztráció szükséges > hamarosan küljük a levlistán

  JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 15.

 

 • Idén is megszervezzük a Trendi Tábort
  Ebben az évben gyalogos zarádokatra megyünk a fiatalokkal.
  Kiindulópont: Tihany
  Végcél: Pannonhalma
  Időpont: 2020. július 28-tól augusztus 3.
  Napi 18-25 km
  Korosztály: 13-19 évesek
  Max. létszám: 30 fő.
  Költség: 28.000 Ft: szállás és teljes ellátás.
  A részvételhez regisztráció szükséges > hamarosan küldjük a levlistán.

  JELENTKEZÉSI és BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 15.

2020. május 24.

 

 • Köszönjük az imákat a szombati Online Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozóért a résztvevők és a szervezők nevében is!

  Nagyon különleges volt több ezer nézővel online és valóságos módon offline, innen a templomból is követni az eseményeket, Jézus jelenlétében lenni! Az online tartalmakat a találkozó YouTube csatornáján vissza lehet nézni.


 

 • Szeretettel kérjük a testvéreket, akik az NCD egyházközségi állapotfelmérésben részt vesznek, hogy az e-mail-jükre kapott dokumentumokat tanulmányozzák át, és a hozzá tartozó kérdőívet töltsék ki. Köszönjük!

 

 • A PÜSPÖKI RENDELKEZÉS alapján:

  • a maszk és a 1,5 m távolság betartása a templomok padjaiban is kötelező;

  • az idősek, a betegek, a veszélyeztetettek fontolják meg a liturgikus eseményeken való részvételt;

  • a többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik;

  • a liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek: szentmise, szentségimádás, zsolozsma, igeliturgia, litánia és más paraliturgikus és közösségi esemény, valamint a szentségekre való felkészítő alkalmak és a szentség kiszolgáltatása (keresztelés, házasságkötés).

 

 • Kedden délután folytatjuk a szalézi animátorokkal a képzést, de most kivételesen online formában.
  A leendő bérmálkozókkal is online módon folytatjuk a felkészülést és reméljük, hogy minél hamarabb találkozhatunk, ahogy a leendő elsőáldozókkal is.

  Imádkozzunk a leendő bérmálkozókért, a már megbérmáltakért és családjaikért, hogy megtalálják hivatásukat és küldetésüket a világban, szolgálatukat az Egyházban.

 

 • Kedden este 7 órakor litánia, majd szentmise és csendes szentségimádás lesz.

 

 • Csütörtökön este 7 órakor Valkón lesz a lelki adoptálás szentmise.

 • Pénteken este 7 órakor litánia, majd igeliturgia és csendes szentségimádás lesz.

 

 

 • Június 4-én, csütörtökön Magyarország gyásznapja lesz: a trianoni békediktátum 100. évfordulója.
  100 éve szakították el az anyaországtól hazánk 2/3 részét.

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése szerint délután ½ 5-kor megszólalnak a harangok. Aki a harangszót hallja, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.

2020. május 17.

 

ISTENNEK HÁLA, hogy ezen a héten újra megnyílnak templomaink kapui és elkezdődnek, folytatódnak a Mindenség Királyát dicsőítő liturgikus események! A járvány visszaszorult és az állami intézkedéseket betartva a közösségi találkozásaink az Oltáriszentségben jelen levő Krisztussal és egymással újra létrejöhetnek.

 

A PÜSPÖKI RENDELKEZÉS alapján:

 • a maszk és a 2 m távolság betartása a templomok padjaiban is kötelező;

 • az idősek, a betegek, a veszélyeztetettek fontolják meg a liturgikus eseményeken való részvételt;

 • a többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik;

 • a liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek: szentmise, szentségimádás, zsolozsma, igeliturgia, litánia és más paraliturgikus és közösségi esemény, valamint a szentségekre való felkészítő alkalmak és a szentség kiszolgáltatása (keresztelés, házasságkötés).

 
HÉTFŐTŐL visszaáll a régi rend a szentmisék időpontjaiban is.

 • TURA - Minden nap (tehát szerdán is) este 7 órakor kezdődnek a szentmisék.

 • TURA - A májusi litániák minden este ¾ 7-kor kezdődnek, utána pedig a szentmise. ½ 7-től gyóntatás

 • VASÁRNAP: Valkón 7 óra,  Vácszentlászlón 9 óra, Turán 11 óra

 

KEDD - május 19.

 • 15:00-19:00 Szentségimádás - hálaadásul a járvány visszaszorulásáért

 • 18:30 Gyónási lehetőség

 • 19:00 Litánia, majd utána szentmise

 

PÉNTEK - május 22.

19:00 Litánia és igeliturgia szentáldozással

SZOMBAT - május 23.

9-14 óráig a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó online közvetítése lesz a templomunkból és a templomkertből.

Lehetőség a találkozásra, a beszélgetésre, a lelki felüdülésre Jézussal!

A templomban és a templomkertben is ki lesz hangosítva az esemény, tehát a szabadtéren, igazi nagymarosi hangulatban lehetünk. Lehet hozni széket, plédet.

A Duna-partot az idén a Hajta patak helyettesíti.Program

 • 9:00 Hangolódás, dicsőítés

 • 10:00 Fábry Kornél atya előadása

 • 11:00 Szentségimádás

 • 12-13 óra között szentgyónás lehetősége

 • 12:30 Az Erdő Péter bíboros úr által bemutatott szentmise végén szentáldozás lesz.

 • Elsősorban a 15-65 év közötti korosztályt várjuk;

 • a 15 év alattiak számára https://gyerekmaros.hu/ oldalon lesznek anyagok;

 • mosdó lehetősége a plébánián lesz;

 • ha Turáról vagy Valkóról segítségre van szükség az átjutáshoz, akkor jelezzék a sekrestyében vagy a plébániákon;

 • jelentkezni telefonon lehet a plébánián;

 • akik nem tudnak eljönni, de ottonról szeretnének bekapcsolódni a lelki napba, azok számára ezen az oldalon lesz erre lehetőségük.


JÖVŐ VASÁRNAP (május 24.) Urunk Mennybemenetelét ünnepeljük. Ezen a napon a Szűzanyát mint a Keresztények Segítségét ünnepeljük. Kérjük őt most is, hogy hazánk és a világ megtalálja a lelki békéjét Krisztusban.
 
KETTŐ HÉT MÚLVA PÜNKÖSD ÜNNEPE, a Szentlélek kiáradása és az Egyház születése. Ajánljuk fel a szentmisét a felnőtt keresztényekért, a felnőtt keresztségre és a bérmálásra készülő fiatalokért.
Turán Pünkösd szombatján az esti szentmisét a hősi halottakért ajánljuk fel.

JÚNIUS 6-án a turai egyházközségnek szentségimádási napja lesz.
Szentségkitétel délelőtt 10 órakor lesz. A részletekről még tájékoztatjuk a testvéreket.

Szeretettel kérjük a testvéreket, akik az NCD egyházközségi állapotfelmérésben részt vesznek, az e-mail-jükre kapott dokumentumokat tanulmányozzák át, és a hozzá tartozó kérdőívet töltsék ki.
 

2020. május 10.

 

 • Köszönjük, hogy mindhárom egyházközségben a templomok és a plébániák karbantartása, szépítése továbbra is folyik! Isten fizesse meg áldozatos munkájukat, az adakozást és a szolgálatot!

 

 • Az állami rendelkezéseknek megfelelően és Marton Zsolt püspök atya rendelkezése szerint Pest megyében nem engedélyezettek a nyilvános szentmisék a vírusveszély miatt, tehát nálunk sem, ezért folytatjuk az online szentmisék közvetítését.

  Jövő vasárnap (május 17-én) is 10 órakor kezdünk.

  Hétköznapokon pedig János atya minden nap este 7 órakor mutat be magán-szentmisét azokra a szándékokra, amelyeket a testvérek írattak, vagy ezután íratnak.


A beteg és/vagy idős híveket kérjük arra, hogy önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe! Ők továbbra is az online közvetítéseken, vagy a médián keresztül kapcsolódjanak be a szentmisékbe, szertartásokba. Otthonuk legyen még a templomuk.

Marton Zsolt püspök atya a gyóntatást és az áldoztatást engedélyezi a 65 év alattiaknak, amely szabadtéren valósulhat meg, betartva a higiéniai és a távolságtartásra vonatkozó előírásokat.

Gyónási lehetőségek a 65 év alattiaknak:

 • Turán minden hétköznap 19-20 óráig, szombaton pedig 18-19 óráig.

 • Vácszentlászlón: szombaton 18-19 óráig; a szentgyónások után egyéni szentáldozásra lesz lehetőség.

 • Valkón: szombaton 17-18 óráig; a szentgyónások után egyéni szentáldozásra lesz lehetőség.


JÖVŐ VASÁRNAP (május 17.) az áldoztatás TURÁN a szentmise után kb. fél óra időtartamban lesz kint a szabadban.

A KÉZBE ÁLDOZÁS RENDJE:

 • A hívek egymástól 2 méter távolságot megtartva és

 • v é d ő m a s z k b a n járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy

 • mindkét kezüket – amennyire hosszan csak lehet – nyújtsák előre (ugyanígy tesz az áldoztató pap, diakónus ill. akolitus),

 • néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá, és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána

 • vissza igazított szájmaszkkal menjenek tovább, ahol imádkozva hálát adnak a szentáldozás kegyelmeiért, majd indulnak haza.


Továbbra is szeretettel várjuk a testvérek persely-adományait az eddigi módokon: átutalással (a számlaszám a honlapunk főoldalán található), vagy borítékban. Hálásan megköszönjük az eddigi adományokat is!
 

2020. május 3.

 

 • Köszönjük, hogy mindhárom egyházközségben a templomok és a plébániák karbantartása, szépítése továbbra is folyik! Isten fizesse meg áldozatos munkájukat, az adakozást és a szolgálatot!

 

 • Az állami rendelkezéseknek megfelelően és Marton Zsolt püspök atya rendelkezése szerint Pest megyében nem engedélyezettek a nyilvános szentmisék a vírusveszély miatt, tehát nálunk sem, ezért folytatjuk az online szentmisék közvetítését.

  Jövő vasárnap (május 10-én) is 10 órakor kezdünk.

  Hétköznapokon pedig János atya minden nap este 7 órakor mutat be magán-szentmisét azokra a szándékokra, amelyeket a testvérek írattak, vagy ezután íratnak.


A beteg és/vagy idős híveket kérjük arra, hogy önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe! Ők továbbra is az online közvetítéseken, vagy a médián keresztül kapcsolódjanak be a szentmisékbe, szertartásokba. Otthonuk legyen még a templomuk.

Marton Zsolt püspök atya a gyóntatást és az áldoztatást engedélyezi a 65 év alattiaknak, amely szabadtéren valósulhat meg, betartva a higiéniai és a távolságtartásra vonatkozó előírásokat.

Gyónási lehetőségek a 65 év alattiaknak:

 • Turán minden hétköznap 19-20 óráig, szombaton pedig 18-19 óráig.

 • Vácszentlászlón: szombaton 18-19 óráig; a szentgyónások után egyéni szentáldozásra lesz lehetőség.

 • Valkón: szombaton 17-18 óráig; a szentgyónások után egyéni szentáldozásra lesz lehetőség.


JÖVŐ VASÁRNAP (május 10.) az áldoztatás TURÁN a szentmise után kb. fél óra időtartamban lesz kint a szabadban.

A KÉZBE ÁLDOZÁS RENDJE:

 • A hívek egymástól 2 méter távolságot megtartva és

 • v é d ő m a s z k b a n járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy

 • mindkét kezüket – amennyire hosszan csak lehet – nyújtsák előre (ugyanígy tesz az áldoztató pap, diakónus ill. akolitus),

 • néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá, és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána

 • vissza igazított szájmaszkkal menjenek tovább, ahol imádkozva hálát adnak a szentáldozás kegyelmeiért, majd indulnak haza.


Továbbra is szeretettel várjuk a testvérek persely-adományait az eddigi módokon: átutalással (a számlaszám a honlapunk főoldalán található), vagy borítékban. Hálásan megköszönjük az eddigi adományokat is!

A bezártságról: Mindszenty bíboros 2 évig börtönben volt, mert a kommunisták lecsukták. Bizonyára sokat szenvedett attól is (a többi szenvedése mellett), hogy nem tudott 2 évig szentmisét bemutatni, mert nem engedték neki. De ezt a szenvedését is felajánlotta hazájáért, másokért, és azt mondta: „Krisztus velünk van minden körülményben: ott van a bárkánkban. Legyünk most az imádság emberei. Az édesanyám keze által szorított rózsafüzérben bízom.” – Így ajánljuk fel mi is ezt a karantén-helyzetet az Úrnak a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által a rózsafüzért és a lorettói litániát imádkozva. Jövő vasárnap a szentmise után mi is elimádkozzuk a lorettói litániát. Kapcsolódjunk be, és így köszöntsük égi Édesanyánkat!
 

2020. április 5.

 

VIRÁGVASÁRNAP DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR ÉLŐ SZENTMISE közvetítés lesz a TURAI TEMPLOMBÓL!

 

A közvetítés a weboldalunkon, ide kattintva tekinthető meg.

 

 • A megszentelt barkák, amelyeket el lehet vinni

  • Turán a templom oldalánál a kórusfeljáró mellett lesznek elhelyezve vasárnap 11 órától Nagycsütörtökig

  • Vácszentlászlón Virágvasárnap 11 órától a főbejárat előtt lesznek, utána pedig Nagycsütörtökig a templom oldalánál lévő útikereszt előtt.

 

2020. március 22.

 

Hirdetjük a testvéreknek, hogy ha haldoklóhoz kell kimenni, akkor a plébánia telefonszámán elérhetőek vagyunk, és természetesen az atyák ellátják szentségekkel a beteget.

A turai plébánia telefonszáma: 06 30 161 39 63

A betegek szentsége nem utolsó kenet – Az élni akarás szentsége. Részletes leírást ide kattintva találnak a Kedves Testvérek.

 • 2020. március 22-től hívek nélkül mutatja be a szentmiséket János atya és Dávid atya.
  Vasárnapokon mindig a Duna TV élő adásához kapcsolódnak, ezért 9 órakor miséznek, hétköznapokon pedig este 6 órakor azokra a szándékokra, amelyeket a testvérek felirattak. Ha valaki szeretné átiratni egy másik időpontra, akkor telefonon szíveskedjék szólni.

 

 • ONLINE SZENTMISE NETIKETT - hogy részvételünk jelentőségét tovább növeljük. Részletek >>>

 • A lelki közösségben imádkozó testvérek számára János atya és Dávid atya Turán, valamint Zoltán diakónus testvér feleségével a vácszentlászlói plébánián és templomban az otthonról való bekapcsolódást teszik lehetővé azáltal, hogy az egyéni imaidejük időpontjait megosztják.
  Az imaszándékok elsősorban a járvánnyal kapcsolatosak és az egyházközségünkért szólnak a Szentháromságos Istenhez, valamint közbenjárását kérve Szűzanyánknak és a védőszentjeinknek!
  EZEK ALAPJÁN, MINDEN NAP:

 • Reggel 9-10 óráig a Zsolozsma (Imaórák liturgiája) imádkozása, vasárnap 9 órakor Szentmise

 • Délben, 12 órakor az Úrangyala imádság

 • Délután 3 órakor az Irgalmasság és Fájdalmas Rózsafüzér

 • Este (hétfőtől szombatig) 6 órakor Szentmise

 • Este 8-9 óráig a Zsolozsma (Imaórák liturgiája) imádkozása

 • Pénteken délután 3-kor Keresztutat imádkozunk

  A napi imaidők nyomtatható verziója ide kattintva tekinthető meg.

  Szent László király! Könyörögj érettünk!

 

 • A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) a kedvezményes jelentkezési lehetőséget meghosszabbították. Az új határidő április 30. A regisztráció ingyenes, de aki az egész hetes programon szeretne részt venni, azoknak ebéddel és zarándok hátizsákkal együtt 7.200 Ft.

  Jelentkezni a NEK honlapján lehet! https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio

  Segítséget a plébániákon is kérhet vagy ezen a központi oldalon: https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio

 

 • Amennyiben segítségre szoruló embertársunkról tudomást szereznek, úgy kérjük, hogy jelezzék a Karitász csoportok vezetőinél.


Szalézi Szent Ferenc: „Ha a szentmise alatt nem áldozhatsz, áldozzál legalább lelkileg, miközben Urunk életet adó testével erős hitbeli vágyódás által egyesülsz.”

2020. március 19. // Rendkívüli hittanos tanrenddel kapcsolatos információk

A kialakult helyzetre tekintettel kormányunk bevezette a digitális tanrendet, amelynek folyományaként az egyházmegyei hitoktatási bizottság is megtette az ehhez szükséges lépéseket.

Az elmúlt napokban egyeztettünk az iskola vezetésével a teendőkről és alkalmazkodunk a jelenlegi helyzethez.

Két fő területen lesznek változások a jövőben.

 • Az egyik a fizikai környezet adta változások, korlátozások, a "bezártság", amelyek a találkozások csökkenésével egy új berendezkedési formát fog okozni.

 • A másik a lelki dimenzió, amely alkalmat ad arra, hogy imádságban, családi együttlétben, beszélgetésekben találkozhassunk a mindenható és teremtő Istenünkkel.


A testi távolság miatt különösen fontos a lelki egység, az egy irányba tekintés az imádságban, ahol a Szentháromságos Istennel találkozhatunk.
Különösen nagy kihívást jelent és fog jelenteni a következő hetek, hónapok változásai, ezért kérem a testvérekeket az isteni szeretet cselekedeteinek előtérbe helyezését!

Ennek okán Szent Pál apostol hozzáállásával bátorítalak benneteket: Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok! Kol 3,23sk

Levelemet március 19-én 19 óra előtt, Szent József napján írom, ezek alapján a következőket kérem:

EGYHÁZI INTÉZKEDÉSEK ÉS A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN
Vasárnaptól a katolikus templmainkban sem lehetnek nyilvános liturgiák és a szentségek kiszolgáltatása. Ezen változásokról és az egyházközségeket érintő változásokról az egyházközségi levlistán írtam. Aki nem kapta meg, értesítsen és továbbítom. Az általános rendelkezéseket ITT lehet olvasni.

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁINK

 • a KRÉTA rendszerében fogom küldeni az évfolyamonkénti külön információkat, a "Házi feladat" menüpont alatt;

 • hetente fogok küldeni a gyerekeknek a KRÉTÁN kereszül feladatokat és remélem, hogy a felsősökkel csoportos videohívást is tudunk majd kivitelezni;

 • a "Hittanos a gyermekem" levelezőlistán küldök minden olyan információt, ami a hitéletben való fejlődést jelenti

 • a "Vácszentlászlói Egyházközség" levelezőlistája továbbra is az egyházközségünktől a világegyházig szóló hirdetéseket tartalmazza, ahogy eddig is

 • ha a KRÉTÁVAL bármi történik, akkor e-mailen az osztályonkénti levlistákon, illetve a "Hittanos a gyermekem" levlistán kommunikálunk.

 

AMIT KÉREK A TOVÁBBIAKBAN: a facebook instabilitása, egyéb adatvédelmi, a figyelem elvonására és a félrevezetésre alkalmas jellemzői miatt hagyjuk ki a kommunikációból!
HELYETTE hívjanak fel (visszahívom), küldjenek sms-t vagy Viber üzenetet, írjanak e-mailt, vagy beszéljünk Skype-on.

AKI NEM KAPOTT A NAPOKBAN LEVELET A "HITTANOS A GYERMEKEM" LEVLISTÁRA, AKKOR KÉREM, HOGY EZEN A LINKEN IRATKOZZON FEL.

FOLYAMATBAN VAN A Google Tanterem tesztelése, ezért kérem a felsős szülőket, hogy az e-mail címüket, ami lehetőleg Gmail-es legyen, küldjék el nekem a simondiakonus@gmail.com címre! A március 23-i héttől már ezt használjuk közös platformként!

SZEMPONTOK AZ OTTHON TANULÁSHOZ

 • napirend készítése és betartása, amelyben szerepel az egyéni és a családi imaidő is;

 • a digitális eszközök korlátozott használata, mert könnyen függőség alakulhat ki;

 • a digitális eszközökön való tartalmak szülői figyelése, amíg nincs közvetlen felügyelet - szülői felügyelet szoftverek;

 • a digitális eszközök a tanulást segítsék elő, ne pedig a "kockulást", a rombolást;

 • a hittanos feladatok különösképpen életszerűek lesznek, amely az egész családot megmozgathatja majd, akár testileg, lelkileg;

 • a tankönyv mellett a Szentírásra lesz szükség még; akinek nincs szóljon, vagy szentiras.hu és van hozzá alkalmazás is;

 • a nevelés az élet szolgálata, és most erre különösen oda kell figyelnünk: minél több időt töltsön a gyermek a levegőn, a szabadban;

 • alsósoknál Orsi néni leginkább a szülőkkel fogja tartani a kapcsolatot, míg Zoli bácsi a felsősökkel, ahol már van valamilyen digitális csoport, ott úgy is;

 • nagyon jó digitális alkalmazásokat fogunk megismerni, de ami még fontosabb: több idő lesz az otthoni valóságunk és lelkünk szépségeinek felismerésére;

 • a teremtett világgal kapcsolatos tanulás és feladatok is részét képezik majd a hitoktatásnak, hiszen Istentől kaptuk mindazt, amire annyira vigyáznunk kell;

 • a házimunkákba való bevonásra, az új dolgok tanulására és a kézműves dolgok elsajátítására nagy figyelmet kell fordítanunk.


Szeretettel, imádsággal és Istenbe vetett bizalommal, Zoli testvér

2020. március 15.

A vasárnapi szentmisék közvetítésének listája ide kattintva érhető el.

Hivatkozással a püspök atya és a püspöki kar körlevelében leírtakra, 2020. március 21. (szombattól) elővételezett vasárnapi szentmise is lesz 18:00 órától.


A járvány csak akkor állítható meg, ha minél kevesebben vagyunk egyszerre zárt helyen. A biztonságos távolság tartása is megakadályozza a járvány terjedését, ezért ha kevesebben vagyunk, akkor nagyobb távolság lesz közöttünk. Ez persze nem a szeretetlenség miatt van.

Vácszentlászlón 2020. március 17-én (kedden) 17:00 órától rózsafüzért imádkozunk, utána pedig csendes szentségimádás lesz, amelyet a vírus megállításáért, a betegek gyógyulásáért és Egyházközségünk lelki megújulásáért ajánlunk fel. Ezt követően igeliturgiát tartunk, amelyben áldoztatás is lesz.

 

2020. március 18-án (szerdán) 17:00, március 19-én (csütörtökön) pedig 18:00 órától Rózsafüzért és a Szent László litániát imádkozzuk

2020. március 20-án (pénteken) 17:30-tól keresztúti ájtatosságot végzünk, utána pedig szentmise lesz.


2020. március 21-én (szombaton) 18:00 órakor elővételezett vasárnapi szentmise lesz.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) javaslata

 • a perselyezést távozáskor az ajtóban állva megtenni (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik);

 • a gyermekek vagy a felnőttek, de szentáldozáshoz nem járulható testvérek homlokának megjelölése helyett áldás adása (fizikai kontaktus elkerülése, hasonló okokból, amelyek miatt a kézfogás is kerülendő);

 • a szentmisén való részvétel ellehetetlenülése esetén az otthoni egyéni, családi vagy csoportos ima hangsúlyozása a KEK 1281. és a CIC 1248. k. 2. § szerint; a közszolgálati TV-ben közvetítik a szentmiséket

 • a megyéspüspök, illetve megyéspüspök előírásai szerint a plébános egyes esetekben felmentést adhat a szentmise kötelezettség alól.


Hadd osszuk meg Marton Zsolt püspök atya intelmeit is: „Kérem, hogy az idősek és betegek a fennálló helyzetet lelkiismeretükben tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében inkább maradjanak otthon.” - És ez nem bűn! Ez a vírusos helyzet olyan súlyos ok, ami alól most felmentést kapnak, ezért otthon a TV-ben nézzék a szentmisét, vagy imádkozzanak, olvassák a Szentírást. Vagyis szánják rá az időt, mintha a templomban lennének!

2020. március 8.

 • Ismét hirdetjük, hogy lehetőség van azok számára, akik a hirdetéseket nem a weboldalon vagy a levelezőlistán olvassák, hogy papír formában megkapják. A bejáratnál név szerint lehet feliratkozni azoknak, akik így kérik a hirdetéseket!
   

 • Az Eucharisztikus kongresszusra a kedvezményes jelentkezési lehetőség március 13. Az egész hetes programokon való részvétel ebéddel és zarándok hátizsákkal 7.200 Ft. Jelentkezni a plébánián lehet! https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio
   

 • Ma délután 3 órakor folytatódik a Jegyes kurzus a turai plébánián.
   

 • Kedden este ½ 6-kor Zsolozsmát imádkozunk, 6 órakor szentmise lesz, majd utána szentségimádást tartunk.
  Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
  7 órától Szalézi munkatársi est!

   

 • Csütörtökön szülői értekezlettel kezdődik az iskolában a Családi Életre Nevelés programja, amelyet pályázati forrásból finanszírozunk. Kérjük a testvérek imáit a projekt megvalósulásához!
  Részeltek a csatolmányban.
   

 • Pénteken a keresztúti elmélkedés este ½ 6-kor kezdődik, utána pedig szentmise lesz. Ezen a napon Ferenc pápa megválasztásának évfordulóját is ünnepeljük. A szentmisét érte ajánljuk fel.
  7 órától pedig Animátor est lesz.

   

 • Szombaton, azaz 03.14-én gyógyító lelki nap lesz Valkón a templomban. Részletek a külső hirdetőtáblán lévő plakáton. Szeretettel várják a testvéreket, és ha valaki igényli, segítünk az átjutásban. Feliratkozni kedd estig lehet a sekrestyében.
   

 • „Tartós szeretet” címmel tartósélelmiszer gyűjtést hirdet az Országos Karitász. Ehhez csatlakozunk mi is mától egy héten át, tehát március 8-31. között. A csomagokat a plébánián lehet leadni. Március 21-én gyűjtés lesz a Coopban is!
   

 • Adónk 1-1 %-át felajánlhatjuk az Egyháznak és valamelyik civil szervezetnek, alapítványnak.
  - A Katolikus Egyház technikai száma: 0011
  - A Vácszentlászlói Egyházközségért Alapítvány egyházközségünk által működtetett civil szerevzetet, amely adószáma: 18727133-1-13

  Az 1 %-os rendelkező nyiltakozat megtalálható a templom bejáratánál, ill. a sekrestyében vagy a plébánián.

   

 • Március 21-én újra lesz Évközi Oratórium, játék délután: 2-5-ig. Helyszín a Művelődési ház lesz! Jelentkezni az animátoroknál, Zoli bácsinál és az interneten lehet majd.

2020. március 1.

 • Ettől a héttől lehetőség van azok számára, akik a hirdetéseket nem a weboldalon vagy a levelezőlistán olvassák, lehetőségük lesz papír formában megkapni. A sekrestyében név szerint lehet feliratkozni azoknak, akik így kérik a hirdetéseket!
   

 • Az Eucharisztikus kongresszusra a kedvezményes jelentkezési lehetőség március 13. Az egész hetes programokon való részvétel ebéddel és zarándok hátizsákkal 7.200 Ft.
  Jelentkezni a plébánián és a sekrestyében lehet a csoportos, egyházközségi regisztrációhoz!
  További információk a https://www.iec2020.hu/hu oldalon olvashatók!
   

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Délután 3 órakor szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Vigyük az Úr elé a már felszentelt papjainkat is, hogy szent életükkel vezessenek minket.
   

 • Kedden este ½ 6-kor Zsolozsmát imádkozunk, 6 órakor szentmise lesz, majd utána szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
  A Zsolozsmáról bővebben ITT!
  Szerdán este 18:30-kor Zsolozsmát imádkozunk.
  7 órától pedig Dávid atya folytatja az Életvezetés gyakorlatát a plébánián.
   

 • Pénteken elsőpéntek lesz. A NEK-re való lelki készület Nagykilenced kihívásáról ITT lehet olvasni!
  16:30-kor lelkiismeret vizsgálat lesz az iskolás gyermek számára (akik már voltak elsőáldozók), majd
  17 órától szentgyónás.
  A keresztúti elmélkedés este 17:30-kor kezdődik, majd igeliturgia lesz áldoztatással.
   

 • Szombaton délelőtt 10 órától folytatódik a szalézi animátorok képzése a plébánián Pali atyával. Imádkozzunk a fiatalokért!
   

 • Szombaton délután 16 órától folytatódik a bérmálkozók felkészülése a turai plébánián. Imádkozzunk a fiatalokért és családjukért!
   

 • Jövő vasárnap a szentmise után a 2021-ben elsőáldozókkal találkozunk, hogy együtt készüljünk a Jézussal való találkozásra. Imádkozzunk a szülőkért és a gyerekekért!
   

 • Jövő vasárnap a délután 3 órakor folytatódik a turai plébánián a Jegyes kurzus. Imádkozzunk a jegyesekért!

2020. február 23.

 • A jövő héttől azok számára, akik a hirdetéseket nem a weboldalon vagy a levelezőlistán olvassák, lehetőségük lesz papír formában megkapni. A sekrestyében név szerint lehet feliratkozni azoknak, akik így kérik a hirdetéseket!
   

 • Az Eucharisztikus kongresszusra a jelentkezési lehetőség március 15.
   

 • Ma délután 3 órakor folytatódik a Jegyes-kurzus a turai plébánián. Imádkozzunk a fiatalokért!
   

 • Ma este 6-kor lesz az egyháztanács gyűlés a plébánián. Szeretettel várunk mindenkit.
   

 • Kedden este ½ 6-kor Zsolozsmát imádkozunk, 6 órakor szentmise lesz, majd utána szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is. A Kis Zsolozsmás könyvek a sekrestyéből kölcsön is kérhetők az imádság idejére, de meg is vásárolhatók otthonra 1500 Ft-os áron.
   

 • Kedden este 7 órakor a 2020-ban és a 2021-ben elsőáldozók szüleivel találkozunk a plébánián. Kérjük, hogy hozzák magukkal az adminisztrációhoz szükséges papírt.
   

 • Csütörtökön este 7 órakor indul útjára az Alpha a turai plébánián. Imádkozzunk a szolgálókért és a résztvevőkért, hogy az Úr nyissa meg szívüket!
   

 • Pénteken este ½ 6-kor kezdődik a nagyböjti keresztúti ájtatosság. A keresztút után lelki adoptálás szándékára is igeliturgia lesz. Kérjük a közösségek vezetőit és a szülői csoportokat, hogy jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián a szolgálatra.
   

 • Pénteken este 7 órakor folytatódik az IBBEst a turai plébánián. Szeretettel várjuk a 14 év feletti fiatalokat!
   

 • A héten szerdán HAMVAZÓSZERDA lesz. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyböjt. Ez a nap szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van. A hamvazkodás szentelményét a jövő vasárnapi szentmise után szolgáltatjuk ki  a testvéreknek.
   

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz, ezért 17 órakor szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért. Vigyük az Úr elé a már felszentelt papjainkat is, hogy szent életükkel vezessenek minket.
   

2020. február 9.

 • Vasárnap a szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.
  A jegyes-kurzus du. 3 órakor kezdődik a turai plébánián. Szeretettel várjuk a házasságra készülőket.
  Este ½ 6-ra várunk mindenkit a turai a templomba, aki kíváncsi arra, hogy a felmérés milyen eredménnyel végződött (akár kitöltötte a kérdőívet, akár nem). Mindhárom Egyházközség felmérésének kiértékelése itt történik.

 • Kedden este a szentmise után szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is. 7 órakor kezdjük a Szalézi munkatársi estünket.

 • A Meseház 1-4 éves gyerekeknek és szüleiknek szóló foglalkozás a plébánián. Ennek időpontja most megváltozott: átkerült csütörtök délután 4 órára. Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!
   

 • Csütörtökön 19:00 órától folytatódik Az életvezetés gyakorlata Dávid atyával a plébánián.
   

 • Csütörtöktől diakónusoknak és feleségeiknek szóló lelkigyakorlaton lesznek Zoliék. Téma: a felszentelt lét. Imádkozzunk értük!
   

 • Szombaton délelőtt 10-től folytatódik az animátor képzés Pali atyával a plébánián. Imádkozzunk az animátor közösségért, hogy Bosco Szent János útján járjanak.
   

 • Szombaton este (február 15.) meglátogatjuk az óbudai szalézi közösséget! A 15-30 év közötti fiataloknak ifjúsági bált rendeznek budai szalézi kollégiumban. Délután 5-kor indulunk. Ma estig lehet még jelentkezni erre a vidám farsangi programra.

 • Szombaton a hónap harmadik szombatja lesz, ezért a turai templomban az esti szentmisénket a következő szándékra is felajánljuk: Hazánk lelki megújulásáért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az un. cursillos szentmise. A szentmise előtt ½ 6-tól „A magyarság 5 sebe” rózsafüzért imádkozzák a cursillisták. Csatlakozzunk be, és imádkozzunk közösen Magyar Hazánkért.
   

 • Egyháztanács-gyűlésünk két hét múlva, február 23-án, este 6 órakor kezdődik. A múlt évi zárszámadást és a jövő évi költségvetést tárgyaljuk meg.

 • Kettő hét múlva az Egyház gyűjtést hirdet a katolikus iskolák részére. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.
   

 • Február 27-én, csütörtökön este 7 órakor indul útjára az Alpha a turai plébánián.
  Mi is az Alpha? Az Alpha egy lehetőség, hogy együtt gondolkozzunk a következő kérdésekről:

  • Létezik-e Isten?

  • Lehet-e közöm a kereszténységhez?

  • Miért vagyok keresztény?

  • Van-e mélyebb értelme, célja az életemnek?

Egy vacsora-sorozat, amely 12 alkalomból áll, és egy-egy estének részét képezi egy vacsora, egy rövid előadás és egy kiscsoportos beszélgetés, ahol lehetőség van megosztani egymással a gondolatainkat és véleményünket.
Az Alpha mindenkinek szól! Az előadások úgy lettek kialakítva, hogy ösztönözzék az eszmecserét, és lehetővé tegyék, hogy a keresztény hit alapjait egy barátságos, őszinte és kötetlen légkörben fedezhesse fel minden résztvevő. Jelentkezni Zoli testvérnél lehet február 20-ig a sekrestyében vagy a plébánián.

2020. február 2.

 • Az Egyházközségi hívek nevében köszönjük a segítő kezeknek a karácsonyfák elbontását és az eltakarítást!
   

 • Vasárnap a hónap első vasárnapja van, ezért imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Délután 4 órakor az szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
   

 • Hétfőn Szent Balázs püspök ünnepe lesz, ezért a jövő vasárnap a szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.
   

 • Kedden este (február 4-én) 7 órától, a 6 órai szentmise után a szalézi animátorok szüleivel lesz találkozó a plébánián.
   

 • Csütörtökön (február 6.) 16:30-tól lelkiismeret vizsgálat és szentgyónás lesz az általános iskolások számára, akik már voltak elsőáldozók.
   

 • Pénteken (február 7.) 16:45-től elsőpénteki szentmise lesz.
   

 • Pénteken este (február 7.) 18:30-tól Animátor est lesz. Témánk a 2020-as Strenna, Don Bosco iránymutatása szerint, amely megtestesíti a szalézi nevelés lényegét.
  Magától Don Boscótól kaptuk a következőket: segítsünk fiataljainknak, hogy jó keresztények és becsületes állampolgárok legyenek. Mind jobban el kell mélyítenünk identitásunkat, keresztényi mivoltunkat, mint a hit hirdetői és nevelői.

   

 • A Jegyes-kurzus jövő vasárnap délután 3 órakor kezdődik a turai plébánián. Szeretettel várjuk a házasságra készülőket.
   

 • Jövő vasárnap este ½ 6-ra várunk mindenkit a turai templomba, aki kíváncsi az NCD közösségi állapotfelmérés eredményére (akár kitöltötte a kérdőívet, akár nem). Mindhárom Egyházközség felmérésének kiértékelése itt történik. A kérdőívet kitöltőknek köszönjük az őszinte válaszaikat, a közösségért tett szolgálatukat!
   

 • Egyháztanács-gyűlésünk három hét múlva, február 23-án, este 6 órakor kezdődik. A múlt évi zárszámadást és a jövő évi költségvetést tárgyaljuk meg.
   

 • Február 27-én, csütörtökön este 7 órakor indul útjára az Alpha a turai plébánián.
  Mi is az Alpha? Az Alpha egy lehetőség, hogy együtt gondolkozzunk a következő kérdésekről:

  • Létezik-e Isten?

  • Lehet-e közöm a kereszténységhez?

  • Miért vagyok keresztény?

  • Van-e mélyebb értelme, célja az életemnek?

Egy vacsora-sorozat, amely 12 alkalomból áll, és egy-egy estének részét képezi egy vacsora, egy rövid előadás és egy kiscsoportos beszélgetés, ahol lehetőség van megosztani egymással a gondolatainkat és véleményünket.
Az Alpha mindenkinek szól! Az előadások úgy lettek kialakítva, hogy ösztönözzék az eszmecserét, és lehetővé tegyék, hogy a keresztény hit alapjait egy barátságos, őszinte és kötetlen légkörben fedezhesse fel minden résztvevő. Jelentkezni Zoli testvérnél lehet február 20-ig a sekrestyében vagy a plébánián.

2020. január 26.

 • Kedden, mint minden hónap 28-án lelki adoptáló szentmise lesz az Élet Istene szentségimádás. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
   

 • Kedden (január 28.) a szentmise és szentségimádás után a 2020. és 2021-ben elsőáldozók szüleinek lesz felkészülési alkalom és értekezlet. Lehetőleg mindkét szülő jöjjön! A találkozót 19 órakor kezdjük a plébánián!
   

 • Szombaton (február 1.) a fiatalokkal és a felnőttekkel Nyergesújfalura zarándokolunk a Szaléziak magyar tartományi ünnepére, Don Bosco égi születésnapjának megünneplésére, a Fiatalok Napjára. A szentmise után az iskola udvarán megáldják P. Havasi József, egykori tartományfőnök emlékművét. Aki szeretne jönni, jelezze Zoli testvérnél.
   

 • Szombaton (február 1.) a Lelki iadoptálók lelki napjára is zarándokolunk a budai Szikla templomhoz. 2 hely még van a kisbuszban, aki szeretne jönni, jelezze Zoli testvérnél szerdáig.
  A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Itt tudsz jelentkezni: www.jsz.hu

   

 • Szombaton 9 órától bontjuk el a karácsonyfákat és a betlehemeket a templomban és a plébánián.
  Kérjük a ferfiak segítségét is a bontásban és a takarításban! A szolgálatra jelentkezni a sekrestyében lehet.

   

 • Vasárnap Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Ezen az ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
  Ez az ünnep kiszorítja az évközi 4. vasárnapot.
  Ünnepélyes gyertyaszentelés a szentmise elején lesz. Szeretetláng átadása is lesz, de Valkón, mégpedig a reggel 7 órakor kezdődő szentmise keretében. Ide várjuk a Szeretetláng imacsoport tagjait.

   

 • Vasárnap a hónap első vasárnapja is lesz, ezért imádkozzunk szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Délután 4 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
   

 • A Jegyes-kurzus február 9-én délután 3 órakor kezdődik a turai plébánián. Szeretettel várjuk a házasságra készülőket.
   

2020. január 19.

 • Kedden este 6 órakor szentmise, majd utána szentségimádás lesz egyházközségünk lelki megújulásáért.
   

 • Csütörtökön este 7 órától folytatódik Az életvezetés gyakorlata Dávid atyával a plébánián.
   

 • Pénteken este 6 órától újra IBBEst lesz a 14 év feletti fiataloknak a turai plébánián, ahol Don Bosco mozimaraton lesz: Bosco Szent János izgalmas életrajzi filmjét nézzük meg és beszélgetünk is róla. Kispárna, nasi és üdítő hozható az alkalomra.
   

 • Szombaton délelőtt 10 órától folytatódik az animátor képzés a plébánián! Imádkozzunk a leendő és a már ígéretet tett szalézi animátorokért!
   

 • Szombaton a (turai) este 6 órai szentmise után folytatódik a bérmálkozásra való lelki felkészülés a turai plébánián. Vácszentlászlóról 1 jelentkező van, imádkozzunk érte és családjáért!
   

 • Jövő vasárnap a szentmise után folytatjuk a felkészülést a 2020-ban elsőáldozók számára.
   


  Milyen eseményre hívjuk a testvéreket jövő vasárnap 4 órára?
   
  2020 első félévében, januártól júniusig egy tervezési folyamatot indítunk a Turai, Valkói és Vácszentlászlói Római Katolikus Egyházközségekben az Egyházfejlesztők csapatával.
  Ennek során szeretnénk meglátni, hogy mi az Úr szándéka ezekkel a közösségekkel. Megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen lesz az élet 2030-ban.
  Más szóval, rajzolunk magunknak magunkról egy jövőképet. Ezután a számunkra legfontosabb dolgokat próbáljuk megtalálni és megfogalmazni egy küldetésnyilatkozatban: miért, hogyan és mit csinálunk az egyházközségben?
  Végül mindezeket apró, megvalósítható lépésekké formáljuk, ami a következő tíz év teendőit tartalmazza – már amennyire ez reálisan előre látható. Ezt a folyamatot hívjuk stratégiai tervezésnek.
  Mindezt a három egyházközség felmérése előzi meg.
  Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz az első alkalom, amikor egy név nélküli (anonim), otthon kitöltendő kérdőívet kaphatnak kézbe papíron, vagy online módon a testvérek, hogy minél pontosabb képet kaphassunk a közösségről.
  Ez alapján készül majd a diagnózis. Ehhez a lépéshez a Természetes Közösségfejlődés (NCD) módszertanát és kérdőívét használjuk.
  A közös munkára és szolgálatra az első 30 jelentkezőt tudjuk fogadni név, e-mail (ha van) és telefonszám megadásával.
  JELENTKEZNI EZEN A HÉTEN A SEKRESTYÉBEN VAGY A PLÉBÁNIÁN LEHET MINDHÁROM EGYHÁZKÖZSÉGBEN!

2020. január 12.

 • Kedden este 6 órakor szentmise lesz és ekkor lesz a Szalézi munkatársi estünk 7 órai kezdéssel. A szentmise után szentségimádás lesz a szalézi családért és egyházközségünk lelki megújulásáért.

 

 • Szombaton ünnepli a Turai Szent Margit Karitász fennállásának 25. évfordulóját. Erre az alkalomra várjuk a vácszentlászlói Szent Antal Karitász csoportot is. Hálaadásunk 10 órakor szentmisével kezdődik, amelyet Kármán János atya a Váci Egyházmegye volt Karitász igazgatója mutat be, majd délután ½ 3-kor szentségimádást tartunk. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, hogy együtt adjunk hálát Istennek az elmúlt évekért.

 

 • Szombaton a hónap harmadik szombatja lesz, ezért a turai templomban az esti szentmisét a következő szándékra is felajánljuk: Hazánk lelki megújulásáért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az úgynevezett cursillos szentmise.
  A szentmise előtt ½ 6-tól „A magyarság 5 sebe” rózsafüzért imádkozzák a cursillisták. Csatlakozzunk be, és imádkozzunk közösen Magyar Hazánkért.

 

 • Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve jövő vasárnaptól két dologgal kapcsolódunk be. Az egyik, hogy a szentmise elején egy 5-6 perces videót nézünk meg, amelyben Fábry Kornél atya beszél a szentmise felépítéséről, a másik pedig, hogy ehhez kapcsolódva prédikáció-sorozatot indítunk mindhárom egyházközségben.

2020. január 5.

HÉTFŐN VÍZKERESZT ÜNNEPE - parancsolt ünnep
Kedden nem lesz szentmise.
Január 6. hétfő miserendje
Valkó: 10:00 | Vácszentlászló: 16:30 | Tura: 18:00
Vasárnap és más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni; tartózkodjanak továbbá azoktól a munkáktól és ügyletektől, amelyek az Istennek járó liturgikus tisztelet megadását, az Úr napjának sajátos vidámságát vagy a lélek és a test kellő pihenését akadályozzák" Katolikus Lexikon,
Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma:
289. Mikor teszi kötelezővé az Egyház a szentmisén való részvételt? KEK 1389, 1417
Az Egyház kötelezővé teszi a híveknek a szentmisén való részvételt minden vasárnap és a parancsolt ünnepeken, és ajánlja, hogy más napokon is vegyenek részt rajta.

 

 • Csütörtökön folytatódik Az életvezetés gyakorlata Dávid atyával 19 órától a plébánián.

 

 • Pénteken 16:30-tól az iskolások számára lelkiismeret vizsgálat lesz, 17 órától szentgyónás, majd 17:30-tól igeliturgia áldoztatással. A bűnbánati liturgiára felnőttek is jöhetnek.

 

 • Péntektől elkezdődnek a havi egy alkalmas Animátor estek az animátor közösség számára. Az első alkalmak témája az Eucharisztia, a Hivatás és az Oratórium kapcsolata. Az alkalmak közös liturgiával kezdődnek 18:30-kor.

 

 • Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz. Ezzel a nappal kezdődik a liturgikus évben az évközi időszak, amelynek színe a zöld.

 

2019. december 15.

A hétre szóló énekünk: Sillye Jenő - Emmanuel
Adventi Rock/Jazz/Könnyűzenei lejátszási lista

Adventi Klasszikus lejátszási lista

 

 • Plébánosunk, János atya, a múlt héten betegellátás közben a csúszós jégen elesett, majd vasárnap reggel kórházba került, de most pénteken már haza jöhetett. Két bordája eltört és a könyöke is megsérült. Kérjük a testvérek imáit!

 

 • A keddi szentmise elmarad és igeliturgia sem lesz.

 

 • A héten a Rorate, vagyis a hajnali szentmise helyett igeliturgia lesz, de CSAK CSÜTÖRTÖKÖN, amely hajnali 6 órakor kezdődik!

 

 • A Karitász karácsonyi tartós-élelmiszer gyűjtés és a cipődoboz akció befejeződött, de adományokat az évközi időre ezeken felül is fogadunk. Köszönjük a testvérek adományiat! Isten fizesse meg a jóságukat!

 

 • Idén is gyűjtjük a JÓSÁG lisztet a gyerekekkel a templomban! Ha sikerült valami jót tenni Jézusért vagy Jézussal együtt valakiért, akkor egy kanál lisztet lehet a sima lisztből a JÓSÁG lisztbe tenni. A lisztből sütemény készül majd a gyerekeknek december 21-ére, a JÉZUS-VÁRÁSra, amikor a templomi és a plébániai karácsonyfa feldíszítése és a Betlehem elkészítése lesz.
   

 

 • A december 21-én, a reggel 8 órakor kezdődő FENYŐFA ÁLLÍTÁSHOZ ÉS AZ AZT KÖVETŐ TAKARÍTÁSHOZ várjuk a segítségeket. Jelentkezni a sekrestyében lehet, Ica néninél.

 

 • A gyerekekkel, fiatalokkal a JÉZUS-VÁRÁS december 21-én 10 órakor kezdődik a plébánián. Lesz közös Karácsonyfa és Betlehem    díszítés.

 

 • December 21-én 17 órától A Forrásnál... adventi ifjúsági szentségimádás és agapé lesz. Az ifjúság mellett várjuk a felnőtt testvéreket is!

 

 • A Karitász idén is Advent vasárnapjain jótékonysági vásárt tart a szentmise után a templomkertben.

 

 • Az idei Adventben is bekapcsolódunk a Szalézi Oratóriumokat támogató adománygyűjtésbe. Az idei adományok A SZALÉZI JÁTÉKKÉSZÍTŐ MŰHELY számára lesznek eljuttatva. A céljuk, hogy minden Oratórium el legyen minőségi szalézi játékokkal.
  Buszjegy formában Advent minden napjára kapunk egy gondolatot. A napi idézeteket idén az Egyház közös imádságából, a Zsolozsmából gyűjtötték össze.
  A buszjegyeknek ára nincs, csak ÉRTÉKE! Mától a sekrestyében és a plébánián átvehetők.
  A Don Bosco Kalendáriumok is megérkeztek: a sekrestyében és a plébánián átvehetők. Ára: 600 Ft.


KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI SZENTMISÉK RENDJE ITT OLVASHATÓ!

2019. december 8.

 • A roráték, vagyis a hajnali szentmisék Adventben minden szerdán és csütörtökön hajnali 6 órakor kezdődnek. Keddenként az esti szentmise megmarad este 6 órakor.
   

 • Karitász tartós-élelmiszer gyűjtés zajlik november 13-tól december 9-ig. Az adományokat a plébániára várjuk!
  A Karácsonyra szánt pénzadományokat december 9-ig várjuk a sekrestyében, a plébánián, vagy a hátul a Karitász perselybe.
  A pénzadományokból a Karitász tartós élelmiszert vásárol, készpénzt nem adunk tovább! Tegyük szebbé együtt a rászorulók karácsonyát!
  Idén is lesz cipősdoboz akció: december 9-ig várjuk a sekrestyébe vagy a plébániára az adományokat. A korosztályt és a nemet (fiú/lány) is írják rá a dobozra!
   

 • Idén is gyűjtjük a JÓSÁG lisztet a gyerekekkel! Ha sikerült valami jót tenni Jézusért vagy Jézussal együtt valakiért, akkor egy kanál lisztet lehet a sima lisztből a JÓSÁG lisztbe tenni.
  A lisztből sütemény készül majd a gyerekeknek december 21-ére, a JÉZUS-VÁRÁSra, amikor a templomi és a plébániai karácsonyfa feldíszítése és a Betlehem elkészítése lesz.
   

 • Karácsonyi betegellátás december 12-én, csütörtökön lesz. Szíveskedjenek a sekrestyében felíratni a betegeket pontos elérhetőségekkel: utca, házszám, telefonszám.
   

 • Szintén csütörtökön este 7-kor „Az életvezetés gyakorlata” címmel Dávid atya folytatja interaktív előadását a plébánián.
   

 • Lelki délutánunk (lelkigyakorlatunk) december 14-én, szombaton lesz. Gyóntatás ½ 4-tól ½ 5-ig, a szentmise pedig 5 órakor kezdődik.
   

 • Lelkigyakorlat még Turán december 12-13-14-én (csütörtök-péntek-szombat) este 6 órakor.
   

 • A Karitász idén is Advent vasárnapjain jótékonysági vásárt tart a szentmise után a templomkertben.
   

 • Az idei Adventben is bekapcsolódunk a Szalézi Oratóriumokat támogató adománygyűjtésbe. Az idei adományok A SZALÉZI JÁTÉKKÉSZÍTŐ MŰHELY számára lesznek eljuttatva. A céljuk, hogy minden Oratórium el legyen minőségi szalézi játékokkal.
  Advent minden napjára kapunk egy gondolatot. A napi idézeteket idén az Egyház közös imádságából, a Zsolozsmából gyűjtötték össze.
  A buszjegyeknek ára nincs, csak ÉRTÉKE! Mától a sekrestyében és a plébánián átvehetők.
  A Don Bosco Kalendáriumok is megérkeztek: a sekrestyében és a plébánián átvehetők. Ára: 600 Ft.

2019. december 1.

 • A mai naptól (vasárnaptól), az új egyházi év kezdetétől a hirdetések a szentmisék elején (8:55-től) lesznek felolvasva, ezért kérjük a testvéreket, hogy vasárnaponként időben érkezzenek a szentmisére.
   

 • A mai naptól bevezetjük a szentáldozás után az áldozás utáni imádságot, amely a közismert Szent Ignác ima (Krisztus lelke, szentelj meg engem… Hozsanna 43. oldal).
   

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű jó papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért! Délután 4 órakor szentségimádást tartunk, majd Zsolozsmát imádkozunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is!
   

 • Az adventi keddeken az esti szentmise megmarad este 6 órakor.
   

 • Az iskolás gyerekeknek kedden (december 3.) 16:30-tól lelkitükör és 17 órától gyóntatás lesz a templomban és azoknak a felnőtteknek, akiknek ez az idő alkalmas.
   

 • A Roráték, vagyis a hajnali szentmisék Adventben minden szerdán és csütörtökön lesznek hajnal 6 órai kezdéssel.
   

 • Karácsonyi betegellátás 12-én, csütörtökön lesz. Szíveskedjenek a sekrestyében felíratni a betegeket pontos elérhetőségekkel: utca, házszám, telefonszám.
   

 • Lelki délutánunk (amit lelkigyakorlatnak is nevezhetünk) 14-én, szombaton lesz.
  GYÓNTATÁS ½ 4-TÓL ½ 5-IG, a szentmise pedig 5 órakor kezdődik.

   

 • Az Adventi Lelki Naptár megtalálható hátul, az asztalon és a honlapunkon is.
   

 • Lelkigyakorlat még Valkón december 6-7-8-án (pénteken és szombaton este 6 órakor, vasárnap pedig a reggel 7 órai szentmise keretében), Turán december 12-13-14-én (csütörtök-péntek-szombat)este 6 órakor.
   

 • December 6-8-ig a 12-14 és a 15-18 éves korosztálynak lesz lelki hétvége Péliföldszentkereszten. Jelentkezni még kedd estig lehet Zoli diakónus testvérnél.
   

 • Karitász tartós-élelmiszer gyűjtés zajlik november 13-tól december 9-ig. Az adományokat a plébániára várjuk! A Karácsonyra szánt pénzadományokat december 9-ig várjuk a sekrestyében, a plébánián, vagy a hátul a Karitász perselybe. A pénzadományokból a Karitász tartós élelmiszert vásárol, készpénzt nem adunk tovább! Tegyük szebbé együtt a rászorulók karácsonyát!
   

 • Idén is lesz cipősdoboz akció: december 9-ig várjuk a sekrestyébe vagy a plébániára az adományokat. A korosztályt és a nemet (fiú/lány) is írják rá a dobozra!
   

 • A Karitász Advent vasárnapjain idén is jótékonysági vásárt tart a szentmise után a templomkertben.
   

 • Az idei Adventben is bekapcsolódunk a Szalézi Oratóriumokat támogató adománygyűjtésbe, azaz a buszjegy akcióba. Az idei adományok A SZALÉZI JÁTÉKKÉSZÍTŐ MŰHELY számára lesznek eljuttatva. A céljuk, hogy minden Oratórium el legyen látva minőségi szalézi játékokkal.
  Advent minden napjára kapunk egy gondolatot. A napi idézeteket idén az Egyház közös imádságából, a Zsolozsmából gyűjtötték össze. A buszjegyeknek ára nincs, csak ÉRTÉKE! Mától a sekrestyében és a plébánián átvehetők.

   

 • A Don Bosco Kalendáriumok is megérkeztek: a sekrestyében és a plébánián átvehetők.
   

 • TURÁN hétfőtől minden nap, tehát szombaton is reggel 6 órakor kezdődnek a Roráték, a hajnali szentmisék, ezért csütörtökönként a hajnali szentmise után lesz egy fél óra csendes szentségimádás. Szombaton természetesen lesz esti szentmise is, de az a vasárnap előesti szentmise. Minden szentmise előtt gyónási lehetőség lesz. Használjuk ki ezeket az alkalmakat, és ne hagyjuk az utolsó percekre!

2019. november 17.

 • Karitász tartós élelmiszer gyűjtés zajlik november 13-ától december 9-ig. Az adományokat a plébániára várjuk!
  A Coopban tegnap volt és november 23-án szombaton délelőtt lesz a gyűjtés.
  A Karácsonyra szánt pénzadományokat december 9-ig várjuk a sekrestyében vagy a plébánián. Tegyük szebbé együtt a rászorulók karácsonyát!
  Idén is lesz cipősdoboz akció: december 9-ig várjuk a sekrestyébe vagy a plébániára az adományokat. A korosztályt és a nemet (fiú/lány) is írják rá a dobozra!

   

 • Kedden, Szent Erzsébet ünnepén is este 6 órakor kezdődik a szentmise, majd szentségimádást lesz egyházközségünk lelki megújulásáért. A közös imádság után, este 7 órakor kezdődik a Karitász gyűlés a plébánián

 

 • November 22-én, pénteken a volt bérmálkozóknak és minden 25 év alatti fiatal számára 19 órától, IBB Est lesz Turán, a plébánián.
  IBB=Ifi Bérma Béta
  Téma a barátság és a misszió!
  Vendégünk lesz a nigériai Emmanuel testvér és Zalán street focis Egerből.
  NÉZZÉTEK meg itt, hogy mit tett Emmanuel október 23-a kapcsán!
  A vácszentlászlóiakkal 17:00-kor indulunk át Turára.
   

 • November 23-án, szombaton újra Évközi Oratórium és Adventi koszorúkészítés!
  November 23-án az Oratórium délelőtt 9-12 óráig lesz: jelentkezni EZEN A LINKEN kell!
  Délután 2-től 5-ig a koszorúkészítés: jelentkezés EZEN A LINKEN
  Az Oratórium mottója: Ajándék vagy!
  Az eseményekre előre jelentkezni kell a sekrestyében, a plébánián vagy a levlistán!
  A szalézi animátorok és Zoli bácsi szeretettel várják a gyerekeket és a fiatalokat!

   

 • November 23-án 12 órától Szentségimádás lesz, Krisztus Király előestéjén!
  „Alkosson minden nemzet egy közösséget" felszólítással.
  Már harmadik alkalommal gyűlünk össze az Oltáriszentség előtt Krisztus Király előestéjén szerte a világon.
  A szentségkitétel 12 órakor, az Oratórium végén a gyerekekkel és a gitárosokkal együtt lesz.
  A sekrestyében és a hátul kitett lapon lehet jelentkezni a szentség őrzésére!!!
  17:45-től gitáros dicsőítés lesz majd a szentségimádás végéig.
  18:45-kor szentségeltétel, majd 19 órától szentmise lesz.

   

 • Jövő vasárnap az országos Karitász javára lesz a gyűjtés templomunkban.
   

 • November 29-től december 1-ig - péntek estétől vasárnap délig - a 19-24 és a 25-35 éves korosztálynak lelki hétvége lesz Péliföldszentkereszten.
  A hétvégét Csány Péter és Ábrahám Béla atya vezeti.
  Részvételi díj teljes ellátással: 5.000 Ft.
  Jelentkezni a plébánián és EZEN A LINKEN lehet!

   

 • December 6-8-ig - péntek estétől vasárnap délig - a 12-14 és a 15-18 éves korosztálynak lelki hétvége lesz Péliföldszentkereszten.
  A hétvégét Tran Si Nghi Ferenc atya, Simon Zoltán állandó diakónus és felesége, Simon-Filó Éva szalézi munkatársak vezetik.
  Részvételi díj teljes ellátással: 5.000 Ft.
  Jelentkezni a plébánián és EZEN A LINKEN lehet!

2019. november 3 - 10.

 • Kedden az este 6 órai szentmise és szentségimádás után folytatódik a Szalézi munkatársi est, amely 7 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik szeretnének ismerkedni a szalézi lelkiséggel.
   

 • Szerda este 6 órától Zsolozsmát imádkozunk és csendes Szentségimádás lesz.
   

 • Karitász tartós élelmiszer gyűjtés lesz november 13-ától, szerdától.
  A tartós élelmiszereket december 9-ig várjuk a plébániára.
  A Coopban november 16-án és 23-án szombaton délelőtt lesz a gyűjtés.
  A Karácsonyra szánt pénzadományokat december 9-ig várjuk a sekrestyében vagy a plébánián. Tegyük szebbé együtt a rászorulók karácsonyát!
  Idén is lesz cipősdoboz gyűjtés: december 9-ig várjuk a sekrestyébe vagy a plébániára az adományokat.
  A korosztályt és a nemet (fiú/lány) is írják rá a dobozra!

   

 • Kiss Dávid atya “Az életvezetés gyakorlata” címmel katekézis sorozatot indít a vácszentlászlói plébánián.
  „Mi az, amit eddig elértem?"
  Az első alkalom november 14-én, csütörtökön 19:00 órától kezdődik.
  Mindenki szeretettel várunk! Íróeszközt hozzunk magunkkal!

   

 • Sillye Jenő és barátainak koncertjére indulunk 2019. november 16-án.
  Helyszín: Budapest, Káposztásmegyer
  A buszra és a kocsikba regisztrálni kell, ezért kérjük, hogy a sekrestyében vagy EZEN A LINKEN a levlistán jelentkezzenek!
  Jelentkezési határidő: november 14. csütörtök
   

 • November 22-én, pénteken a volt bérmálkozóknak és a 25 év alatti fiatalok számára IBB Est lesz Turán, a plébánián.
  IBB=Ifi Bérma Béta
  Téma a barátság és a misszió!
  Vendégünk lesz a nigériai Emmanuel testvér és Zalán street focis Egerből.
  NÉZZÉTEK meg itt, hogy mit tett Emmanuel október 23-a kapcsán!
  A vácszentlászlóiakkal 18:30-kor indulunk át Turára.
   

 • November 23-án újra Évközi Oratórium és Adventi koszorúkészítés lesz! Mindkét esemény a plébánián lesz.
  Az Oratórium délelőtt 9-12 óráig lesz, jelentkezni EZEN A LINKEN kell!
  Az adventi koszorúkészítés délután 2-től 5-ig jelentkezés EZEN A LINKEN
  Az eseményekre előre jelentkezni kell a plébánián vagy a jelentkezéi lapokon a megadott határidőig!
  November 23-án 12 órától! Szentségimádás Krisztus Király előestéjén!
  „Alkosson minden nemzet egy közösséget"
  Már harmadik alkalommal gyűlünk össze az Oltáriszentség előtt Krisztus Király előestéjén szerte a világon.
  A sekrestyében lehet jelentkezni a szentség őrzésére.
  18:45-kor szentségeltétel, majd 19 órától szentmise lesz.

   

Hallgassuk meg Fábri Kornél atya meghívását!

 

 • A jubiláns házasok ünnepi szentmiséje november 17-én lesz.

 

 • Novembertől külön katekézis keretében kezdjük a fiatalok és a felnőttek felkészítését a beavató szentségekre: keresztelésre, az elsőáldozásra és a bérmálásra.
  Akik szeretnének e három szentségben felnőttként, vagy fiatalként a bérmálás szentségében részesülni, azok jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián: név, telefonszám és e-mail cím megadásával.

2019. október 27.

 • Október 28-án, hétfőn (holnap) este Lelki adoptálás imaest lesz, melynek keretében 18:30-kor szentmise(?) (imaóra biztosan lesz) lesz bemutatva az abortusz által fenyegetett gyermekekért. Utána pedig “Az Élet Istene” imaóra és szentségimádás az élet ajándékáért, a gyermekért.
   

 • Csütörtökön este lesz az utolsó októberi Rózsafüzér ájtatosságunk. A szentmisét hálaadásul és a Szűzanya tiszteletére ajánljuk fel. Kedden nem lesz szentmise!
   

 • Pénteken MINDENSZENTEK ÜNNEPE lesz, amely parancsolt ünnep. A szentmise ½ 9-kor kezdődik. Mivel ez a nap elsőpéntek is, ezért a szentmise előtt reggel ½ 8-tól lesz a gyermekek gyóntatása IS.
   

 • Szombaton HALOTTAK NAPJA: a szentmise délelőtt ½ 10-kor kezdődik, amelyet Egyházközségünk + híveiért és + lelkipásztoraiért ajánlunk fel. Előtte 9 órától imádkozzuk a Fájdalmas Rózsafüzért, amelyet a meghalt hívekért ajánlunk fel.
  A sírkőszentelés a szentmise után kezdődik.
  Este 6 órakor Zsolozsmát imádkozunk a maghaltakért és csendes szentségimádásban imádkozunk értük az Úr előtt!
     

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű és jó papokért, papi és szerzetesi hivatásokért! Du. 4 órakor szentségimádást tartunk.
   

 • November 4-ig lehet jelentkezni a Szalézi munkatársak fórumára, amely Péliföldszentkereszten lesz november 8-10-ig. Szeretettel várjuk a szalézi lelkiség iránt érdeklődőket!

 

 • Valkón november 9-én, szombaton Szeretetláng lelki délután lesz, amely ½ 3-kor dicsőítéssel kezdődik. A tudnivalók a plakáton olvashatók.

 • Kiss Dávid atya “Az életvezetés gyakorlata” címmel katekézis sorozatot indít a vácszentlászlói plébánián.

  „Mi az, amit eddig elértem? Milyen adottságaim vannak? Merre tart az életem? Mit tehetek azért, hogy a céljaimat elérjem, és az álmaim valóra váljanak? Kitől kaphatok támogatást és segítséget terveim megvalósításához? Ezek a kérdései egy többlépcsős folyamat egy-egy állomásának. Az egyes témák műhelygyakorlatok és érdekes feladatok révén ösztönöznek bennünket életszemléletünk és jövőképünk átgondolására.”

  Első alkalom november 14-én csütörtökön 19:00 órától kezdődő „Életvezetés gyakorlata” c. előadás-sorozat első nagy témaköre. Mindenki szeretettel várunk. (Íróeszközt hozzunk magunkkal!) Helyszín: Vácszentlászló, Plébánia. Az sorozat témáit a levelezőlistán és a hirdetőtáblán is olvashatják majd a testvérek! Szeretettel várunk mindenkit!

 • Novembertől külön katekézis keretében kezdjük a fiatalok és a felnőttek felkészítését a beavató szentségekre: keresztelésre, elsőáldozásra és a bérmálásra. Akik szeretnének e három szentségben felnőttként, vagy fiatalként a bérmálás szentségében részesülni, azok jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián: név, telefonszám és e-mail cím megadásával.

2019. október 20.

 • Pénteken az iskolában közel 60 gyermekkel együtt imádkoztuk a Rózsafüzért a békéért és az egységért, hogy családjainkban is meg tudjuk azokat élni. Istennek legyen hála és köszönet a segítőknek!

 • Két szalézi animátor és egy jelölt Zolival Péliföldszentkereszten vannak az őszi Animátor találkozón. Témája: a boldog, örömteli élet megélése, avagy az Eucharisztia, a Hivatás és az Oratórium. Imádkozzunk a vácszentlászlói szalézi animátorokért, hogy életük forrása mindig e három maradjon!

 • Kedden a kerület papjainak lesz gyűlése Zagyvaszántón. A megbeszélésünk témája: „Megújulás Krisztusban”. Kérjük imáitokat, hogy ez a papi találkozó gyümölcsöző legyen.

 

 • Szerdán az ’56-os forradalom és szabadságharc emléknapja lesz. Este 6 órakor lesz szentmise, amelyet Magyar Hazánkért is felajánlunk. A ½ 6-kor kezdődő rózsafüzért is erre a szándékra ajánljuk fel.

 

 • Pénteken, október 25-én 14 órakor  A Nemzeti Örökség Intézete tartja Boldog Sándor István emlékhelyének ünnepélyes avatását és mártírtársai újratemetését az Új köztemető 301-es parcellájában, Budapesten. Idén tavasszal találták meg Boldog Sándor István, a kommunizmus mártírjának földi maradványit a Kozma utcai temetőben. Kérjük Boldog Sándor István közbenjárását életünk nehéz helyzeteire és azok megoldására. Imádkozzunk a szentté avatásáért a szaléziakkal együtt.

 

 • Szombaton a leendő bérmálkozóknak lelki napja lesz Turán. Imádkozzunk továbbra is értük, hogy ezen a napon is, de a bérmálás szentségében is nyitottak legyenek a Szentlélek adományai számára. Este 8 órától itt a templomban Zsolozsmát imádkozunk és csendes szentségimádást tartunk, felajánlva a bérmálkozókért.

 

 • Ne feledjük, hogy jövő vasárnapra virradóra az órákat vissza kell állítani.

 

 • Jövő vasárnap a du. 4 órakor kezdődő szentmise keretében szolgáltatja ki Zsolt püspök atya a bérmálás szentségét fiataljainknak. Imádkozzunk a leendő bérmálkozókért és családjaikért.

 

 • SÍRKŐSZENTELÉS november 2-án, szombaton, Halottak Napján a délelőtt ½ 10-kor kezdődő szentmise után lesz.

 

 • Novembertől külön katekézis keretében kezdjük a fiatalok és a felnőttek felkészítését a beavató szentségekre: keresztelésre, elsőáldozásra és a bérmálásra. Akik szeretnének e három szentségben, vagy akár csak a bérmálás szentségében felnőttként, vagy fiatalként részesülni, azok jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián név, telefonszám és e-mail cím megadásával.

 

 • A Vácszentlászlói Egyházközség Honlapján meghallgatható a Mária rádió felvétele az október 6-i szentmiséről és az utána elhangzott riportokról.

2019. október 13.

Mária Rádió hangfelvétel

Az október 6-án közvetített szentmise hanganyagát ide kattintva tudja meghallgatni. Az interjúk itt hallgathatók meg.

 • A mai napon a turai és a vácszentlászlói bérmálkozókért és családjaikért zarándokolnak a testvérek Szentkútra. Imádkozzunk velük együtt a bérmálkozásra készülőkért itthon is, hogy megmaradjanak Krisztus szeretetében és közelségben.

 • Kedden a szentmise este 6 órakor kezdődik, előtte fél 6-tól Rózsafüzért imádkozunk.

 

 • Szerdán a fél 6-kor kezdődő Rózsafüzér után Szentségimádás lesz az egyházközség Karitász tevékenységéért, majd utána Karitász est lesz a plébánián.

 

 • Október 18-án, pénteken 9 órakor bekapcsolódunk az “Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” világméretű kezdeményezésbe. Az egyházközség hittanosaival imádkozhatunk a békéért és az egységért, hogy családjainkban is meg tudjuk élni.
  Helyszín és időpont: az általános iskola aulája, péntek reggel 9 óra.
  Szeretettel várjuk az imádkozni vágyó felnőtt testvéreket is!

 

 • Szombaton a hónap harmadik szombatja lesz, ezért a turai templomban az esti szentmisét a következő szándékra is felajánljuk: Hazánk lelki megújulásáért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az un. cursillos szentmise. A ½ 6-kor kezdődő rózsafüzért is ajánljuk fel Magyar hazánkért.

 

 • Jövő vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet a missziók javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.

 • Bérmálás kettő hét múlva lesz. Ezen a napon a szentmise du. 4 órakor kezdődik. Imádkozzunk a leendő bérmálkozókért és családjaikért.

 

 • SÍRKŐSZENTELÉS november 2-án, szombaton a délelőtt ½ 10-kor kezdődő szentmise után lesz.

2019. október 6.

 • Tegnap a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón jártak a gyerekek, fiatalok és a felnőttek. Hálát adunk az ott kapott élményekért, találkozásokért és Isten kegyelméért. … és azért, hogy növekedett a hitünk!
   

 • Ma az egyházközség zarándokcsoportja Mátraverebély-Szentkúton a Magyarok Nagyasszonya és Rózsfüzér Királynője Búcsún imádkozik egyházközségünk családjaiért.
   

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk jó és szent papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Délután  4 órakor kezdődik a szentségimádásunk erre a szándékra és utána Zsolozsmát imádkozunk.
   

 • Kedden a Magyarok Nagyasszonya főünnep lesz. Az esti szentmisét a Szűzanya tiszteletére ajánljuk fel. Fél 6-kor Rózsafüzér imádkozása, 6 órától szentmise. A szentmisét Andrásfalvy János szalézi atya mutatja be. A szentmise után kezdjük a Szalézi munkatársi est sorozatunkat. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik szeretnének elköteleződni a szalézi lelkiségben. Jelentkezni Zoli diakónus testvérnél lehet.
   

 • Szerdán este 6 órakor kezdődik a Bibliaóra a Művelődési házban Zsolttal.
   

 • Jövő vasárnap terménymegáldás lesz. Hálát adunk Istennek minden testi és lelki adományáért, amit kaptunk tőle az elmúlt év során.
   

 • Jövő vasárnap, október 13-án Szentkútra zarándokolunk a bérmálkozókért a bérmálkozókkal és mindazokkal, akik szeretnének jönni. Imádkozzunk a bérmálkozásra készülőkért itthon is, hogy megmaradjanak Krisztus szeretetében. Jelentkezni lehet a sekrestyében, a plébánián és a levelezőlistán is.
   

 • Az “Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” világméretű kezdeményezésbe idén október 18-án, pénteken, helyi idő szerint 9 órakor egyházközségünk hittanosai is bekapcsolódnak. A békéért és az egységért imádkozunk, hogy családjainkban is meg tudjuk élni.
  Helyszín és időpont: az általános iskola aulája, péntek reggel 9 óra.
  Szeretettel várjuk az imádkozni vágyó felnőtt testvéreket is!

 

 • SÍRKŐSZENTELÉS november 2-án, szombaton a délelőtt ½ 10-kor kezdődő szentmise után.

2019. szeptember 29.

 • Tegnap délután egy igazán örömteli délutánt töltöttek a gyerekek, a fiatalok és a szalézi animátorok az idei első Évközi Oratóriumon. Köszönjük a testvérek imáit és a finom süteményeket! Az imákat éreztük, a süti elfogyott, mert 40-en voltunk! :)

 

 • Kedden megkezdjük a Rózsafüzér ájtatosságokat. Az esti szentmisét a Szűzanya tiszteletére ajánljuk fel. Minden héten kedden, szerdán, pénteken és szombaton imádkozzuk a Rózsafüzért. Minden alkalommal ½ 6-kor kezdődik az ájtatosság. Keddenként a Rózsafüzér után lesz a szentmise. Rózsafüzér imaszándék: a családokért!

 

 • Pénteken az iskolások számára számára, ahogy minden hónap első péntekjén délután fél 5-től lesz lehetőség lelkiismeret vizsgálatot végezni. A fiatalok gyóntatása 5 órakor kezdődik. Ezzel is segíteni szeretnénk a őket az életszentség útján. Támogassák gyermekeiket ezen az úton!

 • Jövő szombaton, azaz október 5-én a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra kirándulunk és zarándokolunk. Korhatár nincs!
  A 16 év alatti gyerekeknek és fiataloknak egész napos korcsoportos játékos programok lesznek!
  Jelentkezni a sekrestyében, a plébánián, vagy az interneten lehet majd október 2-ig!

 

 • Jövő vasárnap (2019. október 6-án) a Mária rádió felvételt készít a szentmisén, és a Zsolt által vezetett Családi énekkar énekel.
   

 • Szintén jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk jó és szent papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Du. 4 órakor szentségimádást tartunk, majd Zsolozsmát imádkozunk.
   

 • Két hét múlva, október 13-án a bérmálkozókért a bérmálkozókkal és mindazokkal, akik szeretnének jönni, Szentkútra zarándokolunk. Imádkozzunk a bérmálkozásra készülőkért itthon is, hogy megmaradjanak Krisztus szeretetében.
   

 • A Szalézi Értesítő megérkezett a plébániára, amelyben vácszentlászlói híreket is olvashatunk! Még van néhány darab!

 

Köszönünk minden jószándékot, látható és láthatatlan segítséget, imát!

ISTEN FIZESSE MEG!

2019. szeptember 22.

 • Tegnap délután a Forrásponton jártak Zoliék. Az 5000 fiatalból ketten képviselték Vácszentlászlót is. Imádkoztak az egyházközség fiataljaiért.

 

 • Ma (vasárnap) a helyi zarándokok Gyöngyösön a ferences testvérekkel imádkoznak a Fájdalmas Szűzanya Búcsún. Ott most, 10 órakor kezdődik a szentmise.

 

 • Kedden a szentmise után csendes szentségimádást tartunk. Ettől a héttől a keddi szentmisék este 6 órakor kezdődnek.

 

 • Kedden este 8 órakor találkozunk a 2020-ban elsőáldozók szüleivel. Várjuk őket a plébániára.

 

 • Szerdánként délelőtt 10 órától újra indul a Izgő-mozgó Meseház! Kánvásiné Szovics Szilvi szeretettel várja az 1-4 éves gyerekeket és szüleiket a plébánián. A múlt héten Szilvi beteg volt, ezért maradt el.
   

 • Pénteken a turai templomban este 7 órakor kezdődik a gyógyító szentmise, amelyet Varga János verbita szerzetes atya mutat be.
   

 • Szombaton, szeptember 28-án délután 2-5-ig Tanévkezdő Évközi Oratórium lesz a plébánián! Lesz játék, film, zene, imádság, és családias légkör a szalézi animátorokkal és Zoli bácsival! Szeretettel várják 1. osztály feletti gyerekeket és fiatalokat!
  Regisztrálni és jelentkezni keddig lehet ezen a linken!

   

 • Szombaton este 7 órakor kezdőik a Lelkiadoptálás (lelkiadoptalas.hu) imaóra, majd Zsolozsmát imádkozunk és csendes szentségimádást tartunk.
  Mi a Zsolozsma? A Zsolozsma letöltése.

   

 • Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja lesz. A szentmisék előtt ünnepélyesen hozzuk be a Szentírást, majd helyezzük el az oltár előtt.
   

 • Szintén a jövő vasárnap a Váci Egyházmegye fővédőszentjének, Szent Mihály főangyalnak az ünnepe lesz. Egyházmegyénkben minden templomban ezt ünnepeljük. Ez a nap egyben a valkói templom búcsúja is. Az ünnepi szentmise Valkón 10 órakor kezdődik. Templomunkban rendes időben, tehát 9 órakor lesz a szentmise.
   
  Október 5-én a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra kirándulunk és zarándokolunk. Korhatár nincs!
  A 16 év alatti gyerekeknek és fiataloknak egész napos korcsoportos játékos programok lesznek!
  Jelentkezni a sekrestyében, a plébánián, vagy az interneten lehet majd szeptember 30-ig!

   

 • Október 6-án Mátraverebély-Szentkútra lehet zarándokolni a Magyarok Nagyasszonya és Rózsfüzér Királynője Búcsúra. Buszköltség: 2000 Ft. Jelentkezni Grébel Lajosnénál lehet a buszköltség befizetésével.

 

 • Október 13-án a Fatimai jelenések utolsó alkalmának 102. évfordulóján a leendő bérmálkozókért és a bérmálkozókkal megyünk zarándokolni Mátraverebély-Szentkútra.
  Kérjük a testvéreket, hogy szeptember 30-ig jelentkezzenek a sekrestyében, a plébánián és az interneten. Ajánljuk magunkat és a fiatalokat a Szűzanya oltalmába!

   

 • A Szalézi Értesítő megérkezett a plébániára, amelyben vácszentlászlói híreket is olvashatunk!

2019. szeptember 15.

 • A keddi szentmise fél 6-tól, utána pedig Szentségimádás lesz egyházközségünk lelki megújulásáért.
   

 • Szerdánként délelőtt 10 órától újra indul a Izgő-mozgó Meseház! Kánvásiné Szovics Szilvi szeretettel várja az 1-4 éves gyerekeket és szüleiket a plébánián.
   

 • A szombati Zsolozsma és elcsendesülés elmarad, mert megyünk a Forráspontra.
   

 • Jövő vasárnap, szeptember 22-én a gyöngyösi Alsóvárosi Ferences Plébániára, a Fájdalmas Szűzanya Búcsúra, a Máriás lányok országos találkozójára szervezünk zarándoklatot.
  Indulás 6:30-kor a Coop parkolójából.
  Buszköltség: 1500 Ft. Jelentkezni Farkas Sándornénál, Papp Sándornénál és a sekrestyében lehet.

   

 • Szeptember 28-án Évközi Oratórium lesz, DE NEM a Művelődési Házban, HANEM a plébánián, mert a művházat felújítják! Szeretettel várják az Animátorok és Zoli bácsi a 8 év feletti gyerekeket és fiatalokat! Regisztrálni majd a levelezőlistán lehet I T T, de akinek nincs internete, akkor jelentkezhet a sekrestyében, vagy a hitoktatóknál is!
   

 • Október 5-én a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra zarándokolunk. Korhatár nincs! A 16 év alattiaknak korcsoportos programok lesznek! Jelentkezni a sekrestyében, a plébánián, vagy I T T lehet szeptember 26-ig!
   

 • Október 6-án Mátraverebély-Szentkútra lehet zarándokolni a Magyarok Nagyasszonya és Rózsfüzér Királynője Búcsúra. Buszköltség: 2000 Ft. Jelentkezni Grébel Lajosnénál a buszköltség befizetésével
   

 • Október 13-án a Fatimai jelenések utolsó alkalmának 102. évfordulóján a leendő bérmálkozókért és a bérmálkozókkal megyünk zarándokolni Mátraverebély-Szentkútra. Kérjük a testvéreket, hogy szeptember 30-ig jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Internetes jelentkezés I T T! Ajánljuk magunkat és a fiatalokat a Szűzanya oltalmába!
   

 • Bérmálás: október 27. Vácszentlászló du. 4 óra, Tura 11 óra.
   

 • A szentmise után hat gyermeket kereszteltünk meg, befogadva őket a keresztény közösségbe. Imádkozzunk a családokért és a megkereszteltekért.
   

 • Istennek hála a gitáros dicsőítő csapatért! Köszönjük a szolgálatukat!

2019. szeptember 8.

 • Hétfőn (szeptember 9-én) az esti szentmise után szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
   

 • Szombaton GÉZ: Galgamenti Élő Rózsafüzér Zarándoklat lesz. Gyülekezés a turai templomnál 7 órától, indulás 7:20-kor.
   

 • Jövő vasárnap tanévnyitó szentmise, Veni Sancte. Szeretettel várjuk a tanulóifjúságot – egyetemistákat, főiskolásokat is, mert nekik is kell a Szentlélek segítsége – és a gyermekekkel foglalkozókat óvodától az egyetemig, hogy áldásban részesülhessenek. Ezen a szentmisén a Családi énekkar fog szolgálni gitáros énekekkel.
   

 • Előre hirdetem, hogy szeptember 27-én, pénteken este 7 órakor gyógyító szentmise lesz a turai templomban, amelyet Varga János verbita atya tart, aki Argentínából jön haza.
   

 • Zarándoklatot szerveznek Medjugorjebe október 18-23 között. Részletek a plakáton.

2019. szeptember 1.

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk jó és szent életű papokért és papi hivatásokért. 15:30-kor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
  Ma, szeptember 1-jén van a Teremtés gondozásának imavilágnapja is, melyet  Ferenc pápa 2015-ben jelölt ki. Az egyetemes könyörgésekben és más imádságokban is a Teremtés időszakáról és védelméről elmélkedünk, amely szeptember 1. és október 4. közé illeszkedik.

   

 • Kedden az esti szentmise után szentségimádást tartunk.
   

 • Szeptembertől az első péntekeken (szept. 6.) du. 5 órától gyóntatja János atya az általános iskolás gyermekeket, fiatalokat. Előtte, 16:30-tól lelkiismeret vizsgálat. Utána pedig Igeliturgia keretében lesz az elsőpénteki szentáldozás.
  "Nagymamám gyakran emlegeti: életében hányszor elvégezte a nagykilencedet, s ez milyen nyugalmat ad neki. Szégyellem megkérdezni tőle, hogy mi az? Várom az atya válaszát!"
  A válasz itt olvasható el!

   

 • Szombaton Hévízgyörkön az öregtemplomban dicsőítő szentségimádási napot tartanak reggel 8-tól este 8-ig. Mindenkit szeretettel várnak!
   

 • Szeptembertől minden szombaton este 8-tól, (téli időben 19 órától) amikor itthon vannak Zoliék, Zsolozsmát imádkoznak és csendes Szentségimádás lesz. Szeretettel várjuk azokat, akik az Egyház imájába kívánnak bekapcsolódni és az elcsendesülni vágyókat!
   

 • Jövő vasárnap Máriabesnyőre gyalogos zarándoklatot szervezünk a Kisboldogasszony Nagybúcsúra. Gyülekező 7:30-kor a Coopnál. A Szárítópusztától gyalogolunk a kegyhelyig.
  Találkozás a Székely-kapunál 9 órakor, és Zsolt vezetésével körmenettel mennek a testvérek a kegytemplomba.
  Máriabesnyőn a szentmise 10 órakor kezdődik.
  Ugyanígy körmenettel indulnak vissza is a szentmise után.
  Templomunkban a szokott időben, tehát 9 órakor lesz szentmise.  

   

 • Holnap kezdődik az iskola! Imádkozzunk a gyeremekekért, a szüleikért és a tanáraikért, egyházközségünk családjaiért, hogy az észbeli tudás elsajátítása mellett a lelki dolgokra is figyeljenek a tanév során! A Szentlelket hívó tanévkezdő Veni Sancte szeptember 15-én lesz.
   

 • A 14-30 éves fiatalokkal szeptember 21-én Budapestre megyünk a Forráspontra. A csoportos regisztráció előtt visszajelzést kérünk a jelentkezési űrlapon. Ma reggel már olvasható a levelezőlistán is. Jelentkezési határidő: szeptember 10.  
   

 • A kerítésre az eddigi gyűjtésünk összege 22.700 Ft. Hálásan köszönjük az adományokat!

  Teremtésvédelmi egyetemes könyörgések
  - Add Urunk, hogy alázattal és hálával felismerjük helyünket csodálatos alkotásodban, az élet nagy hálójában, és teremtett világodnak ne pusztítói és kizsákmányolói, hanem felelős gondviselői legyünk!

  - Add Urunk, hogy a kiszolgáltatottakra és szegényekre is legyen figyelmünk, ne csak az erősekre és befolyásosakra, és felelősen élve a teremtett világ javaival elősegítsük az igazságosságot a Földön!

  - Örökkévaló Istenünk! A teremtéssel való törődés világnapján kérjük, add meg nekünk, hogy naponta elfogadjuk megbocsátásodat, és továbbadjuk irgalmasságodat egész közös otthonunk számára! Segíts megőrizni az általad csodálatosan megalkotott teremtett világ jó rendjét!

  Ima földünkért

  Mindenható Isten,
  te az egész világmindenségben,
  de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
  és gyengéd szeretettel veszed körül
  mindazt, mi létezik.

  Öntsd belénk szereteted erejét,
  hogy óvjuk az életet és a szépséget,
  tölts el minket békével,
  hogy fivérként és nővérként éljünk,
  és ne ártsunk senkinek!

  Szegények Istene,
  segíts, hogy megmentsük azokat,
  akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
  de akik oly értékesek szemedben!

  Gyógyítsd meg életünket,
  hogy védelmezői legyünk a világnak,
  ne kifosztói,
  a szépség terjesztői legyünk,
  ne a szennyezésé és a pusztításé!

  Érintsd meg azok szívét,
  akik csak haszonra törekszenek,
  mégpedig a szegények és a föld kárára!

  Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
  hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
  hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
  minden teremtménnyel
  végtelen világosságod felé vezető utunkon!

  Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!

  Kérünk, légy segítésünkre
  az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
  folytatott küzdelmünkben!

2019. augusztus 18.

 • A mai vasárnapon tartja a turai egyházközség a Nagyboldogasszony ünnepét, Szűz Mária mennybevételét, a turai templom búcsúját. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik.
   

 • Augusztus 20-án, (kedden) a keresztény államalapító Szent István király, Magyarország fővédőszentjének ünnepén 8:30-kor lesz a szentmisénk.
   

 • Augusztus 23-án (pénteken) a péliföldszentkereszti ministránstábor egyik csoportja, akik Vácszentlászlóról is ott voltak (Ádám, Boti, Márk) gyalogos zarándoklatot szerveznek Máriabesnyőre. Csapatvezetőjük Kiss Mátyás vezeti őket és a többi vácszentlászlói ministráns is csatlakozik hozzájuk.
  16 órakor Máriabesnyőn szentmisével adnak hálát a ministráns szolgálat örömeiért! A zarándoklatukat felajánlják a 24-i 1ÚTON zarándoklat szándékára, azaz az édesapákért is imádkoznak!

   

 • Augusztus 24-én (szombaton) egyházközségünk is bekapcsolódik az országos 1ÚTON zarándoklatba, amelyen az édesapákért imádkozunk. Indulás a templomtól 9:30-kor.
   

 • Augusztus 24-én (szombaton) 10 órakor lesz Marton Zsolt atya püspökszentelése a Váci Székesegyházban. A valkói önkormányzat kisbuszával van lehetőségünk díjmentesen utazni. Jelentkezni a szentmise után a sekrestyében lehet.
   

 • Augusztus 26-án (hétfőn) délután 5 és este 7 között a vácszentlászlói KARITÁSZ iskolakezdési börzét tart a plébánián. Ehhez kérjük a testvérek segítségét adományokkal, amelyek lehetnek: új vagy újszerű füzet, ceruza, színesceruza, toll, tolltartó, iskolatáska, bármi, amivel a rászoruló családok gyermekeit tudjuk segíteni az iskolakezdésben. Pénzadományaikat a Szent Antal szobornál található Karitász perselybe tehetik.
   

 • Két hét múlva kezdődik az iskola! Imádkozzunk a gyeremekekért, a szüleikért és a tanáraikért, egyházközségünk családjaiért, hogy az észbeli tudás elsajátítása mellett a lelki dolgokra is figyeljenek a tanév során! A Szentlelket hívó tanévkezdő Veni Sancte szentmise szeptember 15-én lesz.
   

 • Amint látják a testvérek, folytatódik az egyházközség plébánia kertjének felújítása a kerítés lábazatának lebontásával. Köszönjük az önkormányzat segítségét!
  A lábazat betonozása és a kerítés megépítése várhatóan a tanév kezdetéig befejeződik. Kérjük, hogy vigyázzanak a járdán való közlekedéssel!

  Addig is köszönünk minden figyelmességet, segítséget és gondoskodást, amivel az egyházközség plébániájának környékét szebbé teszik! ISTEN FIZESSE MEG!

2019. augusztus 11.

 • Csütörtökön Nagyboldogasszony ünnepe lesz. Parancsolt ünnep. Az ünnepi szentmise este ½ 6-kor kezdődik. Az ünnep miatt kedden nem lesz szentmise.

 

 • Szombaton a hónap harmadik szombatja lesz, ezért a turai templokmban a szentmisénket a következő szándékra is felajánljuk: Magyar hazánkért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az un. cursillos szentmisénk. A szentmise előtt ¼ 7-kor a Magyarság 5 sebe rózsafüzért imádkozzuk.

 

 • Jövő vasárnap a turai templom búcsúnapja lesz, ezért nálunk egy fél órával korábban, tehát ½ 9-kor fog kezdődni a szentmise.

 • Előre hirdetem, hogy Szent István király ünnepén a szentmise 9 órakor fog kezdődni.

 

 • Augusztus 31-én, szombaton Szeretetláng fesztivál lesz Máriarametén. Még lehet jelentkezni a sekrestyében

2019. július 28.

Hálát adunk az Istennek a múlt heti BoscoFesztért!

Szeretettel köszöntjük Salamon Dani szalézi szerzetes jelöltet, hogy ellátogatott hozzánk az óbudai közösségből! Imádkozunk hivatásának kibontakozásáért!

 

 • Ma a szentmise keretében megáldjuk a nagymamákat, a szentmise után pedig az autókat, valamint utasaikat.

 

 • Hétfőn kezdődik a Trendi tábor Esztergomban. Imádkozzunk a fiatalokért és a nevelőkért!

 

 • Kedden csak szentmise lesz, szentségimádás nem.

 

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk jó és szent életű papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Du. 5 órakor az Egyháztanács részvételével szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért.

 

 • Augusztus 24-én, szombaton lesz az új püspök atya szentelése. Autóbuszt szervezünk erre az alkalomra. Útiköltség 2.000 Ft. Jelentkezni a jövő vasárnapig lehet a sekrestyében vagy Simon Zolinál.

 

 • Augusztus 31-én, szombaton Szeretetláng fesztivál lesz Máriarametén. Ide is szervezünk autóbuszt. Jelentkezni a sekrestyében lehet

2019. július 21.

A múlt héten a kis ministránsok Péliföldszentkereszten voltak táborban. Köszönjük a testvérek imáit!

 

 • Kedden nem lesz szentmise.

 

 • A héten Szent Kristóf és Szent Anna ünnepe lesz, ezért a jövő vasárnap a szentmise keretében megáldjuk a nagymamákat, a szentmise után pedig az autókat, valamint utasaikat.

 

 • Kedden indulunk útnak 14-18 éves fiatalokkal a BoscoFesztre, Péliföldszentkeresztre. Szombaton Emmanuel szalézi testvér örökfogadalmat tesz az ünnepi záró szentmisén. Kérjük a testvérek imáit az útra, az ottlétre és Emmanuel testvérért is!

 

 • A Lelki adoptálás imaóra (28-a helyett) 26-án, pénteken 18 órakor lesz. Egyben Szent Anna ünnepe is. Ezen a napon Igeliturgiával, áldoztatással és rövid Szentségimádással ünneplünk.

 

 • Július 29-én kezdődik a 4. Trendi Tábor Esztergomban. Huszonegy 13-18 év közötti fiatallal vágunk bele az életszentség témájába Don Bosco egyik álmán keresztül. Kérjük a testvérek imáit az útra, az ottlétre is!

 

 • Az egyházjogi törvények szerint 2018-ban Beer Miklós püspök atya 75. életévét betöltve beadta nyugdíjazási kérelmét.
  Őszentsége Ferenc pápa 2019. július 12-én Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki.

  Augusztus 24-én 10 órakor lesz a Váci Székesegyházban Marton Zsolt atya püspökszentelése. Erre az egyházmegyei ünnepre buszt szervezünk.

  Az útiköltség 2.000 Ft. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián lehet AUGUSZTUS 4-ig (tehát a következő két hétben)!

 

 • Korábban hirdettük a pályázatból és önerőből tervezett egyházközségi fejlesztéseket. Amint látják, a múlt héten leszerelésre került a régi kerítés is az önkormányzat segítségével, előkészítve az újat, valamint a plébániai kapubejárót és közösségi teret az udvarban.

  A mai naptól ezekre a felújítási munkákra gyűjtést hirdetünk: a templom bejáratánál ki lesz helyezve egy persely, amelybe a hívek az adományaikat tehetik. Ezen felül természetesen továbbra is várjuk a segítő kezeket a templom és a plébánia környékén!

 

 • Megérkezett a Szeressétek egymást c. missziós folyóirat legújabb száma. A sekrestyében átvehetők!

2019. július 14.

 • Kedden nem lesz szentmise és igeliturgia sem.
   

 • Kedden megyünk a kis ministránsokkal Péliföldszentkeresztre a Szalézi Ministránstáborba. Szombaton jövünk haza. Kérjük a testvérek imáit az útra és az ottlétre is.
   

 • Szombaton a hónap harmadik szombatja lesz, ezért a turai templomban az esti szentmisénket a következő szándékra is felajánljuk: Hazánk lelki megújulásáért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az un. cursillos szentmise. Előtte 6 órától imádkozzák a cursillisták a Magyarság 5 sebe rózsafüzért. Kapcsolódjunk bele!
   

 • Az egyházjogi törvények szerint 2018-ban Beer Miklós püspök atya 75. életévét betöltve beadta nyugdíjazási kérelmét.
  Őszentsége Ferenc pápa 2019. július 12-én Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki.

  Megérkezett a Szeressétek egymást c. missziós folyóirat legújabb száma. A sekrestyében átvehetők!

2019. július 7.

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk jó és szent életű papokért és papi hivatásokért. Délután 5 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért.
   

 • Kedden 6 órától Igeliturgia lesz áldoztatással.
   

 • Az elmúlt heti Oratóriumon kb. 70 gyermek vett részt. Megköszönjük mindazok munkáját, akik lehetővé tették, hogy ennyi gyermeket el tudjunk látni minden földi és lelki jóval. Tehát köszönjük a süteményeket, a gyümölcsöket, az anyagi támogatásokat, de a fizikai munkát is bármiben is segítettek a Testvérek. Isten fizessen meg mindenkinek minden szolgálatát!
   

 • Köszönjük a Testvérek imáit, amelyet a pályázatunkhoz kértünk. Örömmel jelentejük, hogy megnyertük a különféle programokhoz. Tehát a következő évben még több programot tudunk szervezni mindhárom faluban.

2019. június 30.

 • Holnap, hétfőn (július 1-én) kezdődik az I. Szalézi Nyári Oratórium.
  10 szalézi animátorral, segítőkkel és felnőttekkel készülünk erre a hétre. 75 gyermek és fiatal vesz részt, 7 településről. Étel, sütemény és pénzbeli adományokat is szívesen fogadunk és természetesen imádkozzanak értünk!
  Aki tud segíteni a napközbeni teendőkben, kérjük jelentkezzen Zolinál!
  Témánk az életszentség lesz Jézus szavai után: … hogy örömötök teljes legyen.
  A nyitó szentmise július 1-én, hétfőn 10 órakor lesz.
  A záró szentmise július 5-én, pénteken 18 órakor! Utána pedig Finálé a templomkertben!

 • Kedden nem lesz szentmise.

 • Jövő vasárnap lesz az új kis ministránsunk, Eperjesi Ádám avatása. Imádkozzunk érte és családjáért, hogy az oltár szolgálata segítse őt Jézussal való szorosabb kapcsolatra!
   

 • Jövő  hét vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet. Ez az un. Péter-fillérek gyűjtés, amelyet a püspökség Rómába küld a szegény egyházmegyék megsegítésére. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.

2019. június 23.

 • Az Úrnapja előesti, azaz a tegnapi szentségimádáson 47 országból 700 helyen imádkoztak.
  Az Oltáriszentség előtt eltöltött és odaajándékozott egy óra – azon túl, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés újabb állomását adta – olyan kegyelmeket hordoz, amely túlmutat emberi szándékainkon.
   

 • Csütörtökön Zoli és Évi szalézi munkatársi ígéretet tettek az újpesti Clarisseumban Ábrahám Béla tartományfőnök és a Szalézi Család előtt.
  Imádkozzunk értük, hogy Don Bosco életszentségén át a szalézi stílusban jó példák lehessenek.
   

 • Kedden egy turai fiatallal, Farkas Ákossal Vácra megyünk a Püspök Atyához felvételizni. Ugyanis Ákosban megérlelődött a papi hivatás gondolata. Imádkozzunk érte, hogy ez a gondolat meg is foganjon és szárba szökkenjen, vagyis szent életű pap legyen belőle.
   

 • Szerdán a szalézi animátorokkal a mogyoródi Oratóriumot látogatjuk meg és veszünk részt a programokon. Imádkozzanak értünk!
   

 • Csütörtökön lesz Szent László király ünnepe. Az ünnepi szentmisénk ½ 6-kor kezdődik, majd utána Szentségimádás és Jézus Szent Szíve litánia. Kedden nem lesz szentmise.
   

 • Szombaton tartja András atya az aranymiséjét Érsekvadkerten. Mindenkit szeretettel vár, mert betegsége miatt nem tud sem Turára, sem Vácszentlászlóra jönni.
   

 • Szombaton Egyházmegyei találkozó lesz Kókán. Szeretettel várnak mindenkit!
   

 • Jövő vasárnap templomunk búcsúnapja lesz. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.
   

 • Július 1-én, jövő hét hétfőn kezdődik az I. Szalézi Nyári Oratórium.
  10 szalézi animátorral, segítőkkel és felnőttekkel készülünk erre a hétre. Több, mint 70 gyermek és fiatal vesz részt, 7 településről. Ételt, sütemény, segítséget és más adományokat is szívesen fogadunk. Természetesen imádkozzanak értünk!
  Témánk az életszentség lesz Jézus szavai után: … hogy örömötök teljes legyen.
  A nyitó szentmise július 1-én, hétfőn 10 órakor lesz.
   

 • Két  hét múlva az Egyház gyűjtést hirdet. Ez az un. Péter-fillérek gyűjtés, amelyet a püspökség Rómába küld a szegény egyházmegyék megsegítésére. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.

2019. június 16.

 • Kedden nem lesz szentmise, mert a plébános atya szentelési évfordulóját ünnepli a vele együtt szentelt paptársaival. Imádkozzunk értük!
   

 • Szombaton a szentségimádás du. 4-től este 8 óráig fog tartani.
   

 • Jövő vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe lesz. Az ünnepi szentmise du. 4 órakor kezdődik, utána pedig az úrnapi körmenet. Tisztelettel kérjük azokat, akik az úrnapi sátrakat eddig is elkészítették, hogy szíveskedjenek ezt az idén is megtenni. A volt elsőáldozók szüleit is megkérjük, hogy a 4. oltárt szíveskedjenek elkészíteni. Hálásan megköszönjük!

2019. június 9.

 • Kedden a szentmise után szentségimádást tartunk, majd elimádkozzuk a Jézus Szíve litániáját. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki  megújulásáért is.
  Este 7 órakor találkozunk a 2020-ban elsőáldozók szüleivel. Imádkozzunk a családokért!
   

 • Szombaton a hónap harmadik szombatja lesz, ezért a turai templomban az esti szentmisénket a következő szándékra is felajánljuk: Hazánk lelki megújulásáért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az un. cursillos szentmise. Előtte 6 órától imádkozzák a cursillisták a Magyarság 5 sebe rózsafüzért. Kapcsolódjunk bele!
   

 • Kettő hét múlva Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe lesz. Előtte szombaton az idén is bekapcsolódunk a világméretű szentségimádásba, így készülve az Eucharisztikus Kongresszusra. A szentségimádás délután 4 órakor kezdődik este 8-ig.
  Az ünnepi szentmise Úrnapján du. 4 órakor kezdődik, utána pedig az úrnapi körmenet. Tisztelettel kérjük azokat, akik az úrnapi sátrakat eddig is elkészítették, hogy szíveskedjenek ezt az idén is megtenni. Erre kérjük az elsőáldozók szüleit is, hogy a 4. sátrat szíveskedjenek elkészíteni. Hálásan megköszönjük!
   

 • A Nyári Oratóriumra a jelentkezési határidő június 15-e! Kérjük a kedves testvéreket, hogy időben regisztráljanak, mert korlátozott a létszám.

2019. június 2.

 • Ma a szentségimádásunk du. 3 órakor kezdődik. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
   

 • Kedden június 4-e, Magyarország gyásznapja. Trianonra emlékezünk, ezért du. ½ 5-kor megszólalnak a harangok. Az este fél 6-kor kezdődő szentmisét Magyar hazánkért ajánljuk fel: a hátáron innen és túl élő testvéreinkért.
   

 • Június hónapban a keddi Szentmisék után JÉZUS SZÍVE litániát imádkozunk!
  Szentségimádás alatt Jézus Alacoque Szent Margit-Mária vizitációs nővérnek ezt monda: "Isteni szívem annyira szereti az embereket és téged kiváltképpen, hogy szeretetének tüzét már nem zárhatja magába."
  A fiatal apáca befogadta a látomásokat, és jezsuita gyóntatója segítségével értelmezte és továbbadta őket.
  A nővérnek három éven keresztül (1673-1675) voltak látomásai Jézus Szívével kapcsolatban. Jézus Szent Szíve tisztelőinek tizenkét ígéretet adott, amelyet a keddi litánián fogunk ismertetni.
   

 • A héten kedden és szerdán hittanos kirándulásra, zarándoklatra megyünk a 6. és a  7. osztállyal Máriabesnyőre. Kérjük a testvérek imáit az út kegyelmeiért!
   

 • Jövő hét pénteken, június 7-8-án FÉRFI NAPra megyünk Esztergomba!
  Jelentkezni ma estig lehet! Szeretettel várjuk a leendő apukákat, apukákat, nagypapákat és minden férfit. Érdeklődni és feliratkozni Zolinál lehet!
  Június 8-án lesz Boldog Sándor István emléknapja! Imádkozzunk égi közbenjárásáért és szentté avatásáért!
   

 • Jövő vasárnap Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Ezen a napon fognak bemutatkozni a leendő bérmálkozóink. Imádkozzunk értük, hogy a Szentlélek tartsa meg őket Krisztus szeretetében és a Szentlélek ajándékai pedig erősítsék meg őket a keresztény közösségben.
   

 • A bodajki zarándoklaton résztvevők részére az útiköltség befizetése szerdán este 7 órakor a Művelődési Házban lesz.
   

 • A valkói AGAPE Alapszolgáltatási Központ jogosítvánnyal rendelkező szakképzett MUNKATÁRSAT KERES házigondozói munkakörbe, egészségügyi, vagy szociális ápoló-gondozó végzettséggel.
  Jelentkezni lehet személyesen a Szent Erzsébet Házban.
  Elérhetőség: Valkó, Rákóczi u. 10. tel.: 06 28 572 050 e-mail: agape.valko@gmail.com
   

 • Tegnap tett sikeres szalézi animátor vizsgát Bálint és Olivér. Jövő héten szombaton pedig a szalézi animátor jelölteknek lesz a vizsgájuk: Annának, Kittinek, Lizinek, Petrának és Szaninak. Imádkozzunk értük, hogy Don Bosco útján járva a maguk és mások lelkének mentéséért fáradozzanak

2019. május 26.

 • Ne feledjük, hogy ma van az Európai Uniós parlamenti választás. Tartsuk állampolgári és keresztényi kötelességünknek, hogy elmegyünk szavazni.

 

 • MA este 6 órakor engesztelő Szentségimádást tartunk az EU-s választásokért.
   

 • Hétfőn este 8 órakor folytatjuk a felnőttekkel többek között az Egyházunkról való beszélgetést. Mindenkit szeretettel várunk!
   

 • Kedden este fél hétkor (18:30), ahogyan minden hónap 28-án lesz a Lelki adoptálás imaóra. Imádkozzunk együtt az élet védelméért, az abortusszal fenyegetett magzatokért!!! www.lelkiadoptalas.hu
   

 • Pénteken lesz az utolsó májusi litániánk. Szentmisénket (17:30) a Szűzanya tiszteltére ajánljuk fel. Kedden nem lesz szentmise!
   

 • Szombaton a Szentatya csíksomlyói látogatását a TV is közvetíti. Kapcsolódjunk bele. A Sissy-pihenőre való kirándulásunk elmarad. Majd hirdetjük az új időpontot.
   

 • Jövő vasárnap, a Mennybemenetel ünnepén lesz a Te Deum. Ekkor adunk hálát Istennek az elmúlt iskolai év minden adományáért, amit Tőle kaptunk. Ez a nap a hónap első vasárnapja is. Imádkozzunk jó és szent életű papokért és papi hivatásokért.

 • A Szentségimádásunk du. 3 órakor kezdődik. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.
   

 • Két hét múlva: Június 7-8. FÉRFI NAP - péntek délutántól, szombat délutánig; szállással, testi és lelki programokkal.
  Helyszín: Esztergom - Szeretettel várjuk a leendő apukákat, apukákat, nagypapákat és minden férfit. Érdeklődni és feliratkozni Zolinál lehet!

 

 • XV. Egyházmegyei találkozó - Kóka - Június 29.
   

 • I. Szalézi Nyári Oratórium július 1-5. - régi nevén hittanos tábor a plébánián, nem csak hittanosoknak. Életkor: 8-18 Naponta 9-17 óráig; 5.000 Ft/gyermek/5nap
   

 • Zenetábor - Péliföldszentkereszt- július 14-21. Életkor: 12-35

 • Ministráns tábor - Péliföldszentkereszt - július 16-20. Életkor: 10-16

 • BoscoFeszt - Péliföldszentkereszt - július 22-26. Életkor: 14-18

 • Trendi tábor Max. 25 fő - Esztergom - július 29-től augusztus 3-ig Életkor: 13-18

 • Családi tábor - augusztus 5-9. Abádszalók

 • STÉG - Péliföldszentkereszt - augusztus 16-20. (18-35)
  A programokra a levelezőlistán, a facebookon és a sekrestyében is lehet jelentkezni!
   

 • A bodajki Segítő Szűzanyához való zarándoklat új időpontja Pünkösdhétfő. Megbeszélés szerdán a Művelődési Házban este 7 órakor.

2019. május 12.

 • Hétfőn este 8 órától folytatjuk az Egyházról szóló beszélgetéseinket a plébánián. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
   

 • Kedden az esti szentmise után tartjuk a májusi litániánkat. Csütörtökön és szombaton pedig a szokott időben kezdődik a litánia.
   

 • Pénteken délután kezdődik a Fülöp-kurzus a turai plébánián. Imádkozzunk a résztvevőkért és a vezetőkért.
   

 • Szombaton nagymarosi ifjúsági találkozóra mennek többen is. Imádkozzunk értük, hogy lelkileg feltöltekezve jöjjenek haza. Kérjük a testvéreket, hogy jelentkezéseiket minél hamarabb tegyék meg a plébánián, vagy a levelezőlistáról és a facebookról elérhető űrlapon.

 • Ez a nap a hónap harmadik szombatja is, ezért a turai templomban az esti szentmisénket a következő szándékra is felajánljuk: Hazánk lelki megújulásáért, hogy ismét Mária országa legyünk. Ez az un. cursillos szentmise. Előtte 6 órától imádkozzák a cursillisták a Magyarság 5 sebe rózsafüzért. Hívjuk és várjuk a cursillistákat a rózsafüzérre is és a szentmisére is.
            

 • Jövő vasárnap lesz a gyermekeink elsőáldozása, ezért a szentmise ½ 9-kor kezdődik. Imádkozzunk közösen értük és családjaikért.
   

 • Kettő hét múlva, 25-én, szombaton a valkói templomban Regionális Szeretetláng találkozóra hívjuk a Testvéreket, amely 9-17 óráig tart.

 • Szintén két hét múlva, május 25-i hétvégén (péntek, szombat, vasárnap) lesz a Medjugorjei ifjúsági találkozó - a MLADIFEST! A hétvége programjaira külön buszt nem szervezünk. A programok a levelezőlistán és a fb-on olvashatók lesznek.
   

 • Az augusztus 5-9-ig tartó táborunk Abádszalókon lesz. Május végéig lehet jelentkezni. Bárki jöhet, aki szeretne kikapcsolódni. A részvételi díj 16.000 Ft/fő.

2019. május 5.

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk jó papokért és papi hivatásokért!
   

 • Kedden az esti szentmise után lesz a litánia.

 • Csütörtöktől a Loretói litániák este 7-kor kezdődnek! (Ica nénivel megbeszéltük)
   

 • Pénteken lesz a leendő elsőáldozók vizsgája, az elsőáldozásuk pedig kettő hét múlva, május 19-én. Imádkozzunk értük és szüleikért, hogy megmaradjanak Krisztus szeretetében.
            

 • Szombaton este a 6 órai szentmisében lesz a Zolinak és Évinek, mint szalézi munkatársaknak az  ünnepélyes ígérettételük Újpesten, a Clarisszeumban. Imádkozzunk értük, a többi és a leendő munkatársért is, hogy Don Bosco lelkületével tudják szolgálni Krisztust.
   

 • A Fülöp-kurzus május 17-én, pénteken kezdődik a turai plébánián. Hátul megtalálható a szórólap és a jelentkezési lap.
   

 • Május 18-án, szombaton lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó! 8-120 éves korig lehet jönni! Az ünnepi szentmisét Beer Miklós püspök atya mutatja be. Jelmondat: Felkelek és Atyámhoz megyek!

  A buszra jelentkezni a sekrestyében és a levelezőlistán lehet. Név, telefonszám, település megadásával.

2019. április 28.

 • Ma (vasárnap) este 6 órakor kezdődik az előrehozott elsővasárnapi Szentségimádásunk és a Lelki adoptálás imaóra, amelyet minden hónap 28-án tartunk. A szentségimádási könyveket hozzák magukkal!

 • Hétfőn este 8 órakor folytatjuk a hitünkről való beszélgetést János atyával.

 

 • A Biblia óra május elseje miatt kivételesen kedden este 7 órakor lesz.

 

 • Szerdán megkezdjük a májusi litániákat, ezért kedden nem lesz szentmise. Szerdán ¼ 6-kor litánia, majd az utána következő szentmisét a Szűzanya tiszteletére ajánljuk fel.
  A litániák KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN és SZOMBATON este 6 órakor kezdődnek és a vasárnapi szentmise előtt.
   

 • Sajnálattal hirdetjük a gyerekeknek, a fiataloknak, a testvéreknek, hogy a május 4-i (jövő szombati) évközi kirándulós Oratórium elmarad! …  de be lesz pótolva!
            

 • Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk jó és szent papokért és papi hivatásokért! Ez a nap Anyák Napja is, ezért a szentmisét az édesanyákért ajánljuk fel!
   

 • Május 5-én, jövő vasárnap, Anyák napján Péliföldszentkeresztre zarándokolunk a Mária búcsúra a Szent Kereszt ereklyéhez.
  A zarándoklatot felajánljuk az édesanyákért, egyházközségünk családjaiért és az Európai Uniós választásokért, hogy Magyarország és Európa keresztény maradhasson.
  Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik!
  A szentmisét bemutatja és a szentbeszédet mond Mohos Gábor püspök.
  Indulás reggel 7 órakor lesz a vácszentlászlói Cooptól. Útvonal: Valkó, Gödöllő, M0. Akik ezen az útvonalon szeretnének felszállni, megoldható.
  Útiköltség 2000 Ft + az ebéd költsége, amelyet majd Zolival egyeztessenek.
  Jelentkezni április 30-ig lehet a sekrestyében, a plébánián és a levelezőlistán.
  Megkérjük azokat a testvéreket, akik már jelentkeztek, de telefonszámot nem adtak meg, legyenek szívesek ezt pótolni a sekrestyében!
   

 • Bodajkra, a Segítő Szűzanya templomába szervez zarándoklatot Barczi Zsolt május 12-re, vasárnapra. Megbeszélés kedden este 6 órakor a cserkészházban.