Szentmisék, hirdetések

Szentmisék rendje

(2021. március 8-tól visszavonásig nincsenek nyilvános istentiszteletek)

Kedd: 18:00 (igelitugria és szentáldozás)

Péntek: 17:30 (keresztút, majd ezt követően igeliturgia)

Vasárnap: 9:00

Hirdetések

2021. április 4.

Húsvéthétfőn is 10 órakor mutatom be a szentmisét, de nép nélkül azokra a szándékokra, amelyeket a testvérek kértek.

Keddtől este 7 órakor kezdődnek a szentmisék azokon a napokon, amelyeken van szentmise szándék.
 

Jövő vasárnap az Isteni irgalmasság vasárnapja lesz. A szentmise 10 órakor fog kezdődni. Sajnos még mindig csak online.


Hálás szívvel köszönjük mindazok adományait, akik a szentsír és a templom díszítéséhez anyagilag, vagy munkájukkal hozzájárultak. Megköszönjük Rolandnak és Gábornak az online közvetítéseket, azt a precíz munkát, amivel lehetővé tették, hogy sokan bekapcsolódhassanak a turai liturgiákba.
Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak, főleg azoknak a munkásoknak, akiknek keze nyomán a templomkert megszépült. És itt köszönöm meg azok munkáját is, akik a templomkertben a virágokat ültették és gondozzák. Isten fizessen meg mindenkinek mindent!

2021. március 28.

Ma, Virágvasárnap a szentmise keretében barkát szentelünk, majd kihelyezzük a kórus feljáratához, amint azt tavaly is tettük. Onnan lehet elvinni 11 órától.

Kartalon Dávid atya fog szentmisét bemutatni sine populo (nép nélkül) és barkát szentelni 10 órakor, utána pedig a főbejárat elé lesznek kihelyezve a megszentelt barkák. Onnan lehet elvinni 11 órától.
   
Versegen ½ 12-től lehet majd elvinni a megszentelt barkákat a templom főbejáratától.
   
A héten Nagypéntek lesz. Ez a nap szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni.

 

A templom az Istennel való találkozás és a lelki feltöltődés helye, ezért Nagyhéten a vácszentlászlói templom 9 és 17 óra között nyitva lesz, lehetőséget adva az egyéni imádságra.
Kérjük a testvéreket, hogy egy időben maximum ketten vagy hárman legyenek a templomban. Ha egyszerre többen lennének, akkor a templomkertben vagy az utcán várakozzanak.

Nagyszombaton 15:00 és 17:00 óra között a Szentsír őrzésére egyéni imádságban lesz lehetőség a vácszentlászlói templomban. Kérjük a testvéreket, hogy ekkor is egyszerre maximum ketten vagy hárman legyenek a templomban.

A nagyheti online közvetítések, valamint a vácszentlászlói, turai, valkói, kartali és versegi szentáldozási lehetőségek összesített listája és időpontjai ide kattintva érhetők el.

 

Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az alábbi nagyheti, egyéni- és családos imához kapcsolódó dokumentumunkat.

A nagyheti liturgiák követhetők még az alábbi oldalakról is:

http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/4415/NAGYHETI-ES-HUSVETI-PUSPOKI-SZERTARTASOK-KOZVETITESE-A-VACI-SZEKESEGYHAZBOL.html

https://szaleziak.hu/article.php?t=online_kovetheto_szalezi_szentmisek

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtjuk-lehetosegeket

 

2021. március 21.

Közösségi imaszándék: A keresztelendőkért, elsőáldozókért,  bérmálkozókért és családjaikért, az egyházközségi evangelizációért, misszióért
 

Pandémia

Vatikáni dokumentum a vakcináról – A beoltás elfogadása erkölcsi felelősség

Oltási regisztrációra biztatnak és bizalmat kérnek a háziorvosok

Hivatalos tájékoztató oldal a koronavírusról: https://koronavirus.gov.hu/

Március 25-én, csütörtökön, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Ezen a napon lesz a lelkiadoptálók ígérettétele. Sajnos csak online lesz megszervezve, amiről a levelezőlistán adunk tájékoztatást.

 • Kövessék figyelemmel a lelkiadoptalas.hu oldalt is.

 • Kapcsolódjunk be minél többen.

 • Templomunkban este 6 órakor lesz szentmise (hívek nélkül), amelyet a Szűzanya tiszteletére, a családokért és az élet védelméért is felajánlunk.


Húsvét előtti szentgyónási lehetőségek:

 • március 27., szombat: 14:00 - 17:00 óráig KARTAL

 • március 27., szombat: 14:00 - 17:00 óráigTURA      


Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. Mivel a szigorítások maradnak, ezért folytatjuk az online szentmise közvetítését, de most 10 órakor fog kezdődni. A szentmise keretében barkát szentelünk, majd kihelyezzük a kórus feljáratához, amint azt tavaly is tettük. Onnan lehet elvinni 11 órától.

Vácszentlászlón és Valkón ½ 12-től lehet majd elvinni a megszentelt barkákat a templom főbejáratától.    

Kartalon Dávid atya fog szentmisét bemutatni (zárt) és barkát szentelni 10 órakor, utána pedig a főbejárat elé lesznek kihelyezve a megszentelt barkák. Onnan lehet elvinni 11 órától.

 

Versegen ½ 12-től lehet majd elvinni a megszentelt barkákat a templom főbejáratától.

Várjuk a fejleményeket, a kormány rendelkezéseit, hogy a nagyheti szertartásaink és a húsvéti ünnepi szentmise hogyan fog történni: élőben vagy még mindig online.  
A szentmise szándékokra a szentmisét este 6 órakor mutatjuk be azon a napon, amikorra íratták a testvérek.

 

Ne feledjük, hogy a jövő vasárnapra virradóra 1 órával előre kell állítani az órákat, és ennek megfelelően kezdődik az online szentmise is 10 órakor!
 
Tartsuk be a járványügyi szabályokat, és vigyázzunk egymásra! Az Úr  és a Szűzanya pedig vigyázzon ránk!

2021. március 14.

Közösségi imaszándék: A Vándorevangélium imacsoportért

Pandémia
Vatikáni dokumentum a vakcináról – A beoltás elfogadása erkölcsi felelősség
Oltási regisztrációra biztatnak és bizalmat kérnek a háziorvosok

1. Húsvét előtti szentgyónási lehetőségek

 

 • március 20., szombat: 15:00 - 17:00 óráig VALKÓN

 • március 20., szombat: 15:00 - 17:00 óráig VÁCSZENTLÁSZLÓN

 • március 27., szombat: 14:00 - 17:00 óráig TURÁN és KARTALON


Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén lesz a lelkiadoptálók ígérettétele. Nagy a valószínűsége, hogy mindez online lesz megszervezve. Akik meghívva érzik magukat erre az imaszolgálatra, azok Dávid atyánál,  Zoli testvérnél és Csobothné Vaskó Máriánál jelentkezzenek.

Online szentmise közvetítése a jövő vasárnap is 11 órakor kezdődik. Várjuk a fejleményeket, a kormány rendelkezéseit, hogy a nagyheti szertartásaink és a húsvéti ünnepi szentmise hogyan fog történni: élőben, vagy még mindig online. A szentmise szándékokra a szentmisét este 6 órakor mutatjuk be azon a napon, amikorra íratták  a testvérek.

Tartsuk be a járványügyi szabályokat, és vigyázzunk egymásra! Az Úr  és a Szűzanya pedig vigyázzon ránk!

2021. március 7.

Közösségi imaszándékok: A hivatásokért; a papokért, a pap- és szerzetes képzésben lévőkért; a Szalézi Családért
 

Ferenc pápa márciusi imaszándéka: a kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért.
 

 • Új püspöki rendelkezés mellett a templom nyitva lesz, lehetőséget adva a személyes imádságra.

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 15:00 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért.

 • Kedden este 19:30-tól folytatjuk a szalézi munkatársak kezdő formációját az online térben. Kérjük a testvérek imáit!

 • A húsvéti betegellátás elmarad, mert a püspök atya csak a haldoklókhoz engedi papjait ebben a járványos időszakban.

 • Szombaton Ferenc pápánk megválasztásának 8. évfordulója lesz. Imádkozzunk érte, hogy Isten tartsa meg őt népe igazi pásztorának. Ferenc pápa homíliája: Nem hősnek kell lenni hébe-hóba, hanem tanúnak mindennap!

 • Szombaton délután 2-től a leendő elsőáldozók szüleivel találkozunk az online térben. Ez 4 egyházközséget érintő esemény. Kérjük a testvérek imáit!

 

 • Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén lesz a lelkiadoptálók ígérettétele, a járványhelyzet miatt lehet, hogy online formában. Akik meghívva érzik magukat erre az imaszolgálatra, azok Dávid atyánál vagy Zoli testvérnél jelentkezzenek.

 

 • Húsvét előtti szentgyónási lehetőség: márc. 20., szombat du. 3-5 óráig. Sajnos más lehetőség nem lesz, ezért ezt használjuk ki.

 

 

 • Húsvét előtti szentgyónási lehetőség:

  • március. 13., szombat du. 3-4 óráig VALKÓN

  • március. 20., szombat: du. 3-5-ig VÁCSZENTLÁSZLÓN

  • március. 27., szombat: du. 2-5-ig TURÁN

 

Sajnos más lehetőség nem lesz, ezért ezeket használjuk ki.

 

A már beírt szentmise szándékokat át lehet íratni későbbi időpontra. Kérjük, hogy a sekrestyében jelezzék. Ha nem kívánják áthelyezni, akkor vasárnapokon a 11 órakor Turán bemutatott szentmisében imádkozunk a szándékokra.
 

Ha a vasárnapi szentmiséket sikerül online megoldani, arról a levelezőlistán kapnak értesítést a testvérek a megfelelő linkkel együtt, amivel majd be lehet csatlakozni.

A jövő vasárnapi szentmise közösségi imaszándéka: A Vándorevangélium imacsoportért, a világ békéjéért az újjászületés fényében.

Közösségi imaszándékok: A hivatásokért; a papokért, a pap- és szerzetes képzésben lévőkért; a Szalézi Családért
 

Ferenc pápa márciusi imaszándéka: a kiengesztelődés szentségének elmélyült megéléséért.
 

 • Új püspöki rendelkezés mellett a templom nyitva lesz, lehetőséget adva a személyes imádságra.

 • Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 15:00 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért.

 • Kedden este 19:30-tól folytatjuk a szalézi munkatársak kezdő formációját az online térben. Kérjük a testvérek imáit!

 • A húsvéti betegellátás elmarad, mert a püspök atya csak a haldoklókhoz engedi papjait ebben a járványos időszakban.

 • Szombaton Ferenc pápánk megválasztásának 8. évfordulója lesz. Imádkozzunk érte, hogy Isten tartsa meg őt népe igazi pásztorának. Ferenc pápa homíliája: Nem hősnek kell lenni hébe-hóba, hanem tanúnak mindennap!

 • Szombaton délután 2-től a leendő elsőáldozók szüleivel találkozunk az online térben. Ez 4 egyházközséget érintő esemény. Kérjük a testvérek imáit!

 

 • Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén lesz a lelkiadoptálók ígérettétele, a járványhelyzet miatt lehet, hogy online formában. Akik meghívva érzik magukat erre az imaszolgálatra, azok Dávid atyánál vagy Zoli testvérnél jelentkezzenek.

 

 • Húsvét előtti szentgyónási lehetőség: márc. 20., szombat du. 3-5 óráig. Sajnos más lehetőség nem lesz, ezért ezt használjuk ki.

 

 

 • Húsvét előtti szentgyónási lehetőség:

  • március. 13., szombat du. 3-4 óráig VALKÓN

  • március. 20., szombat: du. 3-5-ig VÁCSZENTLÁSZLÓN

  • március. 27., szombat: du. 2-5-ig TURÁN

 

Sajnos más lehetőség nem lesz, ezért ezeket használjuk ki.

 

A már beírt szentmise szándékokat át lehet íratni későbbi időpontra. Kérjük, hogy a sekrestyében jelezzék. Ha nem kívánják áthelyezni, akkor vasárnapokon a 11 órakor Turán bemutatott szentmisében imádkozunk a szándékokra.
 

Ha a vasárnapi szentmiséket sikerül online megoldani, arról a levelezőlistán kapnak értesítést a testvérek a megfelelő linkkel együtt, amivel majd be lehet csatlakozni.

A jövő vasárnapi szentmise közösségi imaszándéka: A Vándorevangélium imacsoportért, a világ békéjéért az újjászületés fényében.

2021. február 28.

Vakcina. Etika. Egyházi jövőkép - a kerekasztal-beszélgetésről készült videó felvételt a ide kattintva érhetik el a Testvérek.


Ma gyűjtés van a  Katolikus iskolák részére. Szeretettel várjuk a Testvérek adományait erre a nemes célra.
 

Pénteken (március 5-én) fél 6-tól Keresztutat imádkozunk a Cursillos imacsoport tagjaival, majd igeliturgiában szentáldozáshoz járulhatunk.
 

Szombaton (március 6-án) Vácszentlászlón ifjúsági szentségimádás lesz, amely délután 4 órakor kezdődik. Szeretettel vár az Úr Jézus minden lelkében fiatalt és aki fiatal szeretne lenni!
 

Jövő vasárnap (március 7-én) a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 15:00 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért.


Húsvéti betegellátás március 9-én, kedden lesz. A sekrestyében szíveskedjenek feliratni a betegeket (név, utca, házszám, telefonszám).


Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén lesz a lelkiadoptálók ígérettétele. Akik meghívva érzik magukat erre az imaszolgálatra Dávid atyánál vagy Zoli testvérnél jelentkezzenek.
 

2021. február 21.

A mai szentmise után Zoli testvér a ministránsokkal folytatja a nagyböjti előkészületet.

Vakcina. Etika. Egyházi jövőkép
Kerekasztal-beszélgetés a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata szervezésében

2021. február 23. KEDD 18:30-20:00 között.

 • Mi köze a (morál)teológiának a vírushelyzethez?

 • Hogyan tekinthetünk keresztény szemmel a vakcinákra?

 • Egyáltalán mit tudhatunk az engedélyezett oltóanyagokról?

 • Mit kell megfontolnunk felelős keresztényként a jelenlegi helyzetben?

 • Hogyan hatott az elmúlt egy év egyházi közösségeinkre, és hogyan értékeli mindezt a teológia?

 • Milyen jövőképek sejlenek fel előttünk?


Ezen kérdésekre keressük a választ Velkey Györggyel,  a Bethesda Gyermekkórház főigazgató-főorvosával, Papp Miklós morálteológussal (SSzHF) és Görföl Tibor teológussal (PTE-BTK), a Vigilia főszerkesztőjével.

Az érdeklődőktől előre is várjuk a kérdéseiket, amelyet online módon lehet kitölteni.
További információkat a levlistán küldünk! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Esemény Facebook oldala >>>

Kérdések előzetes beküldése >>>

Pénteken fél 6-tól Keresztutat imádkozunk a Vándorevangélium imacsoport tagjaival, majd igeliturgiában szentáldozáshoz járulhatunk.

Szombaton (február 27-én) délelőtt 10 óra folytatjuk a szalézi animátorok testi és lelki képzését az online térben. Vendégünk lesz Jani Áron szalézi szerzetes, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom vezetője.

 

Szombaton (február 27-én) 15 órakor az egyházközségeket átívelő 7 szolgálati terület pasztorális munkacsoportjának találkozója lesz az online térben. Telefonon is be lehet majd csatlakozni. Kérjük a testvérek imáit!

Jövő vasárnap az Egyház gyűjtést hirdet a Katolikus iskolák javára. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.

 

Húsvéti betegellátás március 9-én, kedden lesz. A sekrestyében szíveskedjenek feliratni a betegeket (utca, házszám).

2021. február 14.

A házasság hete országos programsorozat kapcsán Fazekas Gábor diakónus testvér egy játékot állított össze házasok számára, Házaspáros néven. A játékra jelentkezni kell, amelynek meghívóját ide kattintva tölthetik le a Kedves Testvérek.

Szerdán HAMVAZÓSZERDA lesz. Ezzel a nappal megkezdődik a Nagyböjt. A vasárnapi szentmise után lesz a hamvazkodás szertartása. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy ezen a napon 14 éves kortól szigorú hústilalom van, a 18 és 60 év közöttieknek pedig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein szigorú hústilalom van.

Csütörtökön este 19:30-tól az Alphás közösséggel jövünk össze az online térben. Szeretettel várunk mindenkit, aki már volt Alphán. A Meet linket az Alphás levlistán küldjük.

Péntektől 17:30-kor elkezdődnek a keresztúti ájtatosságok, majd utána igeliturgia lesz, amelyben szentáldozáshoz járulhatunk. Az ájtatosságot nem körmenetben, hanem a padokban imádkozzuk. Első alkalommal a Páduai Szent Antal karitász csoport imádkozza az elmélkedéseket.

Szombaton délután (2-kor) és este (19:30-kor) a bérmálkozók szüleivel és a bérmálkozókkal találkozunk az online térben. Kérjük a testvérek imáit a jelöltekért és a családokért!

Kettő hét múlva az Egyház gyűjtést hirdet a Katolikus iskolák részére. Szeretettel várjuk a testvérek adományait erre a nemes célra.

A Honlapunkon és hátul is megtalálható az idei Nagyböjti Lelki Naptár, amelynek segítségével lelkileg is felkészülhetünk a Feltámadás ünnepére. Az idei lelki naptárat ide kattintva tölthetik le. A napi szentírási olvasmányokhoz ajánljuk a szentiras.hu oldal telefonos alkalmazásait is.


 

2021. február 7.

Ma a hónap első vasárnapja van. Imádkozzunk szent életű papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 15:00 órakor szentségimádást tartunk.

Kedden 17 órakor igeliturgiában imádkozunk és szentáldozáshoz járulhatunk.

A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola online nyílt napot tart február 10-én, szerdán, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A programra jelentkezők becsatlakozhatnak a főiskolai órákba, majd kérdéseket tehetnek fel a Tanulmányi osztály munkatársainak a képzésekkel, jelentkezéssel kapcsolatban.

Csütörtökön este 19:30-tól folytatjuk a szalézi munkatársakkal a kezdő formációt, online formában.

Szombaton 14 órától a leendő elsőáldozók szüleivel találkozunk szintén az online térben. Ez az esemény négy egyházközséget érint.

A Házasság hete országos programsorozat kapcsán Fazekas Gábor diakónus testvér egy játékot állított össze házasok számára,  Házaspáros néven. A játékra jelntkezni kell, amelynek meghívóját a bejáratnál elhelyezett plakáton olvashatnak. http://hazassaghete.hu/
Marton Zsolt püspök atya, a házasság hetére küldött üzenete itt nézhető meg.
Házaspáros DOC // JPG

 

2021. január 31.

Ferenc pápa februári imaszándéka: A nők elleni erőszak megszűnésérét
Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.
Bosco Szent János ünnepén a Szalézi Családért is fel volt ajánlva a szentmise áldozata.
 
Kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Valkón este ½ 5-kor lesz szentmise és a Szeretetláng átadása. Templomunkban a vasárnapi szentmise keretében szenteljük meg a gyertyákat. Aki szeretné megáldatni a gyertyáját, erre a szentmisére hozza el.

Szerdán Szent Balázs püspök ünnepe lesz.
A vasárnapi szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket. Püspök atya rendelkezése az, hogy ezt az áldást a helyünkön maradva az oltártól adja a miséző atya.

A héten elsőpéntek lesz, ezért nem kedden lesz az igeliturgia, hanem pénteken.

 

VALKÓN Elsőpénteken délután 5 órától szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőség. Kérjük a testvéreket, hogy a szentgyónásra várakozva a templomban imádkozzanak, készüljenek. Dávid atya a sekrestyében gyóntat. Kérjük a gyónókat, hogy a sekrestye szentély felőli ajtaján jöjjenek a szentgyónásra. A sekrestye külső ajtaja zárva lesz a szentmise kezdéséig. Ha az ajtó nyitva van akkor a gyóntatóhely szabad, bátran jöhet a következő gyónó. Pénteken este 6 órakor szentmisét ünneplünk.

Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szent életű papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 15:00 órakor szentségimádást tartunk.
10 gondolat a szentségimádáshoz

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
Idén február 7-14. között lesz online előadásokkal megtartva. További informácók a weboldalon >>>

Don Bosco 1888. január 31-én hajnali 4.45-kor halt meg, ennek kapcsán hívunk mindenkit idén is a már hagyományos közös imádságra: január 30-án lefekvéskor 4.44-re beállítva az ébresztőórát január 31-én hajnalban 4.45-kor imában röviden adjunk hálát Istennek Don Boscóért, majd folytathatjuk tovább álmunkat.

 

2021. január 24.

Keddenként 18 órától igeliturgiában imádkozunk és szentáldozáshoz is járulhatunk.
Csendes szentségimádás is lesz. A szentségimádás iskolája ide kattintva érhető el.

Szerdánként 17 órától Valkón van szentmise.

Azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni.
A sekrestyében szíveskedjenek jelentkezni, hogy értesíteni tudjuk őket a jegyes-kurzus időpontjáról.
De azoknak a jelentkezését is várjuk időpont egyeztetésre, akik az idei évre halasztották a 2020-ban tervezett esküvőjüket.

Pénteken (január 29-én) Turán ifjúsági szentségimádás lesz Don Boscoval. Szeretettel várjuk a testvéreket, hogy Don Bosco életszentségén keresztül közelebb kerüljünk Jézushoz. A szentségimádás délután 4 órakor kezdődik. Szeretettel vár az Úr Jézus minden lelkében fiatalt és aki fiatal szeretne lenni!

Pénteken (január 29-én) este 8-tól Spiritualitás és jövő címmel online előadásba kapcsolódhatunk be Patsch Ferenc jezsuita szerzetes atya előadásában. Ki vagy mi határozza meg holnap a katolikus egyház spiritualitását? Az előadó rövid áttekintést nyújt a katolikus egyházon belül ma létező, előre mutató spirituális irányzatokról, a „spiritualitás” szó (lelkiség, kegyesség) köznyelvi értelmében.

Szombaton reggel 9 órára várunk férfi segítő kezeket a karácsonyfák és a betlehem szétszedéséhez és lányokat, asszonyokat is a takarításhoz.

Január 31-én lesz Bosco Szent János liturgikus emléknapja. Szentünk, az ifjúság atyja és tanítómesterének közbenjárásáért imádkozhatunk imakilenced formájában, melyet a levlistán már elküldtünk és a Szent József szobor mellől elvihetők. E kétoldalas verzió innen letölthető.

Elkészült a Páduai Szent Antal karitász csoportunk éves beszámolója is, tavaly mindösszesen (bevétel) 108.525 Ft gyűlt össze a kedves testvérek jóvoltából.
Kiadásunk 197.960 Ft volt, melyet főképpen élelmiszerre ill. a rászorulók egyéb támogatására fordítottunk.
15 család karácsonyát tudtuk szebbé tenni az étteremben levásárolható kuponokkal.

 

58.177 Ft-tal zártuk az évet, ehhez jön majd hozzá 40.000 Ft pályázaton elnyert összeg, amelyet a Váci Egyházmegye téli krízis pályázatán nyertünk el.

 

A rászorulók nevében is köszönjük a testvérek adakozását!

 

"Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek." Mt 25,45

2021. január 17.

Keddenként este 6 órától igeliturgiában imádkozunk és szentáldozáshoz is járulhatunk.
Csendes szentségimádás is lesz. https://ador.emmanuel.hu/#/

Azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni.
A sekrestyében szíveskedjenek jelentkezni, hogy értesíteni tudjuk őket a jegyes-kurzus időpontjáról.
De azoknak a jelentkezését is várjuk időpont egyeztetésre, akik az idei évre halasztották a 2020-ban tervezett esküvőjüket.

2019 októberében rendelte el Ferenc pápa az Isten Igéjének vasárnapját, amelyet a jövő vasárnap ünneplünk. Ennek az ünnepnek a középpontjában a Szentírás áll. A Szentírás ünnepe ugyan szeptember utolsó vasárnapján van, a Szentírás vasárnapján, de a Szentatya fontosnak tartja, hogy az év elején is felhívja az Egyház a hívek figyelmét a Szentírás fontosságára, ezért az évközi 3. vasárnap az Isten Igéjének vasárnapja lett. (https://www.liturgia.hu/l/isten-igejenek-vasarnapja/)

Szerdánként 17h-tól Valkón szentmise lesz.

A leendő bérmálkozók szüleivel a rendszeres havonkénti találkozások helyett Online Szülői Esteteket szervezünk, amelynek a következő időpontja január 23-án, délután 4 óra.  Az információkat e-mailen már elküldtük. Szeretettel várjuk a szülőket. Kérjük a testvérek imáit.

Január 24-én lesz Szalézi Szent Ferenc, január 31-én pedig Bosco Szent János liturgikus emléknapja. Szentjeink közbenjárásáért imádkozhatunk imakilenced formájában, melyet a levlistán már elküldtünk és a Szent József szobor mellől elvihetők.

A Szent József évhez kapcsolódóan a Hozsanna 76. oldalától találnak imádságot a búcsúnyeréshez.    

 

2021. január 10.

Azoknak a jegyeseknek a jelentkezését várjuk, akik a 2021-es évben szeretnének házasságot kötni. A sekrestyében szíveskedjenek feliratkozni az ott elhelyezett ív megfelelő rubrikáit kitöltve, hogy értesíteni tudjuk őket a jegyes-kurzus időpontjáról.
 

Ismételten tisztelettel felhívjuk a testvérek figyelmét a kormány és Marton Zsolt váci püspök atya rendelkezésére, amelyet a járvánnyal kapcsolatban adtak ki:

 • távolságtartás,

 • kézfertőtlenítés, és a

 • maszk viselése (húzzuk fel az orrunkra, mert különben semmit nem ér).

Ha van lehetőség, 1 padsort hagyjunk ki, és úgy töltsük fel a templomot. Vigyázzunk egymásra!
 

Keddenként 18h-tól igeliturgiában imádkozunk és szentáldozáshoz is járulhatunk.
Csendes szentségimádás is lesz. Most kedden, az igeliturgia után online szalézi munkatársi est lesz.


Szerdánként 17h-tól Valkón szentmise lesz.
A Szent József év kapcsán az otthoni imádság és litánia imádkozása is megtehető.

 

Jövő szombaton 10.00-tól folytatódik a szalézi animátorok képzése online módon, délután 4-től pedig a Online Szülői Estet tartunk a leendő elsőáldozók szüleinek. Ez utóbbi 4 egyházközséget érintő esemény.
 

A karácsonyi pályázatra beküldött rajzok hátul, a betlehemnél láthatóak A gyerekek majd a hittanórán kapnak meglepetést Anesz és Orsi nénitől ill. Gábor bácsitól.
 

Hálásan köszönjük a kedves testvérek adományait az adventi buszjegyekre, összesen 19.000 Ft jött össze Vácszentlászló és Tura vonatkozásában, amelyet a helyi oratóriumok támogatására fogunk fordítani.
 

Továbbra is várjuk lelkes önkéntesek jelentkezését, akik szívesen besegítenének Gólya József kántor szállításában a téli időszakban. Jelentkezni a sekrestyében lehet.
 

A Szeressétek Egymást magazin a sekrestyéből elvihető.
 

2020. december 20.

December 23-án, szerdán a turai templomban délután 5 órakor Adventi Ifjúsági Szentségimádást tartunk.
Minden 13 év fölötti fiatalt szeretettel várunk a Jézussal való találkozásra! Felső korhatár nincs, tehát a felnőtteket is várjuk. Esemény: https://fb.me/e/cWgxUrBar

December 24-én, csütörtökön Ádám-Éva napja. Megvárjuk a Kormány rendeletét, és ha engedélyezi, akkor lesz éjszaka 10 órakor szentmise, ha nem engedélyezi, akkor elmarad.
 
December 24-én TURÁN, délután 4-6 között szeretettel várunk minden kicsit és nagyot egy játékos délutánra Kövesd a csillagot! címmel!
A gyerekek részére a hitoktatók a templomkertben szerveznek egy kis meglepetést a pásztorjáték helyett.
Esemény: https://fb.me/e/7qSFdDA9i

 

Az állomásokon végighaladva eljuthatunk a jászolhoz, ahol a Betlehemi békeláng fényénél megláthatjuk a Kisdedet.
Helyszín: Turai Nagyboldogasszony Templom és kertje
Időpont: December 24. 16-18:00
Előregisztráció szükséges, hogy ne legyen tömeg, nagyobb csoportosulás:

 • a szentmisék idejében a templom főbejáratánál lévő lapon, a kisasztalon;

 • egyéb időben a templom főbejáratánál, az üvegajtó előtt lévő kisasztalon.  
   

Minden gyermeket és szülőket is szeretettel várunk! Maszk használata kötelező!
A betlehemi láng is megérkezik 24-re: ha lehet akkor 24-én, vagy 25-én lehet vinni az otthonokba. Hozzanak magukkal viharlámpát, vagy olyan gyertyás lámpát, amiben a szél nem fújja el a lángot.

KARÁCSONY napján (25.) 9 órakor kezdődik a szentmise.
 
Karácsony másnapján (26.), Szent István diakónus ünnepnapján 9 órakor igeliturgiában imádkozunk és járulhatunk szentáldozáshoz.
 
Jövő vasárnap (27.) Szent Család vasárnapja lesz. A szentmisét a családokért ajánljuk fel. A járványveszély miatt ünnepélyes áldás most elmarad.

 

December 28-án, VALKÓN Aprószentek ünnepén a Lelkiadoptálás szándékaira is szentmisét ünneplünk este 6 órakor, előtte 5 órától az Élet Istene szentségimádást tartunk. Aki szeretne segítséget kérni az átjutásban, akkor a sekrestyében vagy a plébánián jelezze.

December 31-én, Szilveszterkor a hálaadó szentmise este ½ 5-kor fog kezdődni, előtte ½ 4-től pedig szentségimádást tartunk.

Ma délután 15 órától az NCD missziósok offline-online találkozása lesz Turán, a plébánián.

 Karácsonyi szentgyónás lehetősége

 • szombaton de. 11 órától 13:00 óráig, és

 • vasárnapi szentmisék előtt.
   

Csütörtökön 18:00 órakor igeliturgia lesz szentáldozással és csendes szentségimádással.

December 22-én Kartalon, 23-án Turán 17:00 órától ifjúsági szentségimádás lesz a 13 év feletti korosztálynak.

Ajándékozz imádságot, Lelki adoptálást! A sekrestyéből és a plébániáról korlátozott számban elvihetők az ajándékcsomagok. Az adományokat a József Szövetség Egyesületnek továbbítjuk!
A kis ajándékcsomagok tartalma fehér színű organzában: mécses, imakártya, tizedes rózsafüzér, kisbaba szobrocska.

2020. december 13.

2020. december 6.

Vasárnap (december 6-án) a hónap első vasárnapja volt. Imádkoztunk szentéletű papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért! 15:00 órakor szentségimádást tartottunk. Egyházközségünk lelki megújulásáért is felajánlottuk.

Kedden (december 8-án) a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása főünnepe és Bosco Szent János Oratóriumának születésnapja lesz. 18:00 órakor igeliturgiában imádkozunk szentáldozással és szentségimádással. 19:00 órától a szalézi animátorokkal találkozunk az online térben.

Szerdán (december 9-én) 19:00-től a Szalézi munkatársak online találkozója lesz.

Csütörtökön (december 10-én) a Loretói Boldogságos Szűz Mária ünnepe. 6 órakor igeliturgiában imádkozunk szentáldozással és a Loretói litániával.
 
Karácsonyi betegellátás: december 11-én, pénteken lesz. A sekrestyében írassák fel a testvérek a beteg nevét és pontos címét házszámmal.

Megérkeztek az Adventi buszjegyek is az Óbudai Szaléziaktól. Idén nem más Oratórium vagy cél érdekében lesz a gyűjtés, hanem a saját Oratóriumokért. A buszjegyekben minden napra találunk egy rövid, de mély gondolatot Varga László kaposvári püspök atyától. A buszjegyek a sekrestyében vagy a plébánián kérhetők. A Szalézi Értesítők is elvihetők a templomból.

Szombaton délelőtt folytatódik a szalézi animátorok képzése.

Vasárnap 15:00 órától az NCD missziósok találkozása lesz.

Karácsonyi gyónási lehetőség: a vasárnapi szentmisék előtt, ill. december 19-én, szombaton délelőtt  11 órától du. 1 óráig.

A szentgyónás menete, gyónási segédlet.

2020. november 29.

Kántor urunkat  elhívta a mennyei Atya az örök Hazába.

Temetése pénteken 14:00 órakor lesz. A temetés szertartását Varga László kanonok atya, a Váci Székesegyház karnagya fogja végezni. Az engesztelő szentmise pedig pénteken este 6 órakor lesz a turai templomban.

Csütörtökön este 6 órakor igeliturgia lesz szentségimádással, majd pedig az animátorok szüleivel találkozunk Online módon.


Ferenc pápa decemberi evangelizációs imaszándéka: az imádságos életért.
Imádkozzunk, hogy Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat Isten Igéje és imaéletünk táplálja.
Jövő vasárnap a hónap első vasárnapja lesz. Imádkozzunk szentéletű papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért!

Délután 4 órakor szentségimádást tartunk. Ajánljuk fel Egyházközségünk lelki megújulásáért is.

Karácsonyi betegellátás: december 11-én, pénteken lesz. A sekrestyében írassák fel a testvérek a beteg nevét és pontos címét házszámmal.


Az adventi lelki előkészülethez Adventi Naptár megtalálható hátul az asztalon és a honlapunkon is. Találnak benne minden napra szentírási idézetet, elmélkedési anyagot és jócselekedetre való buzdítást.

Megérkeztek az Adventi buszjegyek is az Óbudai Szaléziaktól. Idén nem más Oratórium vagy cél érdekében lesz a gyűjtés, hanem a saját Oratóriumokért. A buszjegyekben minden napra találunk egy rövid, de mély gondolatot Varga László kaposvári püspök atyától. A buszjegyek a sekrestyében vagy a plébánián kérhetők.

 

A Szalézi Értesítők is megérkeztek, a hátul lévő asztalról és a plébánárólelvihetők.
 

2020. november 22.

„Jöjjetek, Atyám áldottai!”

121 ország több mint 6700 helyszínén csatlakoztak a világméretű imalánchoz

 

Sok tízezer hívő imádkozott együtt szerte a világon templomokban, kápolnákban – otthonról is sokan bekapcsolódtak


Egy belga résztvevő írta: „A szentségimádás csöndjében Jézus maga alakítja szívünket, formálja bensőnket. Sokáig, ha meghallottam, hogy szentségimádás, gyerekkoromból a végtelennek tűnő unatkozás ideje jutott eszembe. Aztán találkoztam olyanokkal, akik alig várták, hogy betérhessenek a templomba akkor is, ha nincs mise. Boldogan iratkoztak föl egy-egy órára, imaláncra, szentségimádásra. Látszott rajtuk a derű, a békesség. Mindannyian, a nem istenhívő emberek is keresik a „felülről", „nagyobb erőktől", a kozmoszból, a természetből, a külső energiákból való töltődés lehetőségét. A szomjukat sokféle módon próbálják csillapítani, de néha elmennek a valódi forrás mellett.
A szentségimádás számomra is döbbenetes felfedezést kínált! Hiszen a célja nem más, mint személyes, bensőséges kapcsolatba kerülni és maradni Jézussal, aki feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, szenvedélyes szerelemmel szeret külön-külön mindegyikünket, és alig várja, hogy viszontszeressük.”

 

 • A mai gyűjtésünk a Karitász céljaira történik.
  Szeretettel várjuk a Testvérek adományait erre a nemes célra.

 • Csütörtökön este 6 órakor igeliturgia lesz szentáldozással.

 

 • Szombaton Online Lelki nap 9-16 óráig a Szaléziak szervezésében. Korosztály: 15-23 Jelentkezni keddig lehet. Részletek és jelentkezés, ide kattintva.

 • Jövő vasárnap Advent első vasárnapja lesz. Ezzel megkezdődik az új Egyházi Év.
  Sajnos a közös adventi koszorúk készítésre a járvány miatt nincs lehetőség, de ha valaki otthon készít, és szeretné megáldatni, akkor hozza el a jövő vasárnapi szentmisére.

 

 • Az Egyházközség fenntartási hozzájárulás (egyházi adó) befizetésének lehetőségére a következőket ajánljuk:

  átutalhatják az Egyházközség bankszámlaszámára a befizetni kívánt összeget - a megjegyzés rovatban feltüntetve a nevüket, címüket, és odaírva, hogy egyházi adó - weboldalon, levlistán. (számlaszám: 65900107-13028996)

  vagy


  egy borítékba teszik az összeget, és a borítékra ráírják a nevüket és pontos címüket is, majd leadhatják a sekrestyébe, vagy a plébánia postaládájába dobják. Az erről szóló igazolást beletesszük a borítékba, és utána a sekrestyében bármikor átvehetik.

 

 • Karácsonyi betegellátás december 11-én, pénteken lesz. Aki szeretné, hogy elvigyük a hozzátartozójához az Oltáriszentséget, szíveskedjen a sekrestyében felíratni a nevét és a pontos címét.

There are no items in this list

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now